Back to top
Publikacja: 07.11.2019
Gala "Strażnik Pamięci" - Statuetka "Strażnik Wartości" dla abp Marka Jędraszewskiego
Kultura

Słów kilka…

 

Arcybiskup Marek Jędraszewski (1949, Poznań), od 2017 roku pełni posługę metropolity krakowskiego. Początki swojego powołania duchowny upatruje we spędzonym  w Poznaniu dzieciństwie, w rodzinie, w której wyrastał wraz z dwoma braćmi i siostrą. Ważną rolę odegrała tu też jego posługa ministrancka,  świadectwo życia, jakie obserwował wtedy u księży.

 

Po maturze zdecydował się wstąpić do seminarium, gdzie dojrzało  kapłańskie powołanie. Według relacji jego rówieśników, miał zamiłowanie do wiedzy i dar jej zdobywania. Jednocześnie zawsze kochał góry i dobrze grał w piłkę nożną i ręczną.

 

Święcenia kapłańskie udzielił Markowi Jędraszewskiemu w 1973 roku metropolita poznański, Antoni Baraniak, dziś Sługa Boży, męczennik komunizmu, którego życiu Marek Jędraszewski poświęcił wydaną w 2009 roku monografię. Abp. Baraniak skierował obecnego metropolitę po dwóch pierwszych latach posługi kapłańskiej  (parafia w Odolanowie niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego, 1973-75) na studia do Rzymu.  Tam na Wydziałe Filozofii Uniwersytetu Gregoriańskiego młody duchowny obronił pracę  licencjacką, a później też doktorską. Pierwsza została uhonorowaną złotym medalem uniwersytetu, druga otrzymała złoty medal Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

Pracy naukowej Marek Jędraszewski poświęcał się dalej po powrocie do Polski, gdzie uzyskał habilitację i został kierownikiem  Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

W  archidiecezji poznańskiej został 1997 roku przez Jana Pawła II  mianowany biskupem pomocniczym. Swoją dewizę biskupią („Scire Christum” - „Znać Chrystusa”), tłumaczył w jednym z wywiadów,  tak: „jest to nawiązanie do św. Pawła, który w jednym ze swoich listów napisał, że nie chciałby znać nic innego, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego”.

 

Dewiza ta towarzyszy duchownemu również w jego posłudze arcybiskupiej (2012 -metropolita łódzki, 2016 – krakowski). Jak oficjalnie podkreślono w 2018 roku w węgierskim Parlamencie, gdzie arcybiskup odebrał nagrodę za działalność na rzecz zachowania duchowej spuścizny kandydata na ołtarze - Jánosa Esterházyego, „niezachwianie poszukuje on w otaczającym go świecie prawdy i odważnie ją głosi”.

Sam ks. arc. Jędraszewski czyni tak nie tylko w wygłaszanych homiliach, ale jak potwierdzają liczni świadkowie, również w codziennym osobistym kontakcie z wiernymi, jako „duszpasterz ciepły, życzliwy, o wielkim sercu”.

Laudacja

 

Ekscelencje, Eminencje, Szanowny Panie Redaktorze Naczelny, Wielce Szanowni Państwo!

„Albo my, narody Europy Środkowej nauczymy się ze sobą współpracować, albo jest tylko kwestią czasu, kiedy ponownie będziemy pasażerami pociągu, na którego kierunek jazdy, a nawet przystanki, na których się zatrzymuje, nie będziemy mieli żadnego wpływu“ – zauważył kiedyś prof. Wacław Felczak, absolwent poznańskiego uniwersytetu, wybitny znawca tematyki węgierskiej  i środkowoeuropejskiej, żołnierz polskiego Państwa Podziemnego, kurier tatrzański, który po szczęśliwym opuszczeniu więzienia w 1956 roku, związał się zawodowo i życiowo z Krakowem.

 

Takim kurierem z Krakowa, posłańcem, a zarazem strażnikiem wartości, jest także nasz Laureat, którego wygłoszone w rocznicę Powstania Warszawskiego słowa sprzeciwu wobec destrukcyjnych względem człowieka, rodziny i rodziny rodzin – czyli narodu pseudo-prawd,  zabłysnęły w tym roku niczym światło latarni morskiej. Nad Wisłą, ale także nad Dunajem i Wełtawą, doczekując się oficjalnego wsparcia ze strony przewodniczących episkopatów Węgier, Czech, Słowacji i przedstawicieli innych krajów. 

 

Bez osobistego zaangażowania i decyzji podjętych przez naszego  Laureata, nie powstałby Trybunał ds. procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Jánosa Esterházyego, więźnia sowieckich łagrów i komunistycznych zakładów karnych. Człowieka, niosącego niestrudzoną pomoc polskim uchodźcom przedzierającym się przed 80-ciu laty na Węgry z Ojczyzny zaatakowanej przez zbrodniarzy spod znaku czerwonego sztandaru, z Zachodu i ze Wschodu.

 

Wielce Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt poinformować, że jednogłośną decyzją statutowych organów Instytutu, które mam tutaj zaszczyt reprezentować, urodzony w Poznaniu, profesor nauk teologicznych, metropolita Krakowa, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, staje się dziś pierwszym laureatem Międzynarodowej Nagrody Instytutu im. Wacława Felczaka: Strażnik Wartości - CUSTOS VIRTUTUM. Ksiądz - Arcybiskup - Marek Jędraszewski - CUSTOS VIRTUTUM.  Gratuluję.


Statuetka "Strażnik Wartości" / Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Medal pamiątkowy "Strażnik Wartości" / instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka


Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka