Back to top
gkis küldte be 29.05.2024 időpontban
Véget ért a III. „Lengyelország-Magyarország. A barátság története” című országos történelmi verseny, a gálán elismerésben részesült mindenki
Edukacja

A mai nap, május 29-e különös jelentőséggel bír Intézetünk számára, hiszen névadónk, prof. Wacław Felczak, 108 évvel ezelőtt ezen a napon született. Így e jeles nap méltó alkalom arra, hogy megünnepeljük e rangos verseny megálmodóit, megalkotóit, támogatóit, és természetesen nem utolsó sorban a résztvevőit, a lengyel-magyar kapcsolat iránt érdeklődő és elszántan tanuló és tenni akaró diákokat.

A Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet idén harmadik alkalommal hirdette meg a "Lengyelország-Magyarország. A barátság története" című pályázatot állami és nem állami középiskolák számára. Az idei versenyen a résztvevők a lengyel-magyar kapcsolatok huszadik századi történetével foglalkoztak, és az 1920-as, 1939-es és 1956-os eseményeket vizsgálták. A legtöbb pályázat a Łódzkie, Małopolskie és Podkarpackie vajdaságokból érkezett. A verseny első fordulójára 1435 diák jelentkezett, ebből 1032 fő vehetett részt, míg a második szakaszba 144 diák kvalifikálta magát. A legjobb 20 pályázatot benyújtó diák vehetett részt a versenyt záró gálán.

Fotó: KG

Ünnepélyes köszönőt mondott prof. Maciej Szymanowski, az Intézet igazgatója és az esemény házigazdája, majd Illés Boglárka államtitkár asszony (KKM) tisztelte meg a jelenlévőket üdvözlő beszédével. „Büszkék vagyunk arra, hogy évszázadok során a történelmünk összefonódott” – jelentette ki, majd hozzátette: a diákok nemcsak megismerhetik a lengyel-magyar múltat, hanem tovább is tudják formálni a két nemzet közötti kapcsolatokat. „A történelem ismerete az, ami számunkra stabil alapot tudott biztosítani (…) a biztos történelmi tudás az, amire lehet építkezni a jövőben” – hangsúlyozta az államtitkár. A gála színvonalát tovább emelte Tomasz Zieliński palamenti képviselő úr beszéde, aki a verseny ötletgazdája is egyben.

 

A díjazottak pénz- és könyvjutalomban részesültek, melyeket az ünnepély díszvendégeitől vehettek át. Az 1. helyezett a łódzi XXX Ignacy Krasicki Líceum diákja lett, a második helyezést a Hrubieszów-i (Lubelskie vajdaság) I. számú Stanisław Staszic Gimnázium tanulója kapta, a harmadik helyezett pedig szintén łódzi XXX Ignacy Krasicki Líceum diákja lett.

Az idei évben Kovács Orsolya Zsuzsanna nagykövet asszony és Tomasz Zieliński képviselő úr úgy döntöttek, hogy a verseny legfiatalabb díjazottjait külön díjazzák.

Fotó: KG 

 

Fotó: KG

 

A verseny korábbi kiadásai

A 2022-es verseny témái a Łokietek Ulászló lengyel királlyá koronázása és lánya, Elżbieta Łokietkówna és Károly Róbert magyar király házasságától 1444-ig, a várnai csatáig tartó történelmi időszakot ölelték fel. A tanulóknak lehetőségük volt megismerkedni a lengyel-magyar kapcsolatok középkori történetével. Az első szakaszra 2 233 diák jelentkezett Lengyelország egész területéről, s végül 52 győztest hirdettünk ki.

A 2023-as verseny témái Szent Kinga (1234 - 1292), Báthory István (1533 - 1586) és Bem József tábornok (1794 - 1850) élete volt. Az első szakaszra 2 194 diák jelentkezett Lengyelország egész területéről és 50 győztest jutalmaztunk meg.

Fotó: KG

A gála színteréül szolgált még két, nem kevésbé fontos díj átadásának. Dr Kovács Orsolya Zsuzsanna Nagykövet asszony, valamint Tomasz Zieliński parlamenti képviselő A Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet Tiszteletbeli Nagykövete címet kapta meg.

Dr. Kovács Orsolya Zsuzsanna laudációja

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Megtiszteltetés és kétségtelen öröm számomra, hogy én olvashatom fel a Dr. Kovács Orsolya Zsuzsanna személyének szentelt laudációt. 

Elismerésül

- munkája és sokéves érdemei iránt egy jól működő és tisztes alapokon nyugvó lengyel-magyar együttműködés optimális feltételeinek megteremtése érdekében;

- Wacław Felczak alakját és mindenekelőtt a professzor eszméit, illetve az általa felismert kockázatok kezelését, továbbá a Lengyelország, Magyarország és egész Közép-Európa egyedülálló, Európa és a világ számára kivételes lehetőségeit népszerűsítő, gyakori megnyilatkozásai iránt a lengyel és nem lengyel médiában;

- azért, hogy mindennapi munkája során mindig az összekapcsolásra és nem a szétválasztásra helyezte a hangsúlyt;

- végezetül pedig mindazért, hogy kiválóan értve a Wacław Felczak Intézet munkájának sajátosságait, mindig érdeklődést tanúsított Intézetünk iránt, gyakori vendég volt az Intézetben és az általunk szervezett egyéb programokon - még világjárvány idején is;

Ünnepélyesen kihirdettetik, hogy:

A mai naptól kezdve Ön jogosult a Felczak Intézet nagykövete cím használatára. Ez a cím egy életre szóló, tiszteletbeli elismerés, de egyúttal felhívás és kérés is: az Ön aktív részvételére a lengyel-magyar együttműködés és barátság további tölgyeinek ültetésében!

Őszintén gratulálok!

Prof. Maciej Szymanowski, az Intézet igazgatója

 

Laudáció Tomasz Zieliński elismeréséhez

Történész, látnok, a fiatalok elhivatott tanítója, elkötelezett önkormányzati és parlamenti képviselő. 2018 óta a lengyel szejm tagja, aki a Lengyel-Magyar Parlamenti Képviselőcsoport alelnökeként (és azon túlmenően is) aktívan tevékenykedik a lengyel-magyar együttműködés és a közös történelmünkre való emlékezés ügyében. Ő volt az egyik kezdeményezője annak, hogy a varsói csata 100. évfordulójára Tomaszów Lubelskiben felépüljön a diadalív, amelyen lengyel és magyar nyelvű emléktábla örökíti meg a magyarok 1920-as Lengyelországba történő fegyverszállítását. Az elmúlt évben Novák Katalin köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki.

Ezen a napon mi is szeretnénk kifejezni tiszteletünket Tomasz Zieliński úr előtt, ezért a Felczak Intézet Nagykövete címet adományozzuk neki a lengyel-magyar együttműködés érdekében végzett munkájáért. Külön figyelemre méltó az a kezdeményezés, amelyet immár három éve közösen valósíthatunk meg, és amelynek mai díszvendégünk volt a kezdeményezője, nevezetesen a „Lengyelország-Magyarország. A barátság története” című történelmi verseny.

A népeink közötti kapcsolatok ápolása iránti szüntelen elkötelezettsége nagyban hozzájárult a történelmi tudatosság erősítéséhez, valamint a megértés és a barátság hídjainak építéséhez.

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Ön fáradhatatlan munkájának köszönhetően több száz fiatal elmének nyílt lehetősége arra, hogy felfedezze az elmúlt évszázadok rejtélyeit, megértse a jelenre gyakorolt hatásukat, és értékelje a jelenünket formáló örökséget. Az Ön hozzájárulása az oktatáshoz és a más nemzetek tiszteletén és megértésén alapuló hazaszeretet kialakításához a legnagyobb elismerést érdemli.

Köszönjük Képviselő Úrnak az erőfeszítést, szenvedélyt és elhivatottságot, mely meghozza gyümölcsét a történelmi tudatosság erősítésében, valamint a lengyelek és magyarok közötti barátság építésében. Munkája legyen ihletforrás mindannyiunk számára, akik egy jobb és érthetőbb világ építésén fáradozunk.

A laudációt Aneta Kalamarska, az Intézet Programszervezési Osztályának vezetője mondta el.

Az ünnepély finom ebéddel, nagyszerű beszélgetésekkel és jókedvvel zárult.