Back to top
redakcja2 küldte be 04.09.2023 időpontban
A jövő oktatása és tudománya Krasiczynben
Edukacja

A második napot megnyitó beszélgetés a lengyel és a magyar oktatás jövőjével, annak lehetséges kihívásaival foglalkozott. 'A jövő oktatása és tudománya' című panel Marek Natusiewicz moderálásval és Arkadiusz Adamczyk (a lengyel Tudományos és Közoktatási Minisztérium Tudománypolitikai Bizottságának vezetője), Kovács Gergely Attila (a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Főigazgatói Irodájának főtanácsadója) valamint Katarzyna Ławińska (a Łukasiewicz Kutatóhálózat igazgatója) részvételével zajlott. 

Nautsiewicz már a panel legelején kifejtette az oktatás fontosságát és megkérte a beszélgetés résztvevőit, hogy az elkövetkezendő 20 év keretén belül fejtsék ki a gondolataikat, merre halad a két nemzet oktatása, esetleg merre kellene haladnia és vannak-e olyan döntések amik ezt a jövőt már most megalapozzák. 

Katarzyna Ławińska kezdte a válaszadást, bemutatta a hallgatók számára a Łukasiewicz Kutatóhálózatot és annak fő tézisét, hogy az oktatást a munkapiac folytonosan változó igényeihez kell igazítani, valamint kiemelte a többszintű oktatás és a gyakornoki tevékenység fontosságát is. 

Kovács Gergely egyetértett a munkapiac és az oktatás kapcsolatának fontosságával és bemutatta nagyvonalakban a magyarországi oktatás helyzetét. Szerinte az egyik legfontosabb tényező ami meghatározó egy adott nemzet oktatáspolitikájával kapcsolatban az az adott ország hagyománya. Gondolatai zárásaként ismertette az 1978 óta tartó magyar oktatási reformok sikereit, bukásait és kiemelte, hogy a Nautsiewicz által kijelölt 20 éves távlat szerinte túl nagy és maximum 5-10 éven belül lehet csak tervezni az oktatásban. 

Adamczyk professzor szerint viszont a muszáj ebben a 20 évben gondolkodni, mivel bár a korábban említettekkel egyetért, és tényleg fontos az adott ország hagyománya, ez manapság nem tényező. Mindezt a globalizmussal indokolta, ami nem hagyja azt, hogy minden ország a maga tempójában fejlődjön és ha egy nemzet fejlett szeretne maradni, tartania kell az iramot a többivel. Az idő rohamos múlása is nem elhanyagolható faktor, a generációs különbségeket nagyon szellemesen írta le: 'A szó generációjának kell oktatnia a kép generációját'

A generációk közti különbségek beindították a résztvevők fantáziáját és a diskurzus további részében olyan problémákat és kihívásokat említettek meg többek között, mint az oktatás és az internet adta előnyök közti egyensúly megtalálása, a vizualitás egyre nagyobb szerepe, a fizikai erőnlét és testmozgás szükségessége, a nyelvek fontossága, a fiatalok koncentrálóképességének csökkenése. 

A diplomaszerzés és szakképzés is kiemeleten fontos kérdés, a hallgatók megtudhatták, hogy a visegrádi országok még mindig le vannak maradva Nyugat Európától a diplomások száma tekintetében és bár jó lenne felzárkózni, az is lényeges, hogy a diplomáikat a fiatalok olyan szakokon szerezzék meg amik fontosak, akár a gazdaság akár a közigazgatás szempontjából. Kovács Gergely megemlítette, hogy Magyarországon egy időben túl sok olyan diplomás volt aki vagy kevésbé hasznos szakokon végzett, vagy külföldön kamatoztatta az otthon szerzett tudását, viszont nemrég a felsőoktatás valamint a szakképzés reformja egy kiegyensúlyozottabb helyzetet teremtett. 

A szakmák tekintetében ismét előjött a világ rohamos fejlődése és mindenki egyetértett abban, hogy a robotizáció és a mesterséges intelligencia megjelenésével számos jelenleg népszerű szakma fog eltűnni és megjelenni a közeljövőben és fel kell készülnie a nemzeteknek, hogy az oktatást ezekhez az elkerülhetetlen folyamatokhoz igazítsák. 

A panelbeszélgetés végén szóba került még a kutatók és a tudományos élet jövője is, elkerülhetetlen volt a mesterséges intelligencia és a kutatás kapcsolatáról szóló szegmens, a résztvevők pozitívan álltak hozzá a különféle programok és a mesterséges intelligencia használatához. Lezárásként pedig mindenki egyetértett abban, hogy nem más országok oktatási modelljeit kell átvenni, hanem a saját nemzet kultúrájához és értékeihez passzolót kell létrehozni és követni, aminek az alapja egy erős közoktatás ami a már a kezdetektől nem csak oktatja, hanem neveli is a diákokat. 

BD

Az esemény képei (Dominik Lichota, MyMedia.pl)