Back to top
Publikacja: 17.05.2022
II Forum Regionów Trójmorza – już niebawem!
Polityka

W dniach 67 czerwca 2022 roku w Lublinie odbędzie się Samorządowy Kongres Trójmorza, Forum Gospodarcze. To szczególnie ważne wydarzenie nie tylko dla Lubelszczyzny, ale także dla wszystkich 12 krajów Inicjatywy.

Pierwsza edycja wydarzenia w czerwcu 2021 skupiła łącznie ponad 730 osób. Wśród 81 panelistów byli liderzy kluczowych sektorów polskiej i zagranicznej gospodarki, osobistości świata polityki, a także przedstawiciele administracji publicznej i samorządów. W trakcie dwóch dni intensywnej wymiany wiedzy i doświadczeń, w ramach 18 paneli dotknięto tematów istotnych dla rozwoju polskiej i zagranicznej gospodarki, tj. m.in.: dyplomacji, energetyki, finansów, gospodarki, innowacji, nauki, rolnictwa, transportu, transformacji cyfrowej, turystyki, współpracy międzyregionalnej i transgranicznej obszaru Inicjatywy Trójmorza.

W ceremonii otwarcia wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda, który objął wydarzenie swoim honorowym patronatem.

Podczas Kongresu została podpisana deklaracja lubelska, która stworzyła podstawy trwałego i stabilnego partnerstwa samorządów położonych na obszarze objętym Inicjatywą Trójmorza. Akt ten będzie w kolejnych latach narzędziem prowadzenia i nawiązywania regularnych kontaktów oraz podejmowania wielu wspólnych inicjatyw.

W tym roku poruszone zostaną tematy ważne dla współpracy regionów z 12 państw Inicjatywy Trójmorza, także w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Obrady toczyć się będą w blokach tematycznych, m.in. infrastruktura transportowa, Sieć Regionów Trójmorza, energetyka, cyfrowa nauka, fundusze europejskie oraz rolnictwo. Wydarzeniu towarzyszyć będzie Forum Gospodarcze, w ramach którego odbędą się seminaria, spotkania B2B, wizyty studyjne służące nawiązaniu kontaktów biznesowych.

 

Szczegóły wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.congress.lubelskie.pl