Back to top
admin küldte be 21.07.2020 időpontban
Adatlap

A nagyfokú kiadói érdeklődésre és a kiadók elvárásaira tekintettel a Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet meghosszabbítja a Kiadói Kérdőív beküldési határidejét 2020. október 31-ig.

A Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet, amely a 2018. február 8-i, a Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézetről szóló törvény alapján végzi tevékenységét, a tervezett Kiadói Program elindításával kapcsolatban kéréssel fordul a lengyelországi és magyarországi kiadókhoz az Intézet számára a könyvkiadás folyamatának megkezdését a kiadókkal létesített együttműködés keretében lehetővé tevő nyomtatvány megismerése és kitöltése céljából. A nyomtatványhoz egy listát csatolunk azokkal a könyvekkel, amelyek lefordítása, kiadása, piaci terjesztése és népszerűsítése elsődleges fontosságú az Intézet számára.

A fentiekkel kapcsolatban szeretnénk információt kérni azon könyvek kiadásának várható költségeiről, amelyek felkeltik az érdeklődésüket.

AZ ADATLAP TÁRGYÁNAK LEÍRÁSA

Egy könyv lengyel vagy magyar kiadásának lefordítása, kiadása, illetve az országos lengyel vagy magyar terjesztői hálózatba történő bevezetése a Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézettel való együttműködésben.

Az adatlap az egyes könyvek kiadási költségeinek becslését szolgálja.

Az együttműködés várható elemei:

  • A szerzői vagy licenszjogok megszerzése az eredeti mű lefordításához, a kiadáshoz és terjesztéshez
  • Az esedékes díjak és honoráriumok kifizetése
  • Grafikai szerkesztés, szedés, tördelés, valamint borítótervezés
  • Tartalmi szerkesztés és nyelvi korrektúra, az esetleges kiegészítő jegyzetek elkészítése
  • Országos terjesztés üzletekben és interneten keresztül (a terjesztő partnerek listájával együtt)
  • Meghatározott mennyiségű ingyenes példány átadása
  • Részlet rendelkezésre bocsátása az Intézet számára az Intézet honlapján történő ismertetés céljából
  • Köteles- és tiszteletpéldányok szétküldése meghatározott mennyiségben
  • Az Intézet megjelölése a kiadványban – az Intézet által kért formában

Mellékletben található a könyvlista (1.sz. melléklet), valamint az adatlap formanyomtatványa (2.sz. melléklet).

A nyomtatványhoz kérjük csatolni a költségbecslést (3.sz. melléklet).

Az Intézet felhívja a figyelmet, hogy az értékelés nem számít ajánlattételnek, az alábbi információ nem felhívás rendelés megtételére.

A kitöltött adatlapot a költségbecsléssel együtt 2020. október 31-ig kérjük visszaküldeni elektronikus postai úton a redakcja2@kurier.plus címre.

MELLÉKLETEK:

1. Könyvlista

2. Az adatlap nyomtatványa

3. A költségbecslés nyomtatványa

További információt elektronikus postai úton kérhetnek, e-mail cím: redakcja2@kurier.plus.