Back to top
Publikacja: 27.08.2020
Prezydent Duda: Cieszę się, że Polacy znaleźli takich przyjaciół w narodzie węgierskim
Pilne


Prezydent Duda: Cieszę się, że Polacy znaleźli takich przyjaciół w narodzie węgierskim

"Na szczęście nasz kraje - Polska i Węgry - od pewnego czasu realizują politykę, której celem jest zwiększenie podmiotowości i obrona interesu narodowego" – napisał prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników III edycji Uniwersytetu Letniego organizowanego przez Instytut im. Felczaka.

W dniach 24-28 sierpnia odbywa się III edycja Uniwersytetu Letniego Instytutu Wacława Felczaka. Politycy, eksperci, naukowcy i dziennikarze z Polski i Węgier spotkali się w Krasiczynie na Podkarpaciu, by rozmawiać o historii i perspektywach obu narodów oraz całego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególny nacisk w tym roku będzie położony na tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem – od kwestii rolnictwa, przez tematy dotyczące pandemii koronawirusa, aż po geopolitykę.

Prezydencki list skierowany do uczestników Uniwersytetu Letniego odczytał Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu im. Wacława Felczaka.

"Szanowni uczestnicy Szkoły Liderów, bieżący rok obfituje w wydarzenia, które wielu opisuje jako przełomowe. To nie jest jedynie zwrot publicystyczny, ale trafna ocena wydarzeń. Jesteśmy w momencie przekształcania porządku światowego, który reguluje relacje międzynarodowe w tym bezpieczeństwo" – napisał w liście prezydent Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że w obecnej sytuacji narody Europy stoją przed potrzebą budowy silnych państw, mających zdolność przeciwstawienia się narastającemu chaosowi.

"Na szczęście nasz kraje od pewnego czasu realizują politykę, której celem jest zwiększenie podmiotowości i obrona interesu narodowego. Punkt historii, w którym się znajdujemy udowadnia potrzebę posiadania przyjaciół. Cieszę się że Polska znalazła takich przyjaciół w narodzie węgierskim" – napisał prezydent.

Andrzej Duda podkreślił wielkie znaczenie ośrodków pokroju Instytutu im. Felczaka dla dialogu polsko-węgierskiego. "Te instytucje pielęgnują przyjaźń między naszymi narodami. W mojej opinii są państwo depozytariuszami tego niezwykłego daru. Mam satysfakcję, że z Węgrami i krajami Europy Środkowej rozwijamy ideę Trójmorza. Traktuję te współpracę, jako dowód, że nasza część Europy okrzepła, stała się podmiotem polityki i potrafi bronić swoich interesów" – stwierdził.


Foto: Jan Bortkiewicz                                                                                                                       / Źródło: DoRzeczy.pl