Back to top
Logo Uniwersytetu letniego

Polsko-Węgierska Szkoła Liderów to program nie mający precedensu w dotychczasowej historii stosunków polsko-węgierskich, a szczególnie z punktu widzenia kontaktów młodego pokolenia Polaków i Węgrów. O idei, leżącej u początków Szkoły mówi dyrektor Instytutu im. Felczaka, Maciej Szymanowski:

- Tak, jak nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości, tak wiemy z pewnością, kto tę przyszłość będzie tworzył. To będą ludzie młodzi, tacy, których zaprosiliśmy w liczbie około dwustu do Krasiczyna. Młodzi pochodzący z wielkich miast, jak Warszawa, Kraków czy Budapeszt, jak z małych ośrodków miejskich. Tej młodzieży chcemy przekazać wiedzę od najlepszych z najlepszych - od pełniących ważne funkcje państwowe, wykładowców akademickich, ekspertów, dziennikarzy.
Jak zawsze przy pierwszych edycjach tak dużych wydarzeń, trudności się piętrzą, ale je pokonaliśmy i planujemy kolejne tego rodzaju wydarzenia, jeszcze w szerszej  formule uniwersytetu letniego. Gdzieś na południu Polski, gdzie w oddaleniu od bieżących spraw, w pięknym otoczeniu, można znaleźć chwilę czasu na dyskusje nad najpoważniejszymi tematami dla Polski, Węgier, Europy.

Krasiczyński zamek leży na trakcie Przemyśl-Sanok, strzegąc kiedyś przeprawy przez San i należy do najpiękniejszych pomników polskiego renesansu. W tym zabytkowym obiekcie spotkali się studenci z Polski i Węgier, a także osoby młode i aktywne w życiu publicznym obu krajów.