Back to top

Urodził się w Krakowie, w roku 1424 jako pierworodny syn 73-letniego Władysława Jagiełły i litewskiej księżniczki Zofii Holszańskiej. Był zatem w pełni z krwi litewskiej, ale zbieg okoliczności sprawił, że nigdy na Litwę nie pojechał i wielkim księciem litewskim nie został (choć tytułował się zwierzchnim księciem Litwy). Połączył natomiast pod swoim panowaniem Koronę Królestwa Polskiego oraz Królestwo Węgier, co oznaczało, że mógł się wzorem poprzedników na węgierskim tronie tytułować także…

16.05.2021

Wśród historyków i publicystów od dawna panuje spór o tytulaturę św. Jadwigi. Słuszne jest nazywanie jej jako kobiety królową. Nie była ona jednak „tylko” małżonką króla Władysława Jagiełły, ale najpierw – a może przede wszystkim – królem Polski.

09.05.2021

Znany szeroko jako autor pierwszego tłumaczenia Pisma Świętego na język polski w swoich czasach kojarzony był i ceniony za jeszcze kilka innych dzieł.

03.05.2021

Dzieje pełne są zdarzeń, których skutki mogły mieć kolosalne znaczenie dla historii regionu, ale ponieważ spaliły na panewce, poszły w zapomnienie.

25.04.2021

Duet książęcy księżniczki węgierskiej św. Kingi i piastowskiego następcy na krakowskim tronie Bolesława V Wstydliwego to prawdziwe dobrodziejstwo dla dzielnicy senioralnej w dobie rozdrobnienia dzielnicowego. Wynikały z długiej tradycji współpracy polsko-węgierskiej i zapowiadały dalsze zbliżenie w polityce europejskiej obu dynastii oraz państw.

17.04.2021

W 1270 roku Kraków zasłynął z pielgrzymki, którą odbył król Węgier i Chorwacji V. István do kanonizowanego 17 lat wcześniej św. Stanisława. Warto podkreślić, że jego trzydniowy pobyt obejmował – może jeszcze ważniejsze z perspektywy rodzinnej – pobożne odwiedziny relikwii swej bardzo bliskiej krewnej bł. Salomei.

10.04.2021

„Woda królowej węgierskiej” od kilkuset lat stanowi sekret urody wielu kobiet. Chociaż obecnie stosowana jest najczęściej jako tonik do twarzy, to w XVII i XVIII w. miała rangę powszechnie stosowanego panaceum. Jej recepturę dostała od pewnego eremity węgierska królowa Elżbieta – córka polskiego księcia Władysława I Łokietka. MARIA JAWORSKA

04.04.2021

Są takie mądrości, które raz usłyszane, towarzyszą nam w całym życiu jako swoiste punkty oparcia dla dalszego rozumowania. Taki filozoficzny aksjomat usłyszałem blisko pół wieku temu na wieczornych „posiadach” od pewnego górala w Beskidach.

27.03.2021

15 marca 1848 r. na Węgrzech wybuchło wielkie powstanie, które na zawsze zmieniło dzieje tego narodu. Dużą rolę odegrali w nim Polacy. 15 marca 1848 r. 25-letni Sándor Petőfi wraz z grupą młodych węgierskich patriotów zorganizował w Peszcie wielką manifestację (Budapeszt powstał w 1873 r. z połączenia Budy i Pesztu). Było to pokłosie wydarzeń rewolucyjnych, do których kilka dni wcześniej doszło w Wiedniu (te z kolei były zainspirowane rewolucją lutową we Francji).

15.03.2021

Szef węgierskiego rządu Viktor Orbán przekazał Polsce zbroję Zygmunta II Augusta. Bezcenny eksponat, który dotąd był przechowywany w zbiorach Muzeum Narodowego w Budapeszcie, będzie pokazywany w Zamku Królewskim na Wawelu, gdzie spoczywają szczątki króla Zygmunta II Augusta. Renesansową zbroję dziecięcą – wykonaną przez niezwykle utalentowanego rzemieślnik z Innsbrucku, Jörga Seusenhofera – trzynastoletni Zygmunt II August otrzymał w 1533 r. w prezencie od króla Czech i Węgier z okazji…

17.02.2021

8 lutego 1867 r. po wojnie z Prusami w Austrii przeprowadzono reformę konstytucyjną, w wyniku której zamiast Cesarstwa Austriackiego utworzono dualistyczną monarchię austro-węgierską.  ​

08.02.2021

O dokonaniu takiego odkrycia marzy zapewne każdy archeolog. Prawie 7 tys. srebrnych i kilka złotych monet znaleziono podczas prac prowadzonych w położonej 50 km od Budapesztu miejscowości Újlengyel (nazwa osady w wolnym tłumaczeniu znaczy… „Nowa Polska”). Najmłodsze monety zostały wybite w okresie panowania Ludwika II Jagiellończyka, ale odnaleziono też złote forinty z czasów Macieja Korwina, a nawet monety wybite przez papieża Piusa II. W oddalonym o 50 km od stolicy Újlengyel żyje niespełna…

06.02.2021