Back to top

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. 2016. április 27-i rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (Hiv.Ért. UE L 119 1.o.) hatályon kívül helyezéséről, szóló általános adatvédelmi rendelet (2018. május 24-i Személyi Adatok Védelméről szóló Törvény alapján, közzétéve: Hivatalos Értesítő 1000. tétel) értelmében ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy a kérdőíven feltüntetett személyi adataimat a kérdés megválaszoláshoz szükséges ügyintézés során a Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet feldolgozza.

Kijelentem, hogy az adataimba való betekintéshez, azok helyesbítéséhez, illetve a feldolgozási hozzájárulás visszavonásához fűződő jogomról jogáról a tájékoztatást megkaptam, és ezen hozzájárulást önkéntesen tettem meg.

Elérhetőségeink:

Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködés Intézete
(Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka)

00-522 Warszawa
ul. Wspólna 6

Tel. +48 22 694 84 17

e-mail: instytut@kurier.plus