Back to top
redakcja2 küldte be 15.05.2023 időpontban
Rangos magyar kitüntetést kapott a Felczak Intézet igazgatója

Maciej Szymanowski, a Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet igazgatója a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. A kitüntetést Kovács Orsolya Zsuzsanna nagykövettől vehette át 2023. május 15-én.

 

A kitüntetés átadásakor szervezett nagyszabású ünnepségen többek közt megjelent Marek Kuchciński kancelláriaminiszter,Tomasz  Zieliński és Piotr Babinetz parlamenti képviselők, Andrzej Zybertowicz elnöki tanácsadó,  Engelmayer Ákos nyugalmazott nagykövet, valamint a lengyel politikai és kulturális élet számos neves képviselője is.  Magyarország nagykövete az átadáskor elmondta Szymanowski Wacław Felczak szellemi örökösének, munkája folytatójának mondható, aki ezekben  a nehéz időkben sem veszítette el hűségét Magyarország iránt. „Kívánom, hogy Felczak professzorhoz hasonlóan sose veszítse el humorérzékét és jó kedélyét – még ebben az időben sem, amikor mindkettőre óriási szükség van.” – zárta szavait.

 

A díjazott köszönőbeszédében úgy fogalmazott, a kitüntetést a Felczak Intézet munkatársai, Tanácsának tagjai és mindazok elismerésének is tekinti, akik alkotó-teremtő munkát végeznek a lengyel-magyar kapcsolatok építésében, kiemelve például Marek Kuchciński volt házelnök, jelenlegi kancelláriaminiszter tevékenységét.

Utalt ugyanakkor arra is, hogy ennek ellenére még sohasem dolgoztak olyan sokan, és olyan sokat mindazok, akik legalább egy kicsit szeretnék megtépázni a magyar-lengyel viszonyokat: „azokat a viszonyokat, amelyeknek köszönhetően a NATO és az EU tagjai, a béke, a nyugalom és a gyors fejlődés szigete vagyunk, szemben Nyugat-Európával, amelyet az elmúlt években jócskán leköröztünk a fejlődésben”. Mint fogalmazott, nem biztos, hogy mindenki tudatában van annak, hogy e barátság vége látható jele lesz annak, hogy sikerülhet mindenki újfent összeveszíteni a régióban.

A jövőért való aktív és nem reaktív cselekvés érdekében négy fontos teendőre hívta fel a figyelmet. Elsőként a hiteles, nem-manipulált tájékoztatáshoz való hozzáférés szélesítését sürgette. Másodikként a közép-európai ifjúsági csereprogramok fontosságáról beszélt, amelyeket legalább a francia-német csereprogramok intenzitásáig fel kell emelni annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek a valóságon alapuló, mély tudással rendelkezzenek régiós társaikról. A Felczak Intézet egyelőre 20 iskolában tanítja a magyart, illetve a lengyelt, de ez csepp a tengerben – jelentette ki. Fontos volna továbbá egy nagy presztízsű nemzetközi díj, amelyet a közép-európai integrációért legtöbbet tévőket tüntethetnék ki. Végezetül a múlt fontosságát emelte ki: ma van a nefelejcs napja, de a kék nefelejccsel mi lengyelek és magyarok az első világháborúban, a limanowai csatában elhunyt katonákra is emlékezünk.

Szavait egy Orbán Balázs könyvéből vett idézettel zárta: Nekünk, magyaroknak és a szomszédos népeknek Közép-Európa a végzetünk, a térség megerősítése pedig az egyetlen esélyünk!

A rendezvényen meglepetésvendég is akadt – Szymanowski igazgató úr kedves zenésze, Joszko Broda népzenész és együttese adott alkalmi koncertet.

 

Maciej Szymanowskit a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésre 2022 áprilisában terjesztette fel a varsói Magyar Nagykövetség. A kitüntetés odaítélésről a köztársasági elnök 231/2022. (VIII. 23.) KE rendeletében jelent meg a döntés, az alábbi indokolással:

Dr. Maciej Andrzej Szymanowski, a varsói Wacław Felczak Lengyel–Magyar Együttműködési Intézet igazgatója részére a magyar–lengyel kulturális és társadalmi kapcsolatok fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként

 

Pályakép

Maciej Andrzej Szymanowski, történész, hungarológus, egyetemi oktató, diplomata

Született: 1966. január 17., Poznań. Hungarológiai tanulmányait a Varsói Egyetem Modern Filológiai Tanszékén folytatta (1991), 2001-ben pedig doktori címet szerzett a krakkói Jagelló Egyetem Történelem Tanszékén. 1987 és 1988 között a legendás lengyel háborús futár és történész, Waclaw Felczak professzor ajánlására a budapesti Eötvös Kollégium ösztöndíjasa lett. A 80-as évek végén a lengyel-magyar Szolidaritásban tevékenykedett, valamint az általa kiadott szamizdat-közlönyt szerkesztette, és e szervezet delegációjának tagjaként vett részt Nagy Imre 1989-es temetésén. 1992 és 1999 között a cseh Respekt hetilap szerkesztője. 2000-től a lengyel Külügyminisztérium alkalmazottja, eleinte a közép-európai államok részlegének munkatársa, később pedig a budapesti Lengyel Intézet (2001–2006), illetve a prágai Lengyel Intézet igazgatója (2006–2010), majd tanácsadó a külügyminiszteri titkárságon (2010–2012), a történelmi politika ügyeiért felelős megbízott (2013). 2013-tól előadó tanár a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetében. Állandó munkatársa a lengyel konzervatív Do Rzeczy hetilapnak, a Radio Wnet rádióállomásnak, valamint a brünni Kontexty havilapnak. Tagja a Lengyel Újságírók Szövetségének (SDP). Oroszlánrésze volt a két testvérintézmény, a Felczak Intézet és a Felczak Alapítvány megalapításában, előbbinek kezdettől fogva igazgatója. Marek Kuchciński kancelláriaminiszter, korábban a lengyel parlament alsóházának elnöke tanácsadója, rengeteg fontos esemény, konferencia kezdeményezés elindítója. Rendszeres felszólaló és szakértő konferenciákon, a régió médiájában, magyar-lengyel és visegrádi témákban.

Házas, három gyermek édesapja. Felesége, Lucie cseh hungarológus, fordító és publicista, 2014-től az MTVA varsói tudósítója.

Fontosabb publikációk:

Számos tudományos és publicisztikai írás fűződik a nevéhez a közép-európai konzervatív gondolkodás témakörében (többek között a brnói CDK gondozásában megjelent Cseh konzervatív és liberális politika – Česká konzervativní a liberální politika c. kiadvány társszerzője, A jobb szemmel nézve – Pravým okem c. esszéválogatás társszerkesztője). Kutatási területe emellett a nemzeti értékek szerepe a kelet- és közép-európai kommunista rezsimek propagandájában (Wartości narodowe w propagandzie komunistycznej Polski, Czechosłowacji i Węgier w prasie lat 1949-1953). Szakértője a közép-kelet-európai régió geopolitikai kérdéseinek (Nyugattól keletre, Kelettől nyugatra – Na východ od Západu, na západ od Východu, CDK 2015). Foglalkozik továbbá a lengyel történelmi emlékezet problematikájával (résztvevője volt A lengyel történelem külföldi kutatói II. kongresszusának, Krakkó 2012; a Patria Nostra és a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete által szervezett Emlékezet, identitás, felelősség. A német koncentrációs táborok emléke meghamisításának megelőzése nevű konferenciának, Varsó 2014).

Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku (Kelet- és Közép-Európa huszadik századi életrajzi szótára, Varsó 2005, társszerző, ISBN 83-88490-67-2)

Wartości narodowe w propagandzie komunistycznej Polski, Czechosłowacji i Węgier w prasie lat 1949-1953, Kraków, 2010. Magyarul: Nemzeti értékek a csehszlovák, lengyel és magyar kommunista sajtópropagandában, 1949-1953, ford. Pálfalvi Lajos, Budapest 2017.