Back to top

Artykuły

​ Bracia - 19-letni Janek i 13-letni Marek z Warszawy śmieją się, że teraz są kolegami z jednej ławki. 10-letni Szymon z Budapesztu ćwiczy grę na skrzypcach pod okiem kamery i podczas zdalnie prowadzonej lekcji na bieżąco przyjmuje wskazówki od nauczyciela. 8-letnia Olivia z Londynu i 11-letni Ethan z Norwich wraz z setkami tysięcy innych uczniów brytyjskich podstawówek odrabiają wspólną pracę domową i malują tęczę jako znak solidarności z medykami i innymi kluczowymi pracownikami, dzięki…

03.04.2020

„Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć «nie» temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło”. Jan Paweł II Na tego, kto chce pisać o Karolu Wojtyle – Janie Pawle II czyhają łatwo dające się przewidzieć trudności. Pierwsza, to że nie powie się nic, czego czytelnik już by uprzednio nie wiedział. Nie tylko z…

02.04.2020

​ Wydawać by się mogło, że pojęcie rycerskości, rozumianej jako pewien stan, sposób życia i właściwy mu zbiór nieodłączonych wartości, jest dzisiaj anachronizmem, w najlepszym razie terminem jedynie historycznym; może interesującym (dla niektórych), ale nijak już zupełnie mającym się do współczesności. Rycerskość narodziła się wszak i rozwinęła w świecie zupełnie innym – w świecie feudałów, seniorów, mistyków, świętych i cudotwórców; w czasach zamków, katedr i scholastycznych dociekań. Czy…

02.04.2020

​ 1 kwietnia 1922 roku zmarł na wygnaniu ostatni cesarz Austrii i zarazem ostatni monarcha noszący koronę węgierską, Karol IV Habsburg.  Na tron wstąpił w trakcie trwania I wojny światowej, po śmierci cesarza Franciszka Józefa I. Czas jego krótkiego panowania to czas niełatwy, gdy monarchia austro-węgierska rozpadała się powoli pod wpływem rozsadzających ją sił odśrodkowych. Ostatni władca z rodu Habsburgów zmuszony został do zrzeczenia się tronu i wygnany ze swej rodzinnej Austrii, chociaż…

01.04.2020

Wygląda na to, że „spłaszczyliśmy” krzywą epidemii — powiedział Ferenc Jakab, docent w Instytucie Biologii Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Nauk w Peczu i kierownik krajowego zespołu badawczego ds. koronawirusa. Według Jakaba liczba przypadków nie rośnie na Węgrzech tak drastycznie. Modele matematyczne sugerują, że może się udać utrzymać liczbę przypadków w ramach możliwości systemu opieki zdrowotnej. Według Jakaba wynika to z podjętych środków ograniczających i ze zdyscyplinowanego…

01.04.2020

Wiadomości z ostatniej chwili

Teraz
09:24
​ Bracia - 19-letni Janek i 13-letni Marek z Warszawy śmieją się, że teraz są kolegami z jednej ławki. 10-letni Szymon z Budapesztu ćwiczy grę na skrzypcach pod okiem kamery i podczas zdalnie…
15:45
​ „Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć «nie» temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat…
08:34
​ Wydawać by się mogło, że pojęcie rycerskości, rozumianej jako pewien stan, sposób życia i właściwy mu zbiór nieodłączonych wartości, jest dzisiaj anachronizmem, w najlepszym razie terminem jedynie…
11:41
​ 1 kwietnia 1922 roku zmarł na wygnaniu ostatni cesarz Austrii i zarazem ostatni monarcha noszący koronę węgierską, Karol IV Habsburg.  Na tron wstąpił w trakcie trwania I wojny światowej, po…
10:18
Wygląda na to, że „spłaszczyliśmy” krzywą epidemii — powiedział Ferenc Jakab, docent w Instytucie Biologii Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Nauk w Peczu i kierownik krajowego zespołu…
08:55
​ Polski rząd, podobnie jak gabinety w innych państwach, walczy ze skutkami epidemii koronawirusa – próbując ograniczyć rozprzestrzeniane się choroby oraz ratując gospodarkę. Właśnie o tych…
09:38
Wywiad portalu Azonnali.hu z Zdzisławem KrasnodębskimMartin Bukovics Pan jest znanym polskim filozofem, który jest nauczycielem uniwersyteckim w Bremie, najbardziej lewicowym mieście Niemiec.…
09:16
Od wielu lat polsko-węgierska przyjaźń pielęgnowana jest na sportowych trybunach w szczególny sposób. Przy każdej możliwej okazji kibice pozdrawiają się wzajemnie, tworzą oprawy meczów sławiące oba…
08:59
​ Epidemia niebezpiecznego koronawirusa wyzwoliła w polskim społeczeństwie pokłady wzajemnej życzliwości i solidarności. Najczęściej. Ale…   Tradycyjnie już nie zabrakło tych, który trudną…
13:10
​ 24 lutego bieżącego roku w Warszawie, na zaproszenie ministra Mariusza Błaszczaka gościł szef resortu obrony Węgier, Tibor Benkő. Politycy podpisali dwustronne porozumienie o współpracy w obszarze…

Wacław Felczak (ur. 29 maja 1916 w Golbicach, zm. 23 października 1993 w Krakowie) – polski historyk, wybitny znawca tematyki węgierskiej  i środkowoeuropejskiej, żołnierz polskiego Państwa Podziemnego.

Studiował historię na Uniwersytecie Poznańskim,  gdzie zainteresował się historią stosunków polsko-węgierskich i utworzył studenckie Koło Przyjaciół Węgier. 

W czasie II wojny światowej  kierował ruchem kurierów pomiędzy Rządem RP na uchodźstwie, a Krajem okupowanym przez III Rzeszę i Związek Sowiecki.  Po 1945 kontynuował działalność kurierską, m.in. organizując - na prośbę wicepremiera Stanisława Mikołajczyka -  ucieczkę przywódców PSL z komunistycznej Polski.

Po długotrwałym okrutnym śledztwie w 1948 roku został skazany na dożywocie. Zwolniony z więzienia po ośmiu latach – w październiku 1956, rozpoczyna nowe życie – naukowca, wiążąc się zawodowo z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Jako autor wielu pionierskich prac z zakresu historii Węgier, nieomal każdą zgodę władz na paszport i zagraniczny wyjazd wykorzystywał do odwiedzenia Węgier.  Pobyty te wykorzystywał do włączania się w różne działania, służące formowaniu demokratycznej opozycji na Węgrzech. 

Jesienią 1987 r. Wacław Felczak, jako profesor wizytujący, został zaproszony z wykładami do Eötvös Collegium w Budapeszcie. Wykłady wygłaszał też w znajdującym się po sąsiedzku Collegium Istvána Bibó, którym przysłuchiwali się liczni studenci prawa, jak m.in. Viktor OrbánLászló Kövér czy János Áder, którzy wkrótce założyli partię polityczną – Fidesz, a dzisiaj pełnią zaszczytne funkcje: premiera, przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego oraz prezydenta państwa. 

Po długiej chorobie Wacław Felczak zmarł 23 października 1993 roku. Został pochowany na cmentarzu na "Pęksowym Brzyzku" w Zakopanem

Wybrane publikacje:

  • Historia Węgier, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983
  • Historia Jugosławii (z Tadeuszem Wasilewskim), Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985, ​ISBN 83-04-01638-9​.
  • Ugoda węgiersko-chorwacka w 1868 r.

"Wacław Felczak" - biografia dr Wojciecha Frazika

Emisariusz Wolnej Polski - recenzja książki Wojciecha Frazika