Back to top
Publikacja: 19.06.2021
Premier Węgier: Co się stało z naszą Unią Europejską?
Polityka

– Bruksela tworzy europejskie superpaństwo zamiast Europy państw narodowych – ostrzegł w sobotę premier Viktor Orbán, podkreślając, że „narodowi demokraci” sprzeciwiają się twórcom imperiów, którzy są tak naprawdę „wrogami demokracji”. – Mamy szansę zatrzymać proces przemiany Unii Europejskiej w Związek Sowiecki, a Brukseli w Moskwę – podkreślił szef rządu w Budapeszcie.


Fot. KENZO TRIBOUILLARD / POOL / AFP POOL / PAP/EPA


Szef rządu w Budapeszcie zauważył, że na celowniku eurokratów znalazły się naród, regiony, Kościoły katolickie i żydowskie oraz rodziny. Z tego powodu węgierski rząd opowiada się za tym, aby przy pierwszej nadarzającej się okazji wykreślić z unijnych traktatów sformułowanie o „coraz ściślejszej integracji”. To jedna z siedmiu tez, które przedstawił w swym wystąpieniu premier Węgier, dotyczących oceny teraźniejszej kondycji UE oraz jej rozwoju w przyszłości. 

Viktor Orbán podał również wiele przykładów tego, jak Unia Europejska słabła w ostatnich latach.

– Według „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w czerwcu 2021 roku tylko 45 proc. Niemców twierdziło w sondażu, że może swobodnie wyrażać swoje zdanie, podczas gdy 44 proc. było przeciwnego zdania. Według badanych łatwo mogą sobie zaszkodzić, jeśli powiedzą to, co tak naprawdę myślą o islamie, patriotyzmie czy miłości do kraju. Václav Klaus – najjaśniejsza latarnia morska wśród byłych przywódców politycznych dzisiejszej Europy – mówi, że człowiek, rodzina i naród są atakowani, co zagraża przyszłości Europy. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego mówi, że Węgry i Polskę należy zagłodzić. A jeden z wiceprzewodniczących Komisji mówi o państwie członkowskim UE, czyli o nas, że jesteśmy chorą demokracją. Co się stało z naszą Unią Europejską? – pytał dziś Viktor Orbán, zabierając głos w debacie o przyszłości Europy.

W roku 2008 Unia Europejska odpowiadała za 25 proc. światowego Produktu Krajowego Brutto, podczas gdy w 2019 roku odsetek ten wynosił zaledwie 18 proc. W 2008 roku na UE przypadło 22 proc. całkowitej światowej wartości dodanej produkcji, w roku 2019 już tylko 15 proc. W 2001 roku 14 z 50 największych firm świata było europejskich, dziś tylko siedem. Wśród 10 największych światowych centrów finansowych nie ma ani jednego miasta z Unii Europejskiej. Trzydzieści lat temu Unia Europejska złożyła siedem razy więcej zgłoszeń patentowych niż Chiny, podczas gdy dziś Chiny składają 14 razy więcej niż Unia Europejska. W ciągu ostatnich 25 lat na świecie powstało 20 firm, których wartość przekracza dziś 100 mld dolarów: dziewięć amerykańskich, osiem chińskich, nie ma wśród nich żadnej firmy europejskiej. Co się stało z naszą Unią? W ciągu ostatnich 30 lat Stany Zjednoczone zwiększyły wydatki wojskowe o ponad 30 proc., Chiny zwiększyły budżet wojskowy dziewięciokrotnie, czyli o 900 proc. Dziś UE jest w tym samym miejscu, w którym była trzydzieści lat temu. Dziś wśród dziesięciu krajów świata o najwyższych wydatkach wojskowych są tylko dwa kraje z Unii Europejskiej. Co się stało z naszą Unią Europejską? – pytał retorycznie szef rządu w Budapeszcie. 

Bojownicy o wolność w Europie

W swym przemówieniu Viktor Orbán zauważył, że w sobotę obchodzony jest dzień węgierskiej wolności. – Wolności przez 30 lat, ponieważ właśnie 30 lat temu wygraliśmy zimną wojnę – podkreślił węgierski premier. – Polska Solidarność udowodniła z odwagą pochodzącą od Papieża Polaka, że ​​Sowieci nie mają już siły, aby użyć jedynych środków, które spajały obóz socjalistyczny: wojska i przemocy. Rok 1956 był już przeszłością. I siedem lat później, dzięki odwadze czerpanej z Polski, narody Europy Środkowej, my wszyscy, stanęliśmy ramię w ramię z Polską i wygraliśmy ostatnią bitwę zimnej wojny na przełomie 1989 i 1990 roku – stwierdził szef rządu w Budapeszcie, podkreślając, że wolność nie zapukała do drzwi, ale trzeba była o nią walczyć. – Komunizm nie upadł, my go obaliliśmy. Mur berliński nie upadł, my go zburzyliśmy. Sowieci nie wyszli, my ich wypędziliśmy – zaznaczył Orbán. 

– Dziś pełnimy tę samą rolę, co wówczas: jesteśmy ostatnimi żyjącymi bojownikami o wolność w Europie. Historia Europy nie tylko się zmieniła, my ją zmieniliśmy. Wiemy, że teraz, gdy Unia Europejska jest w tarapatach, nie zmieni się z własnej inicjatywy i nie powróci sama na właściwą drogę. To my musimy ją zmienić i wprowadzić z powrotem na właściwe tory. Na ścieżkę, która kiedyś prowadziła do sukcesu – podkreślił węgierski premier, zauważając, że nikt nie upoważnił instytucji unijnych do prowadzenia polityki zmierzającej do utworzenia superpaństwa. Według premiera Węgier Komisja Europejska stała się ciałem politycznym, a Parlament Europejski reprezentuje już wyłącznie własne interesy ideologiczne i instytucjonalne, przez co zamiast czynić Unię Europejską silniejszą, czyni ją słabszą. 

Czerwona kartka dla unijnej legislatury

Węgierski premier przekonuje więc, że receptą na kryzys Unii Europejskiej jest zwiększenie roli parlamentów narodowych. Zdaniem Viktora Orbána parlamenty narodowe powinny kierować przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego – na wzór Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dodatkowo powinny mieć również prawo zatrzymywania unijnych procesów ustawodawczych, jeśli uważają, że narusza to kompetencje narodowe. Pierwszą z siedmiu tez premiera Węgier jest bowiem przekonanie, że „zmierzamy w kierunku imperialnej Unii Europejskiej. Zamiast Europy narodów budowane w Brukseli jest europejskie superpaństwo, któremu nikt nie udzielił mandatu”. – Potrzebne jest wprowadzenie procedury czerwonej kartki – zaznaczył szef rządu w Budapeszcie, ostrzegając jednocześnie, że Unia powinna skoncentrować się na wspólnym sukcesie gospodarczym, ponieważ bez niego UE się rozpadnie. 

Orbán zaznaczył także, że do Unii Europejskiej należy przyjąć Serbię, gdyż jej członkostwo jest ważniejsze dla UE niż dla Serbów. – Ten fakt musi zostać zaakceptowany i oni muszą być przyjęci – podkreślił premier Węgier. 

(JAP)