Back to top
Publikacja: 14.08.2020
Wniosek o Stypendium w roku 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków

o przyznanie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

(Edycja III)

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka na podstawie art. 28 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko –Węgierskiej im. Wacława Felczaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 538) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko –węgierskiej (Dz. U. z 2018 r. 2169) ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

Stypendia są przyznawane na:

  1. realizację badań naukowych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej;
  2. utrzymywanie kontaktów i współpracę z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na Węgrzech;
  3. przygotowanie publikacji mających znaczenie dla rozwoju współpracy polsko-węgierskiej, w zakresie ustawowego celu i zadań Instytutu, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa, polityki, spraw społecznych, gospodarki, nauki i oświaty, kultury i sportu.

Stypendia powinny być realizowane w okresie od września do listopada 2020 roku.

Wniosek należy złożyć zgodnie z wzorem (pobierz).

Do wniosku należy dołączyć program stypendium (pobierz) oraz plan wydatków i harmonogramu (pobierz).

Podpisany wniosek wraz z załącznikami składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@kurier.plus oraz przesyłką poleconą nadaną na adres siedziby Instytutu (ul. Seweryna Goszczyńskiego 12, 02-616 Warszawa). Za wnioski złożone w terminie uznaje się wnioski nadane przed 24 sierpnia 2020 r.

Termin składania wniosków upływa 24 sierpnia 2020 roku.

Wzór Umowy stypendialnej do pobrania - Wzór_mowa_stypendialna (pobierz).


 

 

 

Zakończyliśmy nabór wniosków o stypendium za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w ramach II edycji programu na rok 2020

 

 

 


 

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru wniosków 

o stypendium za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

(Edycja II)

Komunikat Dyrektora Instytutu

 

Z uwagi na obecnie panującą pandemię choroby koronawirusowej COVID-19, uprzejmie informuję, że przedłużamy nabór wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej o czternaście dni kalendarzowych, tj. do 19.04.2020 r

Jednocześnie zmianie ulega okres, na jaki przyznawane są stypendia. Aktualnie stypendium przyznaje się na okres stypendialny obejmujący 15 maja – listopad 2020 r.

W przypadku wniosków złożonych do Instytutu do dnia dzisiejszego, program stypendium, którego termin rozpoczęcia przypada przed ww. okresem stypendium, zostanie automatycznie przesunięty na 15 maja br.

Za wszelkie niedogodności wynikłe z przesunięcia terminu składania wniosków stypendialnych uprzejmie przepraszamy.

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Doc. Dr hab. Maciej Szymanowski

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 

 

 przyznanie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

(Edycja II)

 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka na podstawie art. 28 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko –Węgierskiej im. Wacława Felczaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 538) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko –węgierskiej (Dz. U. z 2018 r. 2169) ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

 

Stypendia są przyznawane na:

 

realizację badań naukowych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej;

utrzymywanie kontaktów i współpracę z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na Węgrzech;

przygotowanie publikacji mających znaczenie dla rozwoju współpracy polsko-węgierskiej, w zakresie ustawowego celu i zadań Instytutu, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa, polityki, spraw społecznych, gospodarki, nauki i oświaty, kultury i sportu.

Stypendia powinny być realizowane w okresie od II połowy kwietnia do listopada 2020 roku.

 

Informacje o warunkach i trybie przyznawania stypendiów określa regulamin konkursu dostępny tutaj.

 

Wniosek składa się na stronie podmiotowej Instytutu: www.kurier.plus w zakładce „program stypendialny” od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze wniosków.

 

Aby przejść do wypełniania formularza wniosku kliknij niniejszy link: formularz wniosku

 

Wymagane dodatkowe formularze do złożenia wniosku:

wzór programu stypendialnego 

wzór planu wydatków i harmonogramu

 

Termin składania wniosków upływa 5 kwietnia 2020 roku.

 

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: konkurs@kurier.plus

 


 

 

Zakończyliśmy nabór wniosków stypendialnych!

(Edycja I)

 

 

 


Ogłoszenie o naborze wniosków

o przyznanie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

(Edycja I)

 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka na podstawie art. 28 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko –Węgierskiej im. Wacława Felczaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 538) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko –węgierskiej (Dz. U. z 2018 r. 2169) ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

Stypendia są przyznawane na:

  1. realizację badań naukowych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej;
  2. utrzymywanie kontaktów i współpracę z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na Węgrzech;
  3. przygotowanie publikacji mających znaczenie dla rozwoju współpracy polsko-węgierskiej, w zakresie ustawowego celu i zadań Instytutu, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa, polityki, spraw społecznych, gospodarki, nauki i oświaty, kultury i sportu.

Stypendia powinny być realizowane w okresie w okresie od lutego do listopada 2020 roku.

Informacje o warunkach i trybie przyznawania stypendiów określa regulamin konkursu dostępny tutaj.

Wniosek składa się na stronie podmiotowej Instytutu: www.kurier.plus w zakładce „program stypendialny” od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze wniosków.

 

Aby przejść do wypełniania formularza wniosku kliknij niniejszy link: formularz wniosku

 

Wymagane dodatkowe formularze do złożenia wniosku:

wzór programu stypendialnego 

wzór planu wydatków i harmonogramu

 

Termin składania wniosków upływa 12 lutego 2020 roku. 

 

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: konkurs@kurier.plus