Back to top
Publikacja: 06.05.2024
Najnowsze dane KSH: ogromna nadwyżka handlowa Węgier w marcu 2024
Ekonomia

Nadwyżka w handlu zagranicznym Węgier wzrosła w marcu 2024 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wartość importu malała mocniej niż eksportu, więc dodatni bilans handlowy wzrósł z 0,99 mld euro w marcu 2023 roku do ponad 1,5 miliarda euro w marcu 2024 roku - poinformował w poniedziałek węgierski Centralny Urząd Statystyczny (KSH). 


Kontenery. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay


W lutym 2024 roku bilans handlowy Węgier również był dodatni i wynosił 1,69 miliarda euro. W porównaniu z marcem 2023 roku wartość eksportu zmalała o 15 proc. do 12,2 mld euro, a importu o 20 proc. do 10,7 mld euro.

Z najnowszych danych Centralnego Urzędu Statystycznego w Budapeszcie wynika W marcu obecnego roku 77 proc. wartości węgierskiego eksportu stanowił handel z innymi krajami Unii Europejskiej. Jednocześnie wartość importu z innych państw UE stanowił 72 proc. wartości całego węgierskiego importu Węgier w marcu 2024 roku.