Back to top

Cele Instytutu im. Wacława Felczaka

Do zadań Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka należy w szczególności:

  • pielęgnowanie polsko-węgierskich tradycji i dziedzictwa oraz ich promocja w życiu publicznym i międzynarodowym;
  • propagowanie nauki języka, kultury i polsko-węgierskiej współpracy młodzieżowej;
  • rozwijanie wzajemnej współpracy naukowej, oświatowej, kulturalnej, gospodarczej i sportowej.
  • kreowanie i wspieranie inicjatyw oraz projektów mających na celu lepsze wzajemne poznanie się
  • wspieranie działań, które służą większej innowacyjności i konkurencyjności Polski i Węgier.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 lutego 2018 roku organami Instytutu są: Międzynarodowa Rada Instytutu, Rada Instytutu oraz Dyrektor.

Międzynarodowa Rada Instytutu składa się z nie więcej niż 20 członków, powołanych spośród osób wyróżniających się wiedzą o relacjach polsko-węgierskich i tych, którzy przyczynili się do wzmocnienia tej współpracy.

Rada Instytutu składa się ze specjalistów, których wiedza, doświadczenie lub autorytet dają rękojmię prawidłowej realizacji zadań Instytutu.Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia 1 sierpnia 2018 roku powołał na stanowisko dyrektora doc. dr hab. Macieja Szymanowskiego.