Back to top
Publikacja: 22.02.2020
Forum Europa Karpat na zamku w Krasiczynie 22-23 lutego
Kultura


 

 

10.10 – oficjalne otwarcie konferencji przez marszałka Marka Kuchcińskiego

List Pani Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek przeczytal wicemarszałek Ryszard Terlecki.

10.15  Panel I "Jakiej Europy chcemy?"

Moderator prof. Zdzisław Krasnodębski

Wśród panelistów dyrektor Instytutu im Wacława Felczaka, Maciej Szymanowski 

Dyskutanci z Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii zwracali uwagę na trudność zdefiniowania pojęcia "Europa", na nowe wyzwania przed jakimi stają narody europejskie i na zagrożenia, wynikające z nadmiernego rozrostu kompetencji instytucji unijnych. Profesor Zdzisław Krasnodębski zwrócił uwagę, że sam pomysł Unii nie był czymś złym, wywodził się z  założenia, że kwestie ekonomiczne, kwestie wolnego handlu i przepływu usług powinny być najważniejszym czynnikiem integrującym Europę. Do takiego projektu międzynarodowego wchodziły państwa Europy Środkowej. W chwili obecnej, stwierdził profesor Krasnodębski, europejska biurokracja nagina traktaty do swojej wizji i być może należało by przemyśleć, przeformułować na nowo traktaty. Jako pozytywny przykład współpracy między państwami podał współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która jest właśnie tym, czym była idea Unii a wcześniej Wspólnoty Europejskiej u jej zarania.

Dyrektor Instytutu im Wacława Felczaka, Maciej Szymanowski, zauważył konieczność popularyzowania wiedzy o samych dokumentach unijnych, takich jak Traktat Lizboński, gdyż większość osób wypowiadająca się na jego temat, samego traktatu nie czytała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel II - "Zwiększenie dostępności na obszarze Trójmorza - eliminacja barier"

Głównym motywem tego panelu była budowa wielkiego szlaku komunikacyjnego Via Carpathia, który swym zasięgiem przekracza zasięg obszaru karpackiego gdyż zainteresowane żywotnie w jego budowę są także państwa bałtyckie, Białoruś, Ukraina i państwa południowej Europy. Głos zabierali podczas dyskusji przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za transport i infrastrukturę z Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Szczególnie optymistycznie zabrzmiały głosy europosła Bogdana Rzońcy i Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury RP o znacznych środkach, jakie mają zostac przeznaczone z funduszy europejskich na infrastrukturę kolejową.   

 

Jarosław Narkiewicz, Minister Komunikacji Republiki Litewskiej