Back to top

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tak brzmi pełna nazwa jednego z najważniejszych świąt, obchodzonych w Kościele katolickim i w krajach, które wciąż jeszcze pozostają w strefie cywilizacyjnej, ukształtowanej przez cywilizacje łacińską.   Wiara w realną, a nie tylko symboliczną obecność Jezusa Chrystusa w postaci chleba i wina podczas mszy świętej jest jednym z najważniejszych cech katolicyzmu, odróżniających to wyznanie od innych wyznań chrześcijańskich, głównie…

10.06.2020

Sami o sobie skłonni jesteśmy myśleć, jako o narodzie pesymistów, rozdrapujących rany i rozpamiętujących klęski. Porównanie z tragiczną historią, jaka stała się udziałem Węgrów, pokazuje coś wręcz przeciwnego. Zwycięstwo 1920 roku zaszczepiło Polakom ogromne pokłady optymizmu i energii. Pokolenie, które wywalczyło niepodległość, uważało, że jesteśmy w stanie poradzić sobie w każdych okolicznościach – zauważa Dariusz Gawin w felietonie napisanym dla „Teologii Politycznej”. 4…

07.06.2020

​   W Służbie Więziennej trwa, zapowiadana i realizowana przez kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, modernizacja dotycząca nowego modelu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr więziennych. Jak zachęcić młodych ludzi do studiowania na najmłodszej mundurowej  w Polsce, jednocześnie pierwszej w ponad 100-letniej historii polskiego więziennictwa uczelni wyższej? Tak, to prawda. Ministerstwo Sprawiedliwości pod obecnym kierownictwem od kilku lat podejmuje wielowymiarowe…

07.06.2020

​ Zdjęcie przedstawia tablicę upamiętniającą Polaków i Węgrów ratujących polskich uchodźców podczas II wojny światowej. Na terenie warszawskiej dzielnicy Białołęka znajduje się jeszcze kilka miejsc poświęconych naszym bratankom. Jest to związane między innymi z faktem stacjonowania podczas II wojny światowej oddziałów węgierskich w tej okolicy. Węgrzy, chociaż byli sojusznikami III Rzeszy, nie traktowali Polaków jako wrogów, pozostawili po sobie dobre wspomnienia u mieszkańców dzielnicy. …

05.06.2020

Wszyscy, którzy latem już będą mieli okazję przybyć do Budapesztu, spotkają najnowszą atrakcję stolicy Węgier – jest to niezwykłe Miejsce Pamięci Solidarności Narodowej (Nemzeti Össszetartozás Emlékhelye). Jakie znaczenie ma pomnik i jakie tajemnice w siebie kryje?  Miejsce Pamięci Solidarności Narodowej zostało odsłonięte na stulecie podpisania Traktatu Trianon, czyli 4 czerwca. Ta data  jest od 10 lat Dniem Solidarności Narodowej, świętem który symbolizuje, że każdy Węgier…

03.06.2020

​ W Europie wielu jest ludzi myślących podobnie jak Viktor Orbán, tylko są rozproszeni. Dobrze by było, by taki mąż stanu jakim jest węgierski premier podjął dzieło budowy frakcji Schumana, wynika to z jego wewnętrznego potencjału, talentu politycznego i relacji, jakie zbudował w polityce – mówi prof. Zbigniew Krysiak, Przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana. W 171. rocznicę powstania węgierskiego, premier Viktor Orbán, wygłosił przed gmachem Muzeum Narodowego w…

02.06.2020

​ W tym tygodniu zwycięża zdjęcie autorstwa Karoliny.  Karolina jest studentką filologii węgierskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zdjęcie zostało wykonane w Budapeszcie 22 października, podczas marszu upamiętniającego obchody Rewolucji Węgierskiej 1956 roku. Jak zawsze, nie zawiedli przybysze z Polski, którzy uczestniczyli w marszu, zaznaczając swoją obecność miedzy innymi za pośrednictwem flag. Jedna z nich, z hasłem znanym nad Wisłą i nad Dunajem, znalazła się na fotografii Karoliny. …

29.05.2020

Prof. David Engels: Nieustannie zdumiewa mnie, jak złe mniemanie mają o sobie Polacy   Gdy moim przyjaciołom z Europy Zachodniej opowiadam o najnowszych skandalach rządowych, które „wstrząsnęły” opinią publiczną w Polsce - a to, że lider partii PiS złożył nielegalnie kwiaty na grobie brata, a to że antyrządowa piosenka zniknęła ze strony internetowej pewnej stacji radiowej, że premier odwiedzając restaurację - o zgrozo - nie utrzymywał dystansu 1,5 m od swoich…

29.05.2020