Back to top
Publikacja: 05.09.2023
Krasiczyn: Jak poruszać się w świecie dyplomacji?
Polityka

Od 28 sierpnia do 1 września 2023 roku miała miejsce kolejna, VI edycja Polsko-Węgierskiej Szkoły Liderów. Jednym z głównych wydarzeń była wieczorna dyskusja pt. „Jak poruszać się w świecie dyplomacji?” z udziałem gościa specjalnego – ambasadora Polski w Budapeszcie Sebastiana Kęcieka.

Panel ten był moderowany przez doświadczonego dyplomatę, a także dyrektora Instytutu Felczaka, doktora Macieja Szymanowskiego. Dyskusja zgromadziła szerokie grono młodych liderów z Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Podczas debaty ambasador Kęciek dzielił się swoimi bogatymi doświadczeniami zdobytymi w trakcie pracy dyplomatycznej, a także omówił wyzwania, z jakimi mierzą się młodzi liderzy pracujący na placówkach dyplomatycznych.

W swojej prezentacji ambasador Kęciek skoncentrował się na roli dyplomacji w budowaniu relacji między państwami. Podkreślił, że dyplomacja to nie tylko rozwiązywanie konfliktów, lecz także promowanie współpracy, wymiany kulturowej i międzyludzkiej. Szczególny nacisk położył na różnorodne aspekty pracy dyplomaty na placówkach zagranicznych, w tym nawiązywanie kontaktów, negocjacje handlowe oraz wsparcie obywateli za granicą.

Ambasador Kęciek podkreślił również istotę znajomości historii, kultury i języka kraju, w którym dyplomata pełni swoją misję. Zaznaczył, że głębokie zrozumienie kontekstu kulturowego stanowi klucz do budowania zaufania i skutecznej komunikacji z partnerami zagranicznymi.

Ambasador Kęciek omówił również znaczenie relacji w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która skupia Polskę, Węgry, Czechy i Słowację. Podkreślił, że ta grupa krajów środkowoeuropejskich stanowi doskonałą platformę do pogłębiania relacji przyjaźni i współpracy między państwami regionu, zarówno w kontekście dialogu politycznego, jak i współpracy gospodarczej oraz kulturalnej.

W trakcie panelu poruszono również kwestię codziennej pracy dyplomatów, która wymaga bycia obecnym na różnego rodzaju oficjalnych spotkaniach, negocjacjach i ceremoniach. Ambasador Kęciek przypomniał, że dyplomata pełni funkcję reprezentanta swojego kraju w różnych sytuacjach, zarówno formalnych, jak i nieformalnych. Pojawiło się także pytanie, na ile dyplomata może oddzielić swoją pracę od polityki. Ambasador Kęciek podzielił się swoim osobistym doświadczeniem, wspominając, że praca w dyplomacji wpływa na życie osobiste. Jego żona, będąc chemikiem, musiała dostosować się do specyfiki pracy dyplomatycznej, co wiązało się ze zmianą dotychczasowego życia zawodowego.

Ambasador Kęciek przywołał również słowa Thomasa Manna, który stwierdził, że „nie ma nie polityki, ale wszystko jest polityką”. Przykładem tego podejścia była kwestia stosowania procedencji podczas oficjalnych uroczystości, takich jak kolejność flag Polski, Węgier i Unii Europejskiej.

Oprócz omówienia oficjalnych zasad, ambasador Kęciek przedstawił także zasady kurtuazji i niuanse związane z udziałem w oficjalnych uroczystościach w towarzystwie trójki dzieci. Wyraził, że praca dyplomaty jest trudna, pochłaniająca, nieprzewidywalna i wielogodzinna, często także w godzinach nocnych. Praca ta nie zna formalnych urlopów, a dyplomaci często poświęcają dni wolne od pracy w kraju i za granicą.

Kęciek podkreślił znaczenie umiejętności budowania relacji i mostów pomiędzy narodami. Jego życie jest silnie skoncentrowane na pracy w Budapeszcie, gdzie szczególnie ceni spotkania z węgierskimi burmistrzami, władzami lokalnymi oraz związkami miast partnerskich zarówno z Polski, jak i z Węgier. Podsumowując, ambasador Sebastian Kęciek przedstawił różnice w procedurach akceptacji i nominacji na stanowisko ambasadora w Polsce i na Węgrzech.

Zachęcał również młodych ludzi do nauki języka węgierskiego, z uwagi na deficyt takich kompetencji w administracji publicznej. Podkreślił, że administracja coraz bardziej otwiera się na ludzi, oferując możliwości studiowania na najlepszych uczelniach i stypendia. Dyskusja, która miała miejsce po wystąpieniu ambasadora Kęcieka, była szansą dla uczestników na zadawanie pytań dotyczących języków obcych, wyboru studiów, ścieżek kariery w dyplomacji oraz możliwości rozwoju zawodowego w tej dziedzinie. Ambasador zachęcał do wykorzystania różnych ścieżek, w tym międzyresortowej, na drodze do kariery dyplomatycznej.

Podsumowując, panel „Jak poruszać się w świecie dyplomacji?” dostarczył uczestnikom cennych informacji i inspiracji dotyczących pracy w tej dziedzinie. Ambasador Sebastian Kęciek przekazał swoje nieocenione doświadczenia, a dyskusja po jego wystąpieniu pozwoliła na pogłębienie wiedzy i zrozumienia roli dyplomacji w dzisiejszym świecie, jak również wyzwań i możliwości związanych z pracą w tej dziedzinie. Dyplomacja to sztuka budowania mostów i rozwiązywania trudnych problemów międzynarodowych, a młodzi liderzy mają szansę odegrać w niej istotną rolę. Panel ten był nie tylko inspirującą okazją do nauki od doświadczonego dyplomaty, ale także doskonałą platformą do budowania relacji międzynarodowych i wymiany doświadczeń między uczestnikami z różnych krajów. To wydarzenie pozostawiło trwałe wrażenie na wszystkich uczestnikach, podkreślając znaczenie dyplomacji w kształtowaniu stosunków międzynarodowych oraz zachęcając młodych liderów do dalszego rozwoju w tej dziedzinie.

 Zdjęcia z wydarzenia (Dominik Lichota, MyMedia.pl)


RT