Back to top
Marcin Bąk küldte be 23.04.2019 időpontban
Jelentősen nőtt a háztartások vagyona

A háztartások nettó vagyona 2014 és 2017 vége között jelentősen nőtt, miközben az áremelkedés ebben az időszakban 5 százalék körül alakult. A szektor nettó vagyona 44 százalékkal lett nagyobb ebben az időszakban.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) bemutatta a Miből élünk? című, 2017-es háztartási vagyonfelmérés eredményeit.

A növekedésben az ingatlanok értékének emelkedése játszotta a vezető szerepet – mondta Huszár Gábor, az MNB elemzője kedden a jegybank sajtótájékoztatóján.

Huszár Gábor hangsúlyozta: a felmérés adatai szerint,a vagyonnövekedés lényegében minden háztartási csoportban jelentős volt, akár életkor, régió vagy a nettó vagyon nagysága szerinti bontásban vizsgálták azt.

A növekedés lényegesen nagyobb mértékű volt az átlagnál Közép-Magyarországon és az Alföldön, a 66-75 éves korosztályban, illetve a vagyon nagyságát tekintve a felső 10 százalékba tartozó háztartásoknál. A háztartások alsó 50 százalékának részesedése a teljes nettó vagyonból a 2014-es felméréssel összehasonlítva lényegében változatlanul, 9 százalékon állt.

Az egy háztartásra jutó nettó vagyon átlagos nagysága 27 millió forint, a medián érték (a közép érték) 12 millió forint volt 2017 végén.Huszár Gábor elmondta: első alkalommal 2014-ben végzett ilyen felmérést az MNB, ezt követte a 2017 végén lezajlott újabb adatfelvétel. A 2017-es felmérés során a körülbelül 4 millió hazai háztartás közül a kérdezőbiztosok 15 ezret kerestek fel, a kérdésekre majdnem 6 ezer megkeresett háztartásban válaszoltak.

 

Ilustracja ŹRÓDŁO: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO/LEV DOLGACHOV/LEV DOLGACHOV

Kifejtette: a vagyonfelmérés során a háztartások eszközeiből kell kiindulni, amelyek a reáleszközökből (nem pénzügyi eszközökből) és a pénzügyi eszközökből állnak. Egy háztartás pénzügyi eszközei olyan követelések, amelyek valamely más gazdasági szereplő tartozásai is egyben. A reáleszközök pedig olyan vagyonelemek, amelyek nem képezik mások kötelezettségét, ide tartoznak az ingatlanok, az önálló vállalkozások termelőeszközei (így a gépek, járművek, készletek) és az értéktárgyak. A háztartások termelő tevékenységében szerepet nem játszó járműveket, tartós fogyasztási cikkeket a statisztika fogyasztásként számolja el, így nem részei a vagyonnak.

Ilustracja ŹRÓDŁO: GETTY IMAGES/GEBER86/GEBER86

A reáleszközök és a pénzügyi eszközök együttesen alkotják a háztartások bruttó vagyonát.

A háztartások mérlegének kötelezettség oldalán szerepelnek a különféle tartozások. A bruttó vagyon és a tartozások különbsége adja a nettó vagyont. A nettó vagyon egy háztartás vagy a háztartási szektor számára az egyik legfontosabb gazdasági mutató – magyarázta a szakértő.

A felmérés alapján 2017-ben a háztartások 84 százaléka rendelkezett lakóingatlannal.

A lakástulajdon aránya 90 százalék feletti volt a jelentősebb vagyonnal rendelkező háztartások esetében. Gépkocsija a háztartások 54 százalékának volt.

A pénzügyi eszközök esetében jelentős különbséget figyeltek meg az eszközök típusa szerint, míg készpénzzel minden háztartás rendelkezett, addig például tőzsdei részvénnyel csak egy százalékuk. A különféle értékpapírok és a tulajdonosi részesedések (részvények, üzletrészek) esetében jelentős különbséget tapasztaltak a háztartások között, ezen instrumentumok előfordulása csak a felső, vagyonosabb rétegeknél volt számottevő.

 

 

 

 

 

Źródło: Origo