Back to top
Publikacja: 22.04.2022
Nagrody dla laureatów konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” już rozdane!
Historia

W piątek w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się uroczyste wręczenie nagród finalistom konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. W pierwszej edycji konkursu udział wzięło ponad dwa tysiące uczniów. Największymi znawcami średniowiecznej historii Węgier okazali się uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Warszawie. Na podium stanęło dwóch uczniów z tej szkoły: Maksymilian Kochański zajął pierwsze miejsce, a trzecią lokatę wywalczył Michał Szewczak. Drugie miejsce w konkursie zdobyła Klaudia Guluk z I Liceum Ogólnokształcące im. Staszica w Hrubieszowie w lubelskim.


Drugie miejsce w konkursie zdobyła Klaudia Guluk z trzeciej klasy I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Hrubieszowie w lubelskim. Fot. JAP


Uczniowie otrzymali atrakcyjne stypendia oraz nagrody rzeczowe. Nie zapomniano również o nauczycielach, którzy za swój wkład w naukowy rozwój najlepszych konkursowiczów również otrzymali finansowe podziękowania. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy otrzymali wszyscy laureaci, a było ich 52. – Jeśli historia ma być nauczycielką życia, to musi być znana. Tego rodzaju konkursy przyczyniają się więc do rozwoju naszego kraju – zauważył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który w grudniu objął ten konkurs honorowym patronatem. – Chciałbym podkreślić Państwa wkład w rozwój naszego państwa i rozwój relacji polsko-węgierskich. Jesteście dzisiaj wybitnymi historykami i znawcami historii stosunków między Polską a Węgrami i to historii z okresu XIV i XV wieku – zwrócił się minister do kilkudziesięciu zgromadzonych na sali uczniów oraz nauczycieli. 

– Per aspera ad astra, przez trudy do gwiazd, dziękuję Państwu, młodym polskim obywatelom i Państwa nauczycielom oraz wychowawcom i gratuluję, że mieliście odwagę przystąpić do tego niełatwego konkursu – mówił dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka Maciej Szymanowski. – Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli ten konkurs kontynuować nie tylko w Polsce, lecz także na Węgrzech. Wtedy będziecie Państwo mogli się zgłosić do udziału już w języku węgierskim – dodał dyrektor Szymanowski.

Ogólnopolski konkurs skierowany do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych został ogłoszony 17 grudnia przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. – Głównym celem konkursu było rozwijanie i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa i historii stosunków polsko-węgierskich – podkreśliła podczas uroczystej gali rozdania nagród rzeczniczka MEiN Adrianna Całus. 

Ciekawy okres w historii

Organizatorzy konkursu – Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka – chcieli zwrócić uwagę młodzieży na „ewenement na skalę światową”, jak określili trwającą od ponad tysiąca lat przyjaźń między Polakami a Węgrami. Dobre stosunki między braterskimi narodami zostały zapoczątkowane już w czasach św. Stefana oraz Mieszka I. W pierwszej edycji konkursu szczególny nacisk położono na okres od roku 1320, czyli niezwykle ważnej koronacji na króla Polski Władysława Łokietka oraz ślubu jego córki Elżbiety Łokietkówny z królem węgierskim Karolem Robertem, relacji piastowsko-andegaweńskich oraz andegaweńsko-jagiellońskich aż do roku 1444, czyli bitwy pod Warną. 


Elżbieta Łokietkówna. Źródło: domena publiczna


– Kiedy zastanawialiśmy się, jaki okres wybrać, wydawało nam się, że to bardzo ciekawy okres pełen intryg politycznych czy małżeństw dynastycznych. Mam nadzieję, że historia z czasów końca panowania Piastów, panowania Andegawenów oraz początku panowania Jagiellonów bardzo Wam się spodobała – mówił poseł Tomasz Zieliński (Prawo i Sprawiedliwość), historyk, wiceprzewodniczący Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej i pomysłodawca tego konkursu.


Nagrody pieniężne otrzymali również nauczyciele trojga najlepszych uczniów: Elżbieta Dąbrowska oraz Kamil Domaradzki. Fot. JAP


Ogromny sukces

Uczniowie przyznawali organizatorom rację. –  Zainteresowanie konkursem było ogromne i przerosło nasze najśmielsze oczekiwania – powiedział Kurierowi.plus poseł Sławomir Skwarek (PiS), członek Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej. – Liczba uczestników zaskoczyła nas wszystkich. Przecież to jest bardzo specjalistyczna wiedza dotycząca wąskiego wycinka historii dwóch krajów. Tymczasem do udziału zgłosiło się aż 2233 uczniów z 377 szkół ze wszystkich województw w kraju. To ogromny sukces. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 406 uczniów, spośród których wyłonionych zostało 52 laureatów z 12 województw. Każdy z laureatów rozwiązał poprawnie ponad 90 proc. zadań konkursowych. Prace zwycięzców były zaś praktycznie bezbłędne – podkreślił pomysłodawca konkursu poseł Tomasz Zieliński (PiS). Wiceprzewodniczący Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarne wyraził nadzieję, że w kolejnych latach odbędą się następne edycje konkursu historycznego, tym razem dotyczące już zapewne innego okresu wspólnej historii polsko-węgierskiej.

– Bardzo interesuję się historią, a zwłaszcza pasjonuje mnie średniowiecze. Lubię czytać książki dotyczące tego okresu, o warunkach życia ludności oraz o zachodzących wówczas przemianach politycznych. Węgry zaciekawiły mnie ze względu na to, że historia naszych narodów jest ściśle ze sobą powiązana, ciekawe są też koligacje rodzinne na tronie Polski. Mocno widoczne są również skutki panowania Węgrów w Polsce – powiedziała w rozmowie z Kurier.plus Klaudia Guluk, zdobywczyni drugiego miejsca w konkursie. Z sukcesu swojej uczennicy cieszyła się także jej nauczycielka Elżbieta Dąbrowska, która za krzewienie wiedzy o średniowiecznych stosunkach polsko-węgierskich, często wykonywane poza godzinami pracy, również została nagrodzona przez organizatorów konkursu. – Konkurs był trudny, ponieważ pytania były bardzo szczegółowe i trzeba było mieć nie tylko podstawową wiedzę, lecz także znać również wiele ciekawostek, o których można było się dowiedzieć, jedynie czytając książki z wykazu lektur – dodała Klaudia Guluk.

Historia konkursu

– Pomysł zorganizowania tego konkursu, który poszerzyłby wiedzę młodzieży o relacjach międzynarodowych w okresie średniowiecza pojawił się w ubiegłym roku podczas obrad Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej, której przewodniczy marszałek Marek Kuchciński. Pierwsze kroki w tej sprawie skierowaliśmy do ministra Przemysława Czarnka i bez jego osobistego zaangażowania ten konkurs miałby całkiem inny wymiar i zapewne zupełnie inna byłaby liczba jego uczestników – zauważył poseł Tomasz Zieliński, dziękując także m.in. nauczycielom laureatów oraz kuratorom oświaty, którzy koordynowali przebieg tego konkursu na etapie szkolnym i na etapie wojewódzkim, a zwłaszcza pracownikom zamojskiej delegatury kuratorium oświaty oraz dyrektor tej delegatury, pani Monice Żur, która koordynowała w skali całego kraju prace kuratoriów.