Back to top

Generał Henryk Dembiński pozostaje w cieniu gen. Józefa Bema. Warto jednak wspomnieć bohatera dwóch narodów, który był przejściowo wodzem powstania listopadowego 1830–1831 i powstania węgierskiego 1848–1849.Piotr Boroń

08.05.2022

Ścibor ze Ściborzyc (węg. Stiborici Stibor) to postać dziś zapomniana. W swoich czasach budził jednak wielki respekt. Dla wielu Polaków i Węgrów był bowiem pierwszą osobą po królu Ludwiku Węgierskim (węg. I. Lajos lub I. Nagy Lajos) i cesarzu Zygmuncie Luksemburskim (węg.

01.05.2022

24 kwietnia 1222 roku węgierski król Andrzej II wydał Złotą Bullę. Najbardziej znany na świecie średniowieczny dokument wydany na Węgrzech jest uznawany przez historyków za przełom w rozwoju społecznym Madziarów. Król Andrzej II gwarantował w nim tzw. sługom królewskim między innymi takie prawa jak nietykalność osobistą i majątkową oraz ograniczenie obowiązku służby wojskowej poza granicami Węgier.

24.04.2022

23 kwietnia 1822 roku – prymas Węgier Sándor Rudnay wmurował uroczyście kamień węgielny pod nową archikatedrę w Ostrzyhomiu (węg. Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Prímási Főszékesegyház, Esztergom).

23.04.2022

W piątek w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się uroczyste wręczenie nagród finalistom konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. W pierwszej edycji konkursu udział wzięło ponad dwa tysiące uczniów. Największymi znawcami średniowiecznej historii Węgier okazali się uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Warszawie. Na podium stanęło dwóch uczniów z tej szkoły: Maksymilian Kochański zajął pierwsze miejsce, a trzecią lokatę wywalczył Michał Szewczak. Drugie…

22.04.2022

W 1370 roku tron Królestwa Polskiego objął Ludwik Andegaweński (węg. I. Nagy Lajos) – jego siostrzeniec, będący od 28 lat królem Korony Świętego Stefana.

10.04.2022

1 kwietnia 2022 roku przypada setna rocznica śmierci ostatniego króla Węgier, czyli Karola IV Habsburga (węg. IV. Károly).

01.04.2022

Janus (Joannis) Pannonius zmarł 27 marca 1472 roku, czyli 550 lat temu, a to oznacza, że jako wybitny węgiersko-chorwacki myśliciel renesansowy rozwinął swą działalność w czasach, gdy poza Italią odrodzenie jeszcze nie istniało. Piotr Boroń

27.03.2022

Z Anną Gallas-Dropińską, autorką książki „Niezapomniani, czyli historia wielu pokoleń jednej rodziny” rozmawia Piotr Boroń.

20.03.2022

Przechodzą z rąk do rąk. Zwykle zwracamy uwagę tylko na ich nominały, choć czasem przyglądamy się temu, co jest na nich wydrukowane. I wtedy wyciągamy z ich treści wnioski, co jest najważniejsze dla państwa, które je emituje. Piotr Boroń

13.03.2022

Przymierza węgierskie z Turcją to w powszechnym polskim odbiorze egzotyka, a przejście generała Józefa Bema na islam zrażało do niego wielu. Rzućmy nieco światła na wydarzenia z połowy XIX wieku.

06.03.2022

To nie jest artykuł wyłącznie dla uczestników konkursu! Wydarzenia, postacie i fakty opisane poniżej powinien znać każdy Polak i Węgier. Piotr Boroń Ponad 2 tys. uczniów z 376 szkół z różnych rejonów Polski zgłosiło chęć udziału w pierwszej edycji konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”, obejmującego lata 1320–1444, współorganizowanego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im.

27.02.2022