Back to top

​ Tym razem tytuł Zdjęcia Tygodnia zdobywa fotografia wykonana przez panią Magdalenę na warszawskiej Białołęce. Przedstawia jeden z licznych elementów przypominających o wspólnej historii, znajdujących się w dzielnicy. Pomnik Lászla O'svátha, jednego z przyjaciół Polski, zaangażowanego w niesienie pomocy polskim uchodźcom podczas II wojny.  Gratulujemy! 

07.08.2020

​ Dla nikogo nie jest tajemnicą polsko-węgierska przyjaźń i prawdziwa sympatia łącząca nasze narody. Rozwijała się przez wieki, odciskając piętno zarówno w dziejach całych narodów jak i w losach poszczególnych Polaków i Węgrów. Śladami tej bliskości są setki hungarików jakie można odnaleźć na terenie naszego kraju. W samej Warszawie są ich dziesiątki - pomniki, popiersia, tablice, nazwy szkół, ulic, skwerów, a nawet całej dzielnicy. Spacer ich tropem rozpoczniemy od Parku Łazienkowskiego i…

06.08.2020

Stał na czele Węgier przez ponad dwie dekady burzliwego XX wieku. Do dziś pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci historycznych – zarówno w swojej ojczyźnie, jak i za granicą. Historyk Dávid Turbucz, biograf regenta, przybliża polskiemu czytelnikowi jego sylwetkę w sposób rzeczowy, wolny od stereotypów, opierając się na faktach, a zarazem nie ferując wyroków.   MIKLÓS HORTHY - OD NACZELNEGO WODZA DO REGENTA   W…

06.08.2020

Jak doszło do tego, że Wacław Felczak w czasie wojny został kurierem? Po układzie monachijskim z 1938 roku Ruś Zakarpacka wróciła do Węgier i w ten sposób Polska uzyskała wspólną granicę z Węgrami. Miało  to olbrzymie znaczenie dla dalszej historii, po pierwsze dlatego, że po wybuchu wojny kilkadziesiąt tysięcy Polaków przeszło granicę węgierską. Byli co prawda internowani, ale przy przychylności władz węgierskich uciekali do Francji przez Jugosławię i Włochy, dzięki…

05.08.2020

​                         Początek sierpnia to dla Polaków przede wszystkim rocznica Powstania Warszawskiego – największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie, akcji, która miała przywrócić wolność nie tylko Warszawie, ale całej Polsce. 1 sierpnia 1944 r. do walki z Niemcami przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców, którym pomagała ludność cywilna. Chociaż powstanie było planowane na kilka dni, to trwało ponad dwa miesiące – do 2 października. W walkach zginęło ok. 200…

05.08.2020

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Poniżej zamieszczamy wzór końcowego sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz współpracy polsko-węgierskiej. Podmioty, które otrzymały wsparcie od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka są zobowiązane do złożenia końcowego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia w terminie określonym w umowie o udzielenie wsparcia, zgodnie z poniższym wzorem. 1. Wzór Sprawozdania ze wsparcia Część I 2020 (…

04.08.2020

Po latach snucia planów zostanie zaprezentowany prototyp „polskiego elektrycznego samochodu”. Wciąż aktualne pozostaje pytanie: Co dalej? W 2016 r. premier Mateusz Morawiecki zszokował kraj ambitną zapowiedzią, że w ciągu dekady na polskich drogach pojawi się milion samochodów elektrycznych. Eksperci motoryzacyjni od razu wskazywali, że oznaczałoby to roczne przeskakiwanie przyrostów samochodów elektrycznych na drogach takich liderów elektromobilności jak Norwegia – i to licząc…

03.08.2020

Dla kilkudziesięciu tysięcy Polaków przebywających na Węgrzech w czasie II wojny światowej, czasopismo „Wieści Polskie. Półtygodnik Uchodźctwa Polskiego” było głównym źródłem informacji z zakresu polityki, organizacji życia uchodźczego oraz popularyzatorem kultury polskiej i węgierskiej. Na łamach ponad 600 numerów periodyku prześledzić można życie polskiej diaspory artystycznej i intelektualnej, między innymi poprzez publikacje utworów autorstwa polskich poetów i literatów znajdujących się na…

03.08.2020