Back to top

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym w celach związanych z obsługą zapytania (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 ) przez Instytutu Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych, ich sprostowaniu, jak też prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Nasze dane kontaktowe:

Instytut Współpracy
Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa
ul. Seweryna Goszczyńskiego 12

Tel. +48 22 845-08-52

e-mail: instytut@kurier.plus

NIP: 701-084-22-30