Back to top
Publikacja: 02.07.2024
Uchwały Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
Pilne

W dniach 26-28 czerwca 2024 odbyło się drugie w roku 2024 posiedzenie Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

26 czerwca 2024 r. rozpoczęła się II sesja Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Na miejscu byli obecni Przewodniczący Rady Piotr Babinetz, Wojciech Frazik i Csilla Gizińska oraz część pracowników Instytutu. Pozostali członkowie rady - Marek Natusiewicz, Marcin Szewczak, Arkadiusz Adamczyk i Tomasz Pomykacz - w spotkaniu wzięli udział zdalnie. Pomocy w sprawach finansowych udzielała Teresa Jaworska, księgowa Instytutu, a mec. Szymon Topa udzielał informacji w kwestiach prawnych.

Temat posiedzenia został określony kolejnym punktem porządku obrad po stwierdzeniu kworum. Wniosek o odwołanie dyrektora Macieja Szymanowskiego z Kancelarii Premiera i odpowiedź Przewodniczącego Rady Piotra Babinetza (na którą nie otrzymano odpowiedzi), a następnie pismo o dymisji z 12 czerwca z Kancelarii Premiera. Po zapoznaniu się z opinią członków oraz po rozważeniu możliwości i ewentualnych konsekwencji, Rada podjęła decyzję o wydaniu kilku uchwał. Przygotowanie uchwał na podstawie sugestii członków powierzono Szymonowi Topie.

Posiedzenie zostało odroczone do następnego terminu, który wyznaczono na godzinę 17:00. 27 czerwca 2024 r. W dniu 27 czerwca 2024 r. Rada Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka kontynuowała drugie posiedzenie w roku 2024 (26.06.2024 r.). Na miejscu obecny był Przewodniczący Rady Piotr Babinetz. Pozostali członkowie dołączyli do spotkania online: Wojciech Frazik, Csilla Gizińska, Marek Natusiewicz i Marcin Szewczak. Pomocy w sprawach zarządczych udzielała Teresa Jaworska, księgowa Instytutu, a Szymon Topa udzielał fachowej informacji w kwestiach prawnych.

Po ustaleniu kworum został ustalony trzypunktowy porządek obrad, który dotyczył przygotowanych uchwał. Opierając się na ustaleniach pierwszego dnia posiedzenia, według których odwołanie dyrektora Macieja Szymanowskiego było niezgodne z ustawą, po długiej dyskusji i wyrażaniu opinii Rada Instytutu jednomyślnie przyjęła i głosowała za uchwałą nr 1, w której wyraża swój protest w związku z tym, że Prezes Rady Ministrów odwołał dyrektora instytutu przed końcem kadencji, bez konsultacji z radą instytutu i bez merytorycznej analizy działalności dyrektora ( II/2024/1). Posiedzenie zostało ponownie zawieszone, a jego kontynuacja została wyznaczona na godzinę 16:00 28 czerwca 2024 r.

W dniu 28 czerwca 2024 r. Rada Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka odbyła kontynuację drugiego posiedzenia w 2024 r. (26.06.2024 r.). Na kontynuacji posiedzenia, w dniu 28 czerwca 2024 r. o godzinie 16:00, obecny był Przewodniczący Rady Piotr Babinetz. Pozostali członkowie dołączyli do spotkania online: Wojciech Frazik, Csilla Gizińska, Marek Natusiewicz i Arkadiusz Adamczyk. Pomocy w sprawach zarządczych udzielała Teresa Jaworska, księgowa Instytutu, a Szymon Topa udzielał fachowej informacji w kwestiach prawnych.

Porządek obrad został ustalony poprzez podjęcie dwóch pozostałych uchwał po ustaleniu kworum. Po wyjaśnieniu kontrowersyjnych kwestii jednomyślnie przyjęto uchwały II/2024/2 oraz II/2024/3.

Zgodnie z decyzją Rady II/2024/3 decyzje i powiązane dokumenty zostały opublikowane poniżej: