Back to top

Jak doszło do tego, że Wacław Felczak w czasie wojny został kurierem? Po układzie monachijskim z 1938 roku Ruś Zakarpacka wróciła do Węgier i w ten sposób Polska uzyskała wspólną granicę z Węgrami. Miało  to olbrzymie znaczenie dla dalszej historii, po pierwsze dlatego, że po wybuchu wojny kilkadziesiąt tysięcy Polaków przeszło granicę węgierską. Byli co prawda internowani, ale przy przychylności władz węgierskich uciekali do Francji przez Jugosławię i Włochy, dzięki…

05.08.2020

​                         Początek sierpnia to dla Polaków przede wszystkim rocznica Powstania Warszawskiego – największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie, akcji, która miała przywrócić wolność nie tylko Warszawie, ale całej Polsce. 1 sierpnia 1944 r. do walki z Niemcami przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców, którym pomagała ludność cywilna. Chociaż powstanie było planowane na kilka dni, to trwało ponad dwa miesiące – do 2 października. W walkach zginęło ok. 200…

05.08.2020

​ Panie ministrze, w jaki sposób koronawirus oraz związane z nimi obostrzenia wpłynęły na polski transport? Jak wygląda sytuacja z podziałem na poszczególne gałęzie? (kolej, transport samochodowy, transport towarów) Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury: Nie jest tajemnicą, że liczba pasażerów na polskiej kolei i samochodów na polskich drogach drastycznie spadła w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najbardziej spektakularne spadki notowaliśmy w kwietniu br. Pociągami jeździło od kilka…

05.08.2020

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Poniżej zamieszczamy wzór końcowego sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz współpracy polsko-węgierskiej. Podmioty, które otrzymały wsparcie od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka są zobowiązane do złożenia końcowego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia w terminie określonym w umowie o udzielenie wsparcia, zgodnie z poniższym wzorem. 1. Wzór Sprawozdania ze wsparcia Część I 2020 (…

04.08.2020

Po latach snucia planów zostanie zaprezentowany prototyp „polskiego elektrycznego samochodu”. Wciąż aktualne pozostaje pytanie: Co dalej? W 2016 r. premier Mateusz Morawiecki zszokował kraj ambitną zapowiedzią, że w ciągu dekady na polskich drogach pojawi się milion samochodów elektrycznych. Eksperci motoryzacyjni od razu wskazywali, że oznaczałoby to roczne przeskakiwanie przyrostów samochodów elektrycznych na drogach takich liderów elektromobilności jak Norwegia – i to licząc…

03.08.2020

Dla kilkudziesięciu tysięcy Polaków przebywających na Węgrzech w czasie II wojny światowej, czasopismo „Wieści Polskie. Półtygodnik Uchodźctwa Polskiego” było głównym źródłem informacji z zakresu polityki, organizacji życia uchodźczego oraz popularyzatorem kultury polskiej i węgierskiej. Na łamach ponad 600 numerów periodyku prześledzić można życie polskiej diaspory artystycznej i intelektualnej, między innymi poprzez publikacje utworów autorstwa polskich poetów i literatów znajdujących się na…

03.08.2020

​ ​ Z wielu kart braterskich relacji polsko – węgierskich jedną z najjaśniejszych jest postawa wojska węgierskiego podczas heroicznych 63 dni walki Warszawy w 1944 roku. O tym, jak zachowali się wtedy bratankowie, pamięta do dziś Warszawa, pamiętają Polacy. Węgry zostały w toku II wojny światowej wciągnięte w system sojuszy wojskowych III Rzeszy. Armia węgierska walczyła na froncie wschodnim, ponosząc zresztą znaczne straty. Stacjonowała w licznych krajach okupowanych przez…

01.08.2020

​ Wykonane przez panią Magdalenę zdjęcie prostej kompozycji zawierające barwy narodowe Polski i Węgier zdobyło w tym tygodniu tytuł zdjęcia tygodnia.  Gratulujemy!!! 

31.07.2020