Back to top
Publikacja: 20.01.2020
Wzmożenie – Mnożenie
Kultura

 


W XIX  i XX wieku władza nad Europą oznaczała władzę nad światem. W ostatnich latach punkt ciężkości przesunął się w stronę Dalekiego Wschodu a światową politykę zaczyna dominować w coraz większym stopniu rywalizacja Stanów Zjednoczonych z Chinami.  Nie oznacza to, że Stary Ląd przestał się zupełnie liczyć. Wciąż jest to obszar z krajami znajdującymi się w czołówce światowej jeśli chodzi o potencjał ekonomiczny czy militarny. Europa, choć przeżywa bardzo poważny kryzys tożsamości, wciąż pozostaje kolebką, w której narodziła się najprężniejsza z ludzkich cywilizacji – cywilizacja łacińska.

Miejscem niezwykle istotnym dla naszego kontynentu jest Europa Środkowa. Obszar niezwykle zróżnicowany kulturowo, językowo i religijnie, mający ciekawe i skomplikowane dzieje. To tutaj przebiegają ważne szlaki komunikacyjne ze wschodu na zachód i z południa na północ kontynentu. Narody zamieszkujące ten obszar w większości należą do państw tzw Nowej Unii, znajdowały się wcześniej w bloku komunistycznym.

W zeszłym roku w wyniku współpracy polskich Klubów Gazety Polskiej i węgierskiego Forum Współpracy Obywatelskiej ( Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány) wydana została książka pod wiele mówiącym tytułem – Wzmożenie Mnożenie. Jest to zbiór 10 tekstów autorów polskich i węgierskich traktujących o sprawach związanych z tożsamością narodową, postawą obywatelską, relacjami narodów Europy Środkowej z instytucjami unijnymi i wielu innych. Już same tytułu mówią niemało o tym, co czytelnik znajdzie podczas lektury: „Kolizja zasad suwerenności narodu z działaniami instytucji Unii Europejskiej”, „Pewne uwagi na temat suwerenności państwowej w kontekście sprawy statku Lotus”.

Czytelnik  tekstów zamieszczonych w „Wzmożenie – Mnożenie” będzie miał okazję poznania się z nową dziedziną wiedzy – cywilityką. Czym jest cywilityka?  László Csizmadia we wstępie pisze:

„Cywilityka może stać się nauką pomocniczą polityki służącej dobru publicznemu. Cywilityka szuka odpowiedzi na najistotniejsze pytania obywateli. Podstawą  powstałej dziedziny nauki jest suwerenność.” 

Sytuacja wewnątrz Unii Europejskiej zmienia się w sposób dynamiczny. Wizja trzech chadeckich „ojców założycieli” dawno uległa zapomnieniu. W miejsce „Europy Ojczyzn”, o której mówił jeszcze Charles de Gaulle budowane jest stopniowo, bez mandatu społecznego i niezgodnie z traktatami, europejskie państwo federacyjne, zdominowane przez oligarchię biurokratyczną, nie posiadającą żadnej demokratycznej  legitymacji dla swoich działań.

Ze wstępu Tomasza Sakiewicza: „Decyzje elit europejskich nie bronią konkretnych wartości, bo nawet tak podstawowe jak wolność, prawo do życia, czy demokracja są przez nie śmiało negowane. Europejskie wartości służą raczej Instytucji UE jako takiej, która niszczy wszelkie inne  jeżeli przeszkadzają jej w rozroście i dominacji.”

Grafika Albrechta Durera „Święty Jerzy” wybrana na okładkę książki przypomina o chrześcijańskim dziedzictwie naszego kontynentu i konieczności zmagania się z fałszem, symbolizowanym przez smoka.    

M.B 

Wzmożenie - Mnożenie Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány  2019