Back to top
admin küldte be 23.10.2018 időpontban
A Miniszterelnök által kinevezett intézeti tanács összetétele

Piotr Babinetz képviselő – az Intézet Tanácsának elnöke - az Intézet Tanácsának vezetője, politikus, önkormányzati képviselő és történész, a Szejm VI., VII. és VIII. ciklusánka képviselője. A Wrocławi Egyetem Történeti és Pedagógiai Tanszékén végzett. Krosno városának és a lengyelországi Kárpátalja vajdaság megyei közgyűlésének volt tagja. Dolgozott a Lengyel Függetlenségi Konföderációban (KPN), a Hazafias Táborban és a Jobboldali Szövetségben, majd belépett a Jog és Igazságosság Pártjába (PiS). 1995-től tagja, 2001 óta pedig titkára a Lengyelországi Kárpátaljai Történész Társaságnak. Számos tudományos cikk írója, többek közt: Kazimierz Sosnowski tábornok útja Magyarországra a Kárpátokon keresztül 1939-ben – a résztvevők beszámolóinak fényében. A Szejm Lengyel-Magyar Baráti Csoportjának tagja.

Prof. Arkadiusz Adamczyk – az intézet Tanácsának elnökhelyettese - a bölcsészettudományok doktora, a Kielcei Jan Kochanowski egyetem rendkívüli professzora. 1999-ben a Łódzi Egyetemen doktori fokozatot szerzett történelemtudományból, 2009-ben pedig a Lengyel Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetben politikatudományból habilitált. 2010-től rendkívüli professzor a Kilecei Jan Kochanowski Egyetem kihelyezett tagozatán, Piotrków Trybunalskiban, az Irodalomtörténeti tanszéken. Jelenleg a kielcei egyetem Jogi, Közigazgatási és Gazdasági Tanszékének tanára. Magyar témával foglalkozó történelmi cikkek szerzője,  pl. A háború előestéjén. Lengyel és magyar lehetőségek Kelet-Közép-Európa geopolitikájának alakítására 1919-1939 között. 

Dr. Adam Szabelski – az intézet Tanácsának titkára - a Poznani Adam Mickiewicz Egyetem történelem szakán végzett. Kutatója Magyarország történetének és a lengyel-magyar kapcsolatoknak. Doktori fokozatát bölcsésztudományokból szerezte emlékiratok témában, címe: Mikes Kelemen politikai gondolkodása a „Törökországi levelek” alapján. Számos magyar témához kapcsolódó tudományos és ismeretterjesztő cikk szerzője, többek közt: An Exile’s Life: Francis II Rákóczi’s Stay In Turkey, 1717–1735; Báthory Erzsébet alakja a történetírásban; A vízbe folyt magyar vérről, avagy Magyarország konfliktusa a Szovjet Unióval és az 1956-os nyári olimpia; illetve Két magyar király teste. Néhány észrevétel az uralkodói hatalomról Magyarországon Jan Sowa A király láthatatlan teste című könyvvének margójára. 

Dr. Wojciech Frazik – lengyel történész, bibliográfus, a Lengyel Népköztársaságban a függetlenségért harcoló ellenzék tagja volt. A Független Diákszövetség tagjaként részt vett 1981 novemberének és decemberének fordulóján a diák sztrájkban. A 80-as években a földalatti kiadók terjesztője volt. 2012-ben doktori fokozatot szerzett legújabb kori történelemből a Jagelló Egyetemen. 1991-2000 között a Lengyel Tudományos Akadémia Történeti Intézetének asszisztense volt, 2000-től a Lengyel Nemzeti Emlékezet Múzeuma Közoktatási Irodájának/a krakkói Történeti Kutatóintézet Titkárságának munkatársa. A Szabad Lengyelország követe. Waclaw Felczak politikai önéletrajza (1916-1993)1 című monográfia szerzője.

Dr. Gizinska Csilla – a budapesti Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem magyar szakán végzett. 1992-2005 között a Poznani Adam Mickiewicz Egyetem magyar szakán magyar irodalmat tanított. Jelenleg a Varsói Tudományegyetem Magyar Tanszékének vezetője. Magyar irodalomtörténettel és a magyar dráma lengyel recepciójával foglalkozik. Ennek a kérdésnek könyvet is szentelt A magyar dráma 1945-1989 és élete a lengyel színpadokon címmel, ezen kívül tudományos cikkekben is foglalkozott a témával, mint például A nyelv mint a lét kifejezési formája a kortárs magyar drámában illetve Lengyel lovag a magyar végvárakban a XVI. században című cikkekben. 

Dr. Marek Natusiewicz – a Wrocławi Műszaki Egyetemen építészkłnt végzett. 1977-1988 között a wrocławi Vajdasági Területi Tervezési Iroda munkatársa. 1978-tól a Lengyel Építészek Szövetségének tagja. A Lengyel Népköztársaság idején az ellenzék, 1980 szeptemberétől a Szolidaritás aktivistája. 1997-2001 között a Wrocławi Területi Fejlesztési Bizottság és Városi Építészeti Tanács szakértője. 2007-től a wrocławi Bölcsészeti Főiskola előadója. Több mint 200 kiadvány szerzője és társszerzője, a Jelenia Góra-i Czarna negyed Júdás Taddeus templomának tervezője. 2017-ben a Szabadáság és Szolidaritás Keresztjével valamint Lengyelország Újászületése Rend Tiszti Kereszttel tüntették ki. A Corvin Mátyás Klub vezetője Wrocławban.

 

Tablica-pamieci_prof_Felczaka_Uniwersytet-Jagiellonski_wikipedia600.jpg

foto: Wikipedia

lásd még: Kinevezték az Intézet Tanácsának tagjait