Back to top
Panorama Krakowa

Zwany w naszych dziejach wiekiem złotym, kojarzony z błogą konsumpcją jagiellońskich osiągnięć z końca średniowiecza, był okresem przełomu, którego skutki położyły się cieniem na długiej przyszłości obu wielkich europejskich narodów. Piotr Boroń Motto: „Nie masz to nad wino węgierskie – każdyć to powie:Zrodzone na Węgrzech, dojrzałe w Krakowie!”

29.01.2023

W osobie Karola Roberta (węg. Károly Róbert) ziściło się marzenie bodaj wszystkich władców, by mieć niewyczerpane zasoby złota, którymi można by szastać bez limitów. To on wprowadził do obiegu węgierskie złote floreny. Faktycznie, król miał liczne kopalnie drogocennych metali, ale jego panowanie nie było beztroskie…

18.12.2022

14 grudnia o godz. 9:00 rozpocznie się w Sali Benedykta XVI na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu panel dyskusyjny poświęcony historii kultu św. Jadwigi Śląskiej i św. Elżbiety Węgierskiej w Polsce, w Niemczech i na Węgrzech.

10.12.2022

Jak Węgrzy odnoszą się do swojej historii i jak budują tożsamość? Co jest głównym spoiwem węgierskiej tożsamości i elementem polityki historycznej? Skąd biorą się świetne kontakty państwa węgierskiego z Izraelem? Dlaczego traktat z Trianon część elity uważa za niesprawiedliwość dziejową? Czy antykomunizm węgierski ma swoje solidne podstawy?

09.12.2022

Mija właśnie pięćdziesiąta rocznica zezłomowania naszego kochanego transatlantyku MS Batory, zwanego nie bez kozery „Lucky Ship”, którego dzieje opisano w licznych książkach, a jego patrona wielu uznaje za najlepszego z polskich królów. Jego następcą został TSS Stefan Batory.

20.11.2022

Obchodząc Święto Niepodległości, nie zapominajmy o działaniach poza granicami Polski, które w dużym stopniu przysłużyły się do uznania i ugruntowania naszej niepodległości na arenie międzypaństwowej.

12.11.2022

Meandry historii sprawiły, że wiele polskich grobów znajduje się poza granicami naszego kraju. Dla Polski priorytetem jest dbanie o groby wojenne. Wielkie zasługi miał na tym polu Andrzej Przewoźnik – sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (1992–2010), który doprowadził m.in.

01.11.2022

Rozmowa z Mirosławem Majkowskim, przewodniczącym Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, prezesem Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K., reżyserem i organizatorem widowisk historyczno-teatralnych. Fot. archiwum Mirosława Majkowskiego

01.11.2022

Londyńskie – pierwsze na świecie – było starsze o 33 lata. Jednak w tym czasie nastąpił rozwój cywilizacyjny i metro węgierskie od razu wykorzystało elektryczność, podczas gdy pierwsze wagony metra londyńskiego ciągnięte były przez lokomotywy parowe. Podobnie z drzwiami: w Budapeszcie zaplanowano otwierane automatycznie, a w Londynie otwierało się je ręcznie aż do 1921 roku.

30.10.2022

Dokładnie 66 lat temu wybuchło powstanie węgierskie 1956, które na Węgrzech nazywane jest Rewolucją 1956. Wolnościowy zryw, będący próbą uwolnienia się spod sowieckiego jarzma, został brutalnie i krwawo spacyfikowany przez żołnierzy Związku Sowieckiego. Z pomocą Bratankom ruszyły wówczas tysiące Polaków

23.10.2022

Sojusz dyplomatyczny Węgier z Włochami i Trzecią Rzeszą oraz udział w drugiej wojnie światowej przedstawiany jest przez wielu historyków w kolorach czarnym i białym. Prawda jest bardziej skomplikowana.   Piotr Boroń

16.10.2022

Fryderyk Járosy, z nazwiska Węgier, z natury artysta, z zamiłowania Polak to nietuzinkowa postać w pejzażu przedwojennej Warszawy.

09.10.2022