Back to top

​ 38 lat temu, komunistyczna Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, kierowana przez generała Wojciecha Jaruzelskiego, wprowadziła na terenie całego kraju Stan Wojenny. Na ulice miast wyjechały czołgi i wozy opancerzone, zamknięto szkoły i wyższe uczelnie, internowanych zostało tysiące działaczy NSZZ „Solidarność” i innych organizacji. Wiele osób zostało powołanych do wojska i objętych przepisami typowymi dla stanu wojennego. Czynny opór społeczeństwa, jak w przypadku górników w kopalni „Wujek”…

13.12.2019

​ Budapeszt, rok 1938. Delegacje Polskich i Niemieckich studentów zrzeszonych w Korporacjach Akademickich zebrały się w stolicy Węgier na uroczysty Komersz organizowany przez Węgierską młodzież studencką zrzeszoną w Stowarzyszeniu „Hungaria” i zorganizowaną ma modłę Korporacyjną. Oprócz studentów na Sali znajduje się śmietanka ówczesnej węgierskiej polityki, w tym sam regent Królestwa Węgier – admirał Miklosz Horthy. Wszyscy zgromadzeni na głowie mają trójkolorowe czapki różniące się od siebie…

05.12.2019

​ Po wojnach napoleońskich mocarstwa postanowiły ułożyć nowy europejski porządek i podzieliły się strefami wpływów podczas obrad Kongresu Wiedeńskiego. Utworzono wtedy Królestwo Polskie, państwo formalnie niepodległe, połączone unią personalną i sojuszem wojskowym z Imperium Rosyjskim. Akt utworzenie Królestwa był w pewnym sensie podważeniem wcześniejszych aktów rozbiorowych, które wymazywały Polskę z map Europy  a zaborcy zobowiązywali się do zaniechania samego nawet użycia nazwy naszego…

30.11.2019

W dniu 27 listopada w Węgierskim Instytucie Kultury odbyła się prezentancja punlikacji pt. Między Polską a Węgrami, wiarą i polityką. Kolorowy album przedstawia biografię mniej znanej a jednak ważnej postaci historii polsko-węgierskiej. ​ Na spotkaniu brali udział: Marek Zalewski, autor tekstu, inicjator projektu, Artur Piotrowski, wiceburmistrz Rawy Mazowieckiej, Elżbieta Górska, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rawskiej  oraz dyrektor Muzeum Ziemi Rawskiej, Marcin Broniarczyk.…

28.11.2019

​ Tablica pamiątkowa na ścianie gmachu Wydziału Orientalistycznego (dawna Katedra Hungarystyki) Uniwersytetu Warszawskiego. Fot. Autorka.   Wydarzenia, które kształtowały historię pierwszej połowy XX w. z jednej strony związane są z wybitnymi osobistościami, których działania wpływały na losy wielu, z drugiej dostrzegalne są w wypadkach, które dotykały „zwykłych” ludzi. Przykładem obrazującym tragizm polskich dziejów w XX w. jest historia autora pierwszego słownika polsko-węgierskiego,…

23.11.2019

​ Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu przy współpracy z pracownikami Wydziału Neofilologii UAM (prof. Karoliną Kaczmarek, dr Kingą Piotrowiak-Junkiert, dr Pawłem Kornatowskim) w dniu 19 listopada 2019 przeprowadzili debatę: „Polska-Węgry. Stulecie nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych”.  Pretekstem do wspólnych rozważań był fakt, iż jesienią 1919 roku odrodzona Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z niepodległymi Węgrami. Nad Wisłą panowała wtedy radość –…

22.11.2019

17 listopada 1989 roku zorganizowano uroczystość upamiętniającą 50. rocznicę zamknięcia czeskich szkół wyższych przez Niemców. Organizatorzy spodziewali się pięciu tysięcy uczestników manifestacji, jednak w obchodach wzięło udział ok. 50 tys. osób. Uroczystość przerodziła się w manifestację antykomunistyczną, która została brutalnie stłumiona przez milicję. To doprowadziło do dymisji kierownictwa Komunistycznej Partii Czechosłowacji, powołania rządu z udziałem przedstawicieli demokratycznej…

19.11.2019

Pierwsza Wojna Światowa, zwana w literaturze zachodnioeuropejskiej Wielką Wojną lub Wojną Europejską, była katastrofą, która zburzyła stary, XIX wieczny ład. Nie było w niej zwycięzców w klasycznym rozumieniu. Wszystkie strony konfliktu wyszły z niego bardziej lub mniej przegrane. Wszystkie z wyjątkiem Polski. Mój mistrz akademicki, nieżyjący już profesor Paweł Wieczorkiewicz, mawiał, że wiek XIX nie powinien być datowany zgodnie z kalendarzem lecz zgodnie z dwoma cezurami natury…

10.11.2019