Back to top
admin küldte be 21.07.2020 időpontban
KIADÓI KÉRDŐÍV

A nagyfokú kiadói érdeklődésre és a kiadók elvárásaira tekintettel a Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet meghosszabbítja a Kiadói Kérdőív beküldési határidejét 2020. október 31-ig.

A Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet, amely a 2018. február 8-i, a Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézetről szóló törvény alapján végzi tevékenységét, a tervezett Kiadói Program elindításával kapcsolatban kéréssel fordul a lengyelországi és magyarországi kiadókhoz az Intézet számára a könyvkiadás folyamatának megkezdését a kiadókkal létesített együttműködés keretében lehetővé tevő nyomtatvány megismerése és kitöltése céljából. A nyomtatványhoz egy listát csatolunk azokkal a könyvekkel, amelyek lefordítása, kiadása, piaci terjesztése és népszerűsítése elsődleges fontosságú az Intézet számára.

A fentiekkel kapcsolatban szeretnénk információt kérni azon könyvek kiadásának várható költségeiről, amelyek felkeltik az érdeklődésüket.

A KÉRDŐÍV LEÍRÁSA

Egy könyv lengyel vagy magyar kiadásának lefordítása, kiadása, illetve az országos lengyel vagy magyar terjesztői hálózatba történő bevezetése a Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézettel való együttműködésben.

Az kérdőív az egyes könyvek kiadási költségeinek becslését szolgálja.

Az együttműködés várható elemei:

  • A szerzői vagy licenszjogok megszerzése az eredeti mű lefordításához, a kiadáshoz és terjesztéshez
  • Az esedékes díjak és honoráriumok kifizetése
  • Grafikai szerkesztés, szedés, tördelés, valamint borítótervezés
  • Tartalmi szerkesztés és nyelvi korrektúra, az esetleges kiegészítő jegyzetek elkészítése
  • Országos terjesztés üzletekben és interneten keresztül (a terjesztő partnerek listájával együtt)
  • Meghatározott mennyiségű ingyenes példány átadása
  • Részlet rendelkezésre bocsátása az Intézet számára az Intézet honlapján történő ismertetés céljából
  • Köteles- és tiszteletpéldányok szétküldése meghatározott mennyiségben
  • Az Intézet megjelölése a kiadványban – az Intézet által kért formában

Mellékletben található a könyvlista (1.sz. melléklet), valamint az adatlap formanyomtatványa (2.sz. melléklet).

A nyomtatványhoz kérjük csatolni a költségbecslést (3.sz. melléklet).

Az Intézet felhívja a figyelmet, hogy az értékelés nem számít ajánlattételnek, az alábbi információ nem felhívás rendelés megtételére.

A kitöltött adatlapot a költségbecsléssel együtt 2020. október 31-ig kérjük visszaküldeni elektronikus postai úton a redakcja2@kurier.plus címre.

MELLÉKLETEK:

1. Könyvlista

2. Az adatlap

3. A költségbecslés nyomtatványa

További információt elektronikus postai úton kérhetnek, e-mail cím: redakcja2@kurier.plus.