Back to top
redakcja2 küldte be 16.02.2023 időpontban
TEN-T - az élet útvonala
Transport

2023. február 14-én a Kárpátok Európája Program keretében A logisztikai láncok újradefiniálása az új TEN-T (Transzeurópai Szállítási Hálózat) közlekedéspolitikában címmel nemzetközi konferenciát tartottak Varsóban, ahol többek között Andrzej Duda köztársasági elnök úr és Andrzej Adamczyk infrastrukturális miniszter úr is beszédet mondott. A konferencia fő témája az új, a balti államoktól a Balkánig terjedő nagy út- és vasútépítési projekt, a Via Carpatia volt. 

 

Duda köztársasági elnök úr beszédében első körben hangsúlyozta az országokon átnyúló fejlesztések fontosságát, majd rámutatott arra, hogy ha a Via Carpatia elkészül, akkor az több területen is (kereskedelem, kommunikáció, turizmus, katonai logisztika és az emberek közötti interperszonális kapcsolatok megerősödése) pozitív hatást fog gyakorolni a kelet-közép-európai és balkáni térségre nézve. Fontosnak tartotta, hogy kiemelje: ez az út a demokratikus értékek megerősödésének egyik alapkövévé is válhat. 

 

Marek Kuchciński miniszter, a Minisztertanács tagja is beszédet mondott, melyben “az élet útvonalának” nevezte a Via Carpatiát. Ezután történelmi kitekintőt tett, mely során felidézte, hogy hajdanán az emberek anélkül mozoghattak térségünkben, hogy szabad mozgásuknak határok szabtak volna gátat - és hosszú évszázadok után ma egy olyan korban élünk, ahol ez újra lehetővé válhat. Emlékeztetett arra, hogy Lech Kaczyński elnök úrnak is nagy álma volt ez az út, mely kultúrák találkozását és Észak-, illetve Dél-Európa összekötését tenné lehetővé, híddá válva az interperszonális kapcsolatok terén. A maga részéről főleg az útvonalnak a kommunikációra és a térség biztonságára gyakorolt kedvező hatását tartotta fontosnak kiemelni. 

Ezután következett Andrzej Adamczyk infrastrukturális miniszter úr igen nagy formátumú és szélesre eresztett beszéde. Néhány általános bevezető gondolat után kifejtette, hogy a Via Carpatia projekt Lengyelország számára kiemelt jelentőséggel bír, hiszen annak főleg Varsó gazdasági életére gyakorolt várható pozitív hatásai igen kedvezőek. Rámutatott arra, hogy a TEN-T részét képező Via Carpatia bár alapvetően Európai Uniós program, abból nem szabad kihagyni Moldovát és Ukrajnát sem - és az EU, Ukrajna és Moldova érdekeit közös nevezőre kell hozni a tervezés és a kivitelezés során.

 

87 százalékot már teljesítettünk. A TEN-T hálózat olyan közúti beruházások részeként, amelyeket 2030-ig meg kell és kötelesek is végrehajtani. Ezeket a határokat, ezeket az összegeket minden bizonnyal túllépjük Lengyelországban - jelentette be Andrzej Adamczyk infrastrukturális miniszter, hozzátéve, hogy a lengyelországi TEN-T hálózat határokon átnyúló közös kommunikációs hálózat létrehozását. Ennek eredményeként a lengyelországi kommunikációs hálózat nemcsak szomszédaink, hanem más országok kommunikációs hálózatának is szerves része lesz. A lengyelországi TEN-T hálózatba tartozó 3800 km gyorsforgalmi útból és autópályából 3300 km már készen áll. Az infrastrukturális tárca vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy különösen Ukrajnában háborús időkben a közép-európai országok, valamint a Három Tenger Kezdeményezés országai kapnak kiemelt szerepet.

Beszédének e szakaszánál megragadta az alkalmat arra, hogy méltassa az ukránok hősies védelmi harcát az orosz agresszióval szemben, mely – mint mondotta - nemcsak Ukrajna jövőjéért, hanem a mi jövőnkért is folyik. Vázolta a Via Carpatia ukrajnai szakaszának rövid tervét is: Kijevig vagy Odesszáig kellene leágaznia az úthálózatnak. Ezután elbeszélte a projekt ötletének és eddigi tervezési, illetve kivitelezési szakaszának történetét, valamint ismerette az úthálózat hosszára és felépítésére vonatkozó legfontosabb adatokat. Ő maga is “az élet útjának” nevezte a projektet és azon reményének adott hangot, hogy a következő 10 évben sikerül teljes mértékben megvalósítani azt. 

 

Ezután Andreas Carslon svéd infrastrukturális és lakásépítési miniszter felszólalása következett. Ő a globális kereskedelem szempontjából kezdte el a Via Carpatia jelentőségének levezetését, megállapítva, hogy a térség nemzetközi kereskedelemben való versenyképességét ez az út jelentősen javítaná, majd hangsúlyozta Ukrajnának és Moldovának a projektbe történő bevonásának fontosságát. Hitet tett amellett is, hogy az Ukrajnának szánt mindennemű támogatás mértékét fokozni kell. 

A beszédek után négy panelben kerekasztal beszélgetésekre került sor. A négy panel témája a következő volt: A logisztikai láncok fejlesztése és javítása a TEN-T hálózat felülvizsgálatának tükrében, Szolidaritási sávok – eredmények és kihívások Ukrajna és Moldova jövője és az EU gazdaságába történő tágabb értelemben vett befogadása tekintetében, A kikötők szerepe a hatékony logisztikai láncok biztosításában a TEN-T hálózat folyosói mentén, A vasúti szállítás jelentősége a hatékony logisztikai láncokra nézve a TEN-T hálózat folyosóiban. 

Újhelyi János Ábel