Back to top

Dziś Instytut Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka odwiedzili członkowie Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej na czele z marszałkiem Markiem Kuchcińskim. Podczas rozmów pojawiło się wiele ciekawych pomysłów oraz inspiracji do nowych działań wzmacniających przyjacielskie relacje polsko-węgierskie, a także propagujących rzetelną wiedzę o Węgrzech, Polsce i pozostałych krajach Grupy Wyszehradzkiej. 

22.07.2021

Bez wątpienia widać dużo hipokryzji w kontekście traktowania Polski i Węgier przez mainstreamowe media i zachodnioeuropejskie kraje. Oba państwa mają jednak wpływowych obrońców: zwykłych ludzi na Zachodzie, którzy lepiej oceniają politykę Polski i Węgier niż ich własne elity – czy to te u władzy, czy w mediach – mówi „Kurierowi Plus” Mark Higgie z Danube Institute.

22.07.2021

Rząd Węgier przeprowadzi referendum w sprawie przyjętej niedawno ustawy o ochrony dzieci – zapowiedział w środę premier Viktor Orbán. Wcześniej Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenia prawa Unii Europejskiej przeciwko Węgrom „w związku z naruszeniem praw podstawowych osób LGBTIQ”.

22.07.2021

Państwa Grupy Wyszehradzkiej – sprzeciwiające się obowiązkowym przesiedleniom oraz imigracyjnej polityce Brukseli – zgodziły się pomóc Litwie w ograniczaniu nielegalnej migracji z Białorusi – ogłosił węgierski minister spraw zagranicznych i handlu podczas konferencji prasowej po spotkaniu szefów dyplomacji krajów V4. – Zastanawialiśmy, czy nie zwiększyć roli parlamentów narodowych w przyszłej formule funkcjonowania Unii Europejskiej i jak można to zrobić – oznajmił również minister spraw…

19.07.2021

– Nic nie wiedziałem i nie wiem o tym rzekomym czy domniemanym gromadzeniu danych. Urząd Informacji pod moim nadzorem nie korzysta z omawianego programu i nie prowadził w tej kwestii żadnej współpracy z tajnymi służbami Izraela ani żadnymi innymi. Urząd nie używa technicznego narzędzia, o którym była mowa – oznajmił Peter Szijjártó, pytany na konferencji prasowej o głośną aferę związaną z wykorzystywaniem przez różne rządy oprogramowania szpiegującego Pegasus do podsłuchiwania opozycyjnych…

19.07.2021

„Celem współpracy między państwami V4 na najbliższe miesiące, ale także w dłuższej perspektywie, jest zapewnienie silnego głosu Europy Środkowej w ramach Unii Europejskiej. Jesteśmy jedną z najdynamiczniejszych części Europy i nasz głos oraz interesy muszą być w odpowiednim stopniu brane pod uwagę przy wypracowywaniu rozwiązań europejskich. Nasze ogólne założenia zostały dobrze ujęte w programie węgierskiej prezydencji: „Po pandemii COVID-19, wspólnym celem państw Grupy Wyszehradzkiej jest…

19.07.2021

Na linii Warszawa-Bruksela trwa spór dotyczący wyższości prawa krajowego nad unijnym oraz zakresu możliwości ingerowania przez instytucje UE w prawodawstwo państw wspólnoty. Chociaż bowiem sądy w innych państwach europejskich wydają decyzje pokrewne do decyzji polskiego Trybunału Konstytucyjnego, to unijne instytucje nie ustają w walce o rozszerzenie swych kompetencji. Co piszą o tym polskie media?

19.07.2021

Minister spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau w poniedziałek w miejscowości Komárom w północnych Węgrzech weźmie udział w  spotkaniu państw Grupy Wyszehradzkiej. Będzie to pierwszy tego typu szczyt szefów dyplomacji podczas rozpoczętej 1 lipca węgierskiej prezydencji w V4. W weekend wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk podsumował zaś roczną prezydencję Polski w Grupie Wyszehradzkiej, która zakończyła się 30 czerwca. 

18.07.2021