Back to top
Publikacja: 14.02.2023
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk: Polska wybuduje więcej dróg w sieci TEN-T niż pierwotnie zakładano (WIDEO)
Transport

Do 2030 roku na terenie Polski powstanie aż 3800 kilometrów dróg o charakterze autostradowym i dróg ekspresowych wchodzących w skład unijnej sieci transportowej TEN-T – ogłosił we wtorek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas Międzynarodowej Konferencji z cyklu Europa Karpat: Redefinicja łańcuchów logistycznych w świetle nowej polityki transportowej TEN-T.


Droga krajowa nr 19 w Barwinku, przy której 10 lutego 2023 roku odbyła się uroczystość podpisania przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Narodnej Dialnicnej Spolocnosti porozumienia w związku z uzyskaniem unijnego dofinansowania dla transgranicznego połączenia drogowego na szlaku Via Carpatia pomiędzy Polską a Słowacją. Fot. PAP/Darek Delmanowicz


W skład sieci TEN-T wchodzą kluczowe szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne, a także porty morskie, lotnicze i śródlądowe oraz terminale drogowo-kolejowe, które zostały uznane za najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej.

Kluczowa rola Europy Środkowej

– Zrealizowaliśmy już 87 proc. sieci TEN-T w ramach inwestycji drogowych, które powinniśmy i mamy obowiązek zrealizować do roku 2030. Na pewno te limity, te wielkości w Polsce przekroczymy – oznajmił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, dodając, że sieć TEN-T w Polsce pozwoli na utworzenie w relacjach transgranicznych wspólnej sieci komunikacyjnej. Dzięki temu sieć komunikacyjna w Polsce będzie integralną częścią nie tylko sieci komunikacyjnej naszych sąsiadów, lecz także innych krajów. Z 3800 km dróg ekspresowych i autostrad, wpisanych do sieci TEN-T na terenie Polski, już teraz gotowych jest 3300 km. 

Szef resortu infrastruktury zwracał również uwagę, że zwłaszcza w czasach, gdy toczy się wojna na Ukrainie, kraje Europy Środkowej, a także państwa Inicjatywy Trójmorza mają do odegrania kluczową rolę. Na ten aspekt rozwoju infrastruktury drogowej zwracał również uwagę obecny na konferencji prezydent Andrzej Duda. – Widzimy dziś, jakie znaczenie ma szybka komunikacja, żebyśmy mogli z portów w Niemczech czy z portów w Szczecinie, Gdańsku lub Gdyni szybko dostarczyć czołgi i transportery opancerzone tam, gdzie one są potrzebne, a gdzie są potrzebne, wszyscy Państwo wiedzą – mówił prezydent Duda.

Via Carpatia

Wśród tras wpisanych do sieci bazowej TEN-T jest między innymi Via Carpatia, łącząca aż jedenaście krajów leżących między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Łączna planowana długość korytarza Via Carpatia wraz z odgałęzieniem wynosi około 8800 km. 

Minister Andrzej Adamczyk zapowiedział dziś, że liczący około 700 km polski odcinek międzynarodowej trasy – łączącej Kłajpedę na Litwie, Polskę, Słowację, Węgry, Bułgarię i Rumunię z greckimi Salonikami, a więc obszary zamieszkałe łącznie przez 125 mln osób – zostanie ukończony w roku 2026.

W 2021 roku w całości do użytku została oddana węgierska część szlaku Via Carpatia. Trasa jest już również praktycznie w całości gotowa na terenie Grecji. Według prognoz ekspertów i polityków trasa Via Carpatia na całej długości powinna być przejezdna w 2030 roku, dzięki czemu kraje Europy na osi Północ-Południe zostaną spięte za pomocą „komunikacyjnego kręgosłupa”. Korytarz ten ma znaczenie nie tylko gospodarcze, społeczne czy kulturowe, lecz także militarne. Jak zauważył minister Andrzej Adamczyk trasa Via Carpatia biegnie bowiem wzdłuż linii frontu działań wojennych. 

Szef resortu infrastruktury zapowiedział również podczas konferencji, że trasa ekspresowa S3 biegnąca od Świnoujścia do granicy z Republiką Czeską będzie „w pełni funkcjonalna” już w roku 2024. 


Źródło: Facebook


Jednakowe szanse

– Istotą zrównoważonego rozwoju państwa jest to, aby wszystkie miejsca w kraju były w sposób w miarę jednakowo skomunikowane. Na tym polega zrównoważony rozwój, że każdy ma jednakowe szanse rozwojowe, niezależnie od tego, w jakim miejscu mieszka, że braki rozwoju kraju nie wymuszają tego, że jeśli chcesz zrobić karierę, to musisz się przeprowadzić do wielkiego miasta – podkreślał podczas Konferencji Europy Karpat prezydent Andrzej Duda, przypominając, że o potrzebie rozwoju infrastruktury i budowy szybkich i dogodnych połączeń w naszej części Europy, umożliwiających rozwój wspólnoty gospodarczej i kulturalnej, wielokrotnie mówił śp. prezydent prof. Lech Kaczyński. – Czeka nas jeszcze sporo pracy. Chcemy dojechać drogami szybkiego ruchu, autostradami z Helsinek, Tallina, poprzez Polskę, Słowację, Węgry, Bułgarię do Grecji, Turcji, Mołdawii czy wreszcie na Ukrainę. Mam nadzieję, że wkrótce tam dojedziemy – mówił prezydent Andrzej Duda. 

(JAP)