Back to top

Rozbudowywana obecnie przez rosyjski Rosatom węgierska elektrownia atomowa w Paks może w przyszłości działać na francuskim, a nie na rosyjskim paliwie jądrowym. Na znaczące zbliżenie relacji między Paryżem a Budapesztem w dziedzinie współpracy atomowej zwraca uwagę węgierski portal „Telex”.

13.09.2023

Koszyk zakupowy składający się z produktów żywnościowych i innych towarów jest w Warszawie aż o jedną czwartą tańszy niż w Pradze – wynika z najnowszej analizy opublikowanej przez czeski Instytut Polityki i Społeczeństwa. Za koszyk 18 takich samych produktów w Warszawie trzeba zapłacić 1238 koron, a w Pradze 1655. Z raportu wynika również, że w stolicy Czech ceny są już bardzo zbliżone do cen w Berlinie. W stolicy Niemiec jest zaledwie o 2 proc. drożej.

13.09.2023

Węgry zawarły z Polską porozumienie polityczne dotyczące dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) – ogłosił podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu minister spraw zagranicznych i handlu Péter Szijjártó po rozmowach z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą, zaznaczając że przez Polskę i Słowację Węgry będą mogły importować znaczne ilości gazu ziemnego rocznie. W ciągu najbliższych tygodni przedstawiciele władz w Budapeszcie i w Warszawie mają uzgodnić kwestie ceny, warunków dostaw oraz…

06.09.2023

– Już jest czas na to, żeby w G20 znalazło się miejsce dla Trójmorza. Nie żeby poszczególne państwa walczyły o to miejsce, ale aby przypadło ono dla całego regionu, na zasadzie rotacyjnej prezydencji – oznajmił ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski podczas panelu „Tygrys rozwoju. Europa Środkowa jako europejskie czy światowe centrum gospodarcze” odbywającego się w ramach 36.

05.09.2023

"Europa wychodzi z kryzysu. Z kolei Czechom grozi popadnięcie w ubóstwo" - zauważa Petr Holub na portalu Seznam Zprávy. "Nie ma kraju w Unii Europejskiej ani w pozostałej części rozwiniętego świata, w którym płace realne spadły bardziej niż w Czechach" - stwierdził czeski portal Echo24.cz, zauważając, że w pierwszym kwartale 2023 roku realne dochody spadły w tym kraju aż o 6,7 proc. 

08.08.2023

Czeska państwowa firma MERO ČR rozpoczęła wielomiliardowy projekt, którego celem jest zwiększenie przepustowości biegnącego od portu we włoskim Trieście poprzez Alpy ropociągu Transalpine Oil Pipeline (TAL) o cztery miliony ton ropy rocznie – informuje czeski portal idnes.cz, podkreślając, że realizacja inwestycji ma pozwolić Czechom całkowicie uniezależnić się od dostaw ropy z Rosji.

19.07.2023
Nowoczesne biurowce

Polski Produkt Krajowy Brutto błyskawicznie dogania unijną średnią. O tym, że w Polsce żyje się coraz lepiej, świadczą również inne wskaźniki, wśród nich rzeczywista konsumpcja indywidualna per capita (AIC). Według najnowszych danych Eurostatu wysokość wskaźnika AIC dobrze obrazuje poziom dobrobytu materialnego w danym kraju. W ubiegłym roku wartość AIC dla Polski znalazła się już na poziomie 86 proc. unijnej średniej.

09.07.2023

Słowacji udało się co prawda uniknąć recesji, ale tempo wzrostu gospodarczego jest w tym roku powolne. Według najnowszych unijnych prognoz w ciągu całego 2023 roku słowackie PKB urośnie o 1,7 proc., a w roku 2024 o 2,1 procent. Mimo szybkiego tempa rozwoju na tle innych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), płace nie rosną wystarczająco szybko, aby zrównoważyć wysoką inflację.

08.07.2023

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wyniósł w ubiegłym roku 11,8 proc. w Czechach, 15,9 proc. w Polsce, 16,5 proc. na Słowacji i 18,4 proc. na Węgrzech. Średnia dla całej Unii Europejskiej wyniosła 21,6 proc. Na drugim końcu skali według najnowszych danych Eurostatu znalazła się Rumunia – w tym kraju ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zagrożonych jest aż 34,4 proc. populacji.

16.06.2023

Jestem pewien, że surowe monetarne i fiskalne interwencje polityczne i rządowe przyniosą jednocyfrową inflację do końca roku – stwierdził Márton Nagy w ekskluzywnym wywiadzie dla Világgazdaság. Minister Rozwoju Gospodarki uważa, że w perspektywie średnio- i długoterminowej węgierska gospodarka będzie musiała funkcjonować bez unijnych funduszy, ale w jego ocenie Według niego (zagraniczny) kapitał obrotowy może zastąpić fundusze unijne. A zamiar wprowadzenia systemu zamrażania cen produktów uważa…

11.06.2023

We wtorek rano minister finansów Mihály Varga wręczył budżet na 2024 r. marszałkowi parlamentu László Kövérowi. Według portalu Portfolio minister finansów rozpoczął konferencję prasową stwierdzeniem, że w czasie wojny kraj potrzebuje budżetu, który chroni bezpieczeństwo kraju, chroni miejsca pracy, rodziny i emerytów.

30.05.2023

Narodowy Bank Węgier (Magyar Nemzeti Bank) obniżył we wtorek jednodniowe stopy depozytowe o 100 punktów bazowych do 17 proc. To pierwsza od trzech lat obniżka stóp procentowych nad Dunajem.

23.05.2023