Back to top
Publikacja: 10.03.2022
Węgierskie Zgromadzenie Narodowe potępiło rosyjską inwazję na Ukrainę
Polityka

Deputowani do węgierskiego parlamentu przyjęli w czwartek deklarację polityczną w sprawie wojny między Rosją a Ukrainą, potępiającą inwazję wojskową Rosji i wyrażającą poparcie dla suwerenności Ukrainy. Za przyjęciem dokumentu głosowało 174 parlamentarzystów, jeden był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.


Sierociniec i szpital położniczy w Mariupolu zniszczony w wyniku rosyjskiego nalotu. Fot. Siły Zbrojne Ukrainy / PAP


Zsolt Németh, szef Komisji Spraw Zagranicznych węgierskiego parlamentu, przesłał treść deklaracji swoim odpowiednikom z UE i NATO oraz liderom Unii Europejskiej oraz sojuszu północnoatlantyckiego. Deklaracja stanowi jednoznacznie, że Węgry potępiają interwencję militarną Rosji oraz stoją na straży nienaruszalności suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Deklaracja wzywa do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i rozpoczęcia rozmów pokojowych. Jako członek ONZ, OBWE, Rady Europy i Unii Europejskiej Węgry wyraziły poparcie dla wszystkich wspólnych wysiłków zmierzających do jak najszybszego osiągnięcia pokoju. 

Jednocześnie dokument jasno stwierdza, że Węgry muszą trzymać się z dala od wojny. „Naszym podstawowym celem jest utrzymanie pokoju i ochrona bezpieczeństwa ludzi żyjących na terytorium Węgier. Bazując na doświadczeniu naszej historii, oświadczamy: nasz kraj musi trzymać się z dala od tej wojny i nie wolno nam pozwalać nikomu nas w nią wciągnąć” – czytamy w dokumencie, który zawiera również jednoznaczną zapowiedź, że „Węgry nie wyślą wojsk na obszary objęte działaniami wojennymi na Ukrainie, nie wyślą broni na zasadach pomocy dwustronnej i nie wyrażą zgody na bezpośredni transport śmiercionośnej broni przez granicę węgiersko-ukraińską”. Autorzy deklaracji podkreślają, że jako członek sojuszu północnoatlantyckiego Węgry zgadzają się z „odpowiedzialnymi oświadczeniami przywódców NATO, którzy podkreślają potrzebę unikania jakiegokolwiek ryzyka rozprzestrzenianie się konfliktu na terytorium państw członkowskich, ponieważ niosłoby to za sobą nieprzewidywalne konsekwencje”.

W deklaracji zawarto również apel do osób publicznych oraz mediów o powstrzymanie się od komentarzy, które „zagrażałyby bezpieczeństwu Węgier i narodu węgierskiego”, a także od żądań, aby Węgry wysłały wojska i broń na wojnę, którą określają jako „niebezpieczną i nieodpowiedzialną”.

Dokument wzywa również do poszanowania praw etnicznej społeczności węgierskiej w regionie Zakarpacia na zachodniej Ukrainie i potwierdza deklarację Węgier popierającą rozpoczęcie procesu akcesyjnego Ukrainy do UE. Deklaracja stwierdza również, że „naturalnym obowiązkiem” jest udzielanie pomocy wszystkim Węgrom oraz osobom innych narodowości, które uciekają z Ukrainy i poszukując bezpieczeństwa, trafiają na Węgry. Członkowie węgierskiego Zgromadzenia Narodowego zachęcają więc wszystkich węgierskich obywateli, społeczności oraz instytucje do udzielania pomocy tym, którzy jej potrzebują, a także wspierają inicjatywę „Most do Zakarpacia”, której celem jest udzielanie natychmiastowej pomocy osobom żyjącym pod groźbą wojny na Ukrainie oraz szukającym schronienia na Węgrzech.

„Żyjemy w czasach zagrożenia. Po pandemii i spowodowanych przez nią trudnościach nasz kraj musi teraz także stawić czoła zagrożeniom, jakie stwarza wojna. W tej niezwykłej sytuacji tylko działając jako jedność możemy zachować pokój w naszym kraju i bezpieczeństwo naszych rodzin” – konkludują autorzy deklaracji przyjętej przez węgierski parlament. 

Pełen tekst deklaracji po węgiersku można znaleźć TUTAJ