Back to top
admin küldte be 23.10.2018 időpontban
A Miniszterelnök által kinevezett intézeti tanács összetétele

Piotr Babinetz képviselő – az Intézet Tanácsának elnöke - az Intézet Tanácsának vezetője, politikus, önkormányzati képviselő és történész, a Szejm VI., VII. és VIII. ciklusánka képviselője. A Wrocławi Egyetem Történeti és Pedagógiai Tanszékén végzett. Krosno városának és a lengyelországi Kárpátalja vajdaság megyei közgyűlésének volt tagja. Dolgozott a Lengyel Függetlenségi Konföderációban (KPN), a Hazafias Táborban és a Jobboldali Szövetségben, majd belépett a Jog és Igazságosság Pártjába (PiS). 1995-től tagja, 2001 óta pedig titkára a Lengyelországi Kárpátaljai Történész Társaságnak. Számos tudományos cikk írója, többek közt: Kazimierz Sosnowski tábornok útja Magyarországra a Kárpátokon keresztül 1939-ben – a résztvevők beszámolóinak fényében. A Szejm Lengyel-Magyar Baráti Csoportjának tagja.

Prof. Arkadiusz Adamczyk – az intézet Tanácsának elnökhelyettese - a bölcsészettudományok doktora, a Kielcei Jan Kochanowski egyetem rendkívüli professzora. 1999-ben a Łódzi Egyetemen doktori fokozatot szerzett történelemtudományból, 2009-ben pedig a Lengyel Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetben politikatudományból habilitált. 2010-től rendkívüli professzor a Kilecei Jan Kochanowski Egyetem kihelyezett tagozatán, Piotrków Trybunalskiban, az Irodalomtörténeti tanszéken. Jelenleg a kielcei egyetem Jogi, Közigazgatási és Gazdasági Tanszékének tanára. Magyar témával foglalkozó történelmi cikkek szerzője,  pl. A háború előestéjén. Lengyel és magyar lehetőségek Kelet-Közép-Európa geopolitikájának alakítására 1919-1939 között. 

Dr. Wojciech Frazik – lengyel történész, bibliográfus, a Lengyel Népköztársaságban a függetlenségért harcoló ellenzék tagja volt. A Független Diákszövetség tagjaként részt vett 1981 novemberének és decemberének fordulóján a diák sztrájkban. A 80-as években a földalatti kiadók terjesztője volt. 2012-ben doktori fokozatot szerzett legújabb kori történelemből a Jagelló Egyetemen. 1991-2000 között a Lengyel Tudományos Akadémia Történeti Intézetének asszisztense volt, 2000-től a Lengyel Nemzeti Emlékezet Múzeuma Közoktatási Irodájának/a krakkói Történeti Kutatóintézet Titkárságának munkatársa. A Szabad Lengyelország követe. Waclaw Felczak politikai önéletrajza (1916-1993)1 című monográfia szerzője.

Dr. Gizinska Csilla – a budapesti Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem magyar szakán végzett. 1992-2005 között a Poznani Adam Mickiewicz Egyetem magyar szakán magyar irodalmat tanított. Jelenleg a Varsói Tudományegyetem Magyar Tanszékének vezetője. Magyar irodalomtörténettel és a magyar dráma lengyel recepciójával foglalkozik. Ennek a kérdésnek könyvet is szentelt A magyar dráma 1945-1989 és élete a lengyel színpadokon címmel, ezen kívül tudományos cikkekben is foglalkozott a témával, mint például A nyelv mint a lét kifejezési formája a kortárs magyar drámában illetve Lengyel lovag a magyar végvárakban a XVI. században című cikkekben. 

Dr. Marek Natusiewicz – a Wrocławi Műszaki Egyetemen építészkłnt végzett. 1977-1988 között a wrocławi Vajdasági Területi Tervezési Iroda munkatársa. 1978-tól a Lengyel Építészek Szövetségének tagja. A Lengyel Népköztársaság idején az ellenzék, 1980 szeptemberétől a Szolidaritás aktivistája. 1997-2001 között a Wrocławi Területi Fejlesztési Bizottság és Városi Építészeti Tanács szakértője. 2007-től a wrocławi Bölcsészeti Főiskola előadója. Több mint 200 kiadvány szerzője és társszerzője, a Jelenia Góra-i Czarna negyed Júdás Taddeus templomának tervezője. 2017-ben a Szabadáság és Szolidaritás Keresztjével valamint Lengyelország Újászületése Rend Tiszti Kereszttel tüntették ki. A Corvin Mátyás Klub vezetője Wrocławban.

Dr. hab. Marcin Szewczak - Jogtudományok habilitált doktora, menedzser és jogi tanácsadó. Szakterülete az államháztartási szektor szabályozási tevékenysége. A lublini II. János Pál Katolikus Egyetemen szerzett jogi diplomát, a Maria Curie-Skłodowska Egyetemen pedig nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát. A milánói Sante Cuore Egyetemen és Budapesten a Pázmány Péter Pazman Katolikus Egyetemen szerzett Master of Arts címet az Európai Tanulmányok és Globális Ügyek témakörében. 2007 óta a jogi tudományok doktora, 2014 óta pedig habilitált jogi doktor (KUL). 2006 óta tanít a lublini II. János Pál Katolikus Egyetem Jogi, Kánonjogi és Közigazgatási Karán, jelenleg a Helyi Önkormányzati Jog- és Közigazgatástudományi Tanszéken. 2015-2021 között a Kelet-Európai Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán professzorként dolgozott. 2016-tól saját ügyvédi irodát vezet.

Dr. Tomasz Pomykacz, történész-levéltáros. A rzeszówi egyetemen végzett történelem, később könyvtártudományi szakon, később ugyanitt habilitált történettudományból. A Przemyśl Vidéke Nemzeti Múzeumának munkatársa. Tudományos érdeklődését a Habsburg Monarchiában a 19. és 20. század fordulóján végbemenő politikai változásokra, és a XX. század első felének magyar történelmére összpontosítja. Számos tanulmányt jelentetett meg a város történelmének magyar vonatkozásaival kapcsolatban.

 

Tablica-pamieci_prof_Felczaka_Uniwersytet-Jagiellonski_wikipedia600.jpg

foto: Wikipedia

lásd még: Kinevezték az Intézet Tanácsának tagjait