Back to top

Artykuły

​ Panel Innowacyjny Przemysł Rolno Spożywczy    Inwestycje Bezpośrednie - Jak Mądrze Wspierać Inwestorów        

13.12.2019

RODZIAŁ V. POLSKA WIERNA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ TRADYCJI   Odzyskanie możliwości suwerennego decydowania o własnym losie w wyniku splotu wydarzeń, związanych z europejską „Jesienią Ludów” w 1989 roku, postawiło przed Polakami zadanie ponownego wypracowania i przemyślenia własnej tożsamości duchowej i historycznej. Próby odgórnej, państwowej laicyzacji, a nawet ateizacji narodu w epoce panowania reżimu komunistycznego, spaliły na panewce i z czasem nawet przywódcy PRL musieli pogodzić się…

13.12.2019

​ 38 lat temu, komunistyczna Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, kierowana przez generała Wojciecha Jaruzelskiego, wprowadziła na terenie całego kraju Stan Wojenny. Na ulice miast wyjechały czołgi i wozy opancerzone, zamknięto szkoły i wyższe uczelnie, internowanych zostało tysiące działaczy NSZZ „Solidarność” i innych organizacji. Wiele osób zostało powołanych do wojska i objętych przepisami typowymi dla stanu wojennego. Czynny opór społeczeństwa, jak w przypadku górników w kopalni „Wujek”…

13.12.2019

​ PIĘKNO TRADYCJI Kiedy równo 180 lat temu w Hamburgu ks. Johann Hinrich Wichern – ewangelicki pastor i nauczyciel, zapalał wraz ze swoimi wychowankami pierwszą świecę adwentową umieszczoną na drewnianym kole zawieszonym w świetlicy prowadzonego przez siebie przytułku dla sierot, nie mógł wiedzieć, że oto inicjuje zwyczaj, który na przestrzeni lat przekroczy mury sierocińca, miasta, a nawet Niemiec i stanie się jedną z najbardziej popularnych tradycji adwentowych w Europie. Symbolika i wygląd…

12.12.2019

​ 23 listopada 2019 roku delegacja Związku Podhalan Oddziału Górali Żywieckich oraz Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego w Milówce, na zaproszenie Pani prof. Adrienne Körmendy, Konsula Generalnego Węgier w Krakowie, wzięła udział w uroczystym koncercie z okazji 30-lecia Odzyskania Wolności i Święta Narodowego Węgier w 63. Rocznicę Powstania w 1956 roku na Węgrzech oraz 100-lecia nawiązania relacji dyplomatycznych miedzy Polską i Węgrami. Pani Konsul w okolicznościowym słowie podkreśliła, że…

12.12.2019

Wiadomości z ostatniej chwili

Teraz
11:24
​ Panel Innowacyjny Przemysł Rolno Spożywczy    Inwestycje Bezpośrednie - Jak Mądrze Wspierać Inwestorów        
10:48
​ RODZIAŁ V. POLSKA WIERNA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ TRADYCJI   Odzyskanie możliwości suwerennego decydowania o własnym losie w wyniku splotu wydarzeń, związanych z europejską „Jesienią Ludów” w 1989 roku…
08:15
​ 38 lat temu, komunistyczna Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, kierowana przez generała Wojciecha Jaruzelskiego, wprowadziła na terenie całego kraju Stan Wojenny. Na ulice miast wyjechały czołgi i…
08:36
​ PIĘKNO TRADYCJI Kiedy równo 180 lat temu w Hamburgu ks. Johann Hinrich Wichern – ewangelicki pastor i nauczyciel, zapalał wraz ze swoimi wychowankami pierwszą świecę adwentową umieszczoną na…
08:08
​ 23 listopada 2019 roku delegacja Związku Podhalan Oddziału Górali Żywieckich oraz Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego w Milówce, na zaproszenie Pani prof. Adrienne Körmendy, Konsula Generalnego…
09:09
​ „Powodzenie oraz bezpieczeństwo Europy Środkowej, istnieje dzięki obraniu przez nas, twardej polityki antyimigracyjnej i ten stan rzeczy zostanie utrzymany,” stwierdził minister spraw…
08:25
​ W Polsce w zasadzie mamy system dwupartyjny choć formacji politycznych jest wiele. Uwidocznił się ten duopol szczególnie ostro po dojściu do władzy Zjednoczonej Prawicy, na czele z Prawem i…
08:12
​ Z początkiem grudnia zaczął się Adwent i powoli przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia. W gazetach znajdziemy już pierwsze artykuły poświęcone świętom, ale pierwsze strony wciąż zajmują…
09:23
W minionych dniach i w Warszawie, i w Budapeszcie odznaczono wybitnych działaczy na rzecz wzmocnienia przyjaźni polsko-węgierskiej. Odznaczonym serdecznie gratulujemy!​ 9 grudnia w Ambasadzie…
15:55
Polacy są najmilszymi ludźmi na świecie — twierdzi Fruzsina Skrabski, liderka Ruchu Trzech Królewiczów i Trzech Królewien (Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom). Ruch został zapoczątkowany w…

Wacław Felczak (ur. 29 maja 1916 w Golbicach, zm. 23 października 1993 w Krakowie) – polski historyk, wybitny znawca tematyki węgierskiej  i środkowoeuropejskiej, żołnierz polskiego Państwa Podziemnego.

Studiował historię na Uniwersytecie Poznańskim,  gdzie zainteresował się historią stosunków polsko-węgierskich i utworzył studenckie Koło Przyjaciół Węgier. 

W czasie II wojny światowej  kierował ruchem kurierów pomiędzy Rządem RP na uchodźstwie, a Krajem okupowanym przez III Rzeszę i Związek Sowiecki.  Po 1945 kontynuował działalność kurierską, m.in. organizując - na prośbę wicepremiera Stanisława Mikołajczyka -  ucieczkę przywódców PSL z komunistycznej Polski.

Po długotrwałym okrutnym śledztwie w 1948 roku został skazany na dożywocie. Zwolniony z więzienia po ośmiu latach – w październiku 1956, rozpoczyna nowe życie – naukowca, wiążąc się zawodowo z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Jako autor wielu pionierskich prac z zakresu historii Węgier, nieomal każdą zgodę władz na paszport i zagraniczny wyjazd wykorzystywał do odwiedzenia Węgier.  Pobyty te wykorzystywał do włączania się w różne działania, służące formowaniu demokratycznej opozycji na Węgrzech. 

Jesienią 1987 r. Wacław Felczak, jako profesor wizytujący, został zaproszony z wykładami do Eötvös Collegium w Budapeszcie. Wykłady wygłaszał też w znajdującym się po sąsiedzku Collegium Istvána Bibó, którym przysłuchiwali się liczni studenci prawa, jak m.in. Viktor OrbánLászló Kövér czy János Áder, którzy wkrótce założyli partię polityczną – Fidesz, a dzisiaj pełnią zaszczytne funkcje: premiera, przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego oraz prezydenta państwa. 

Po długiej chorobie Wacław Felczak zmarł 23 października 1993 roku. Został pochowany na cmentarzu na "Pęksowym Brzyzku" w Zakopanem

Wybrane publikacje:

  • Historia Węgier, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983
  • Historia Jugosławii (z Tadeuszem Wasilewskim), Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985, ​ISBN 83-04-01638-9​.
  • Ugoda węgiersko-chorwacka w 1868 r.

"Wacław Felczak" - biografia dr Wojciecha Frazika

Emisariusz Wolnej Polski - recenzja książki Wojciecha Frazika