Back to top
redakcja2 küldte be 05.03.2024 időpontban
Lengyel haditechnikai veszteségek Ukrajnában
Wojsko

2024. február 24-én második évébe lépett a 2014 óta tartó orosz-ukrán háború orosz inváziós szakasza. Lengyelország 2022. február 24. után egészen 2023 szeptemberéig jelentős számú haditechnikai eszközt küldött Ukrajnának önvédelmi harca támogatása végett. Vajon mennyi került veszteséglistára ezek közül az eszközök közül az elmúlt két évben? Erre keresem a választ következő elemzésemben a rendelkezésre álló nyílt források alapján.

Mielőtt belefognék a téma részletesebb kifejtésébe, röviden tisztázni szeretném kutatásom módszertani kereteit. A kutatás lefolytatása során a 2022. február 24. után Lengyelország által Ukrajnának átadott haditechnikai eszközök sorsának alakulását követtem nyomon egészen 2024. február 24-ig és a veszteségek kimutatása kapcsán elsődlegesen az Oryx blog adatbázisában foglalt, képekre és videókra épülő információkat vettem alapul, más forrásokból kiegészítve azokat. Az Oryx nyílt forrásokból igyekszik összegyűjteni elsősorban haditechnikai eszközökre vonatkozó információkat, így például az orosz-ukrán konfliktusban a két fél technikai veszteségére vonatkozó adatokat.

A haditechnikában bekövetkezett veszteségek alatt értjük egy háborúban általában: a 1) megsemmisült (nem javítható) eszközöket, 2) a sérült (de még javítható) eszközöket és a 3) sérülten vagy teljesen éppen az ellenség kezére jutott eszközöket. A veszteséget okozhatja ellenséges behatás, baleset vagy éppen műszaki hiba is. Fontos megjegyeznem, hogy sem az Oryx, sem más internetes forrás nem képes az elszenvedett veszteségek pontos bemutatására, hiszen nincs minden kilőtt eszközről kép- vagy videófelvétel. Így az internetről kigyűjtött veszteségadatok csak a minimumát képezik a tényleges veszteségeknek – azok a valóságban feltehetően magasabbak.

Az elemzés elkészítése során komoly problémát jelentett, hogy az Oryxon és a legtöbb más, a háborús veszteségekkel foglalkozó hírportálon közzétett fényképek és videók, valamint a mellettük közölt információk többnyire nem teszik lehetővé annak megállapítását, hogy az adott megsemmisült, megsérült vagy az ellenség kezébe jutott eszköz melyik országból származik. Ez nem jelent gondot az olyan eszközök esetében, amelyeket kizárólag csak egy állam szállított Ukrajnának és az ukrán haderő sem használta őket 2022. február 24. előtt. Esetünkben ilyenek például a lengyelek által továbbfejlesztett T72-esek azaz a PT-91-es harckocsik, a 155 mm-es AHS Krab önjáró lövegek vagy éppen a Rosomak páncélozott gyalogsági harcjárművek, ezekből az eszközökből ugyanis csak Lengyelország küldött Ukrajnának. Az olyan típusok tekintetében, amelyeket más országok is szállítottak Kijevnek vagy amelyeket az ukrán haderő már 2022. február 24. előtt is használt, roppant nehéz pontosan kimutatni, hogy azok eredetileg melyik állam hadrendjébe tartoztak. Ehhez arra lenne szükségünk, hogy 1) ismerjük a kilőtt eszköz gyártási azonosítóját és 2) rendelkezésünkre álljon a leszállított eszközök gyári azonosítóját tartalmazó lista. Sem előbbi, sem pedig az utóbbi nem érhető elő nyílt forrásokból. Ennek ellenére, megfelelő elemzési technikákkal egyes esetekben enélkül is megállapítható a származási ország, mint azt majd alább reprezentálom.

 

Krab önjáró löveg - fotó: Wikipedia

Kezdjük a harckocsikkal. Lengyelország jelentős számú, összesen több mint 300 harckocsit küldött Ukrajnának 2022 tavasza óta: 14 db. Leopard 2A4-est, 60 db. lengyel fejlesztésű PT-91-est és több mint 250 db. T-72 M(R)-est és T-72 M1(R)-est. A PT-91-esekből 2024. február 24-ig az Oryx szerint 5 db. került veszteséglistára. Más források alapján azonban bizonyítható legalább további kettő PT-91 elvesztése. Vagyis a Lengyelország által küldött PT-91-es harckocsik minimum 2,8%-a került veszteséglistára. Négy megsemmisült, egy megsérült, egy megsérült és a kezelőszemélyzete hátra hagyta, egy esetében pedig a közzétett videón nem látható pontosan, hogy megsemmisült vagy csak megsérült az eszköz.

A lengyel Leopard 2A4-esekben bekövetkező veszteségek nyílt forrásokból nem mutathatók ki pontosan, hiszen e harcjárművekből más országok is küldtek Ukrajnának (Spanyolország 10, Norvégia és Kanada 8-8 darabot), ráadásul nagyjából egy időben, 2023 tavaszán. Az Oryx szerint 2024. február 24-ig Ukrajna összesen legalább 17 db. Leopard 2A4-est (8 megsemmisült, 9 megsérült) veszített. Ezek között feltehetően több Varsó által küldött is van – de ez a maximum, amit nyílt források alapján kijelenthetünk.

Rosomak harckocsi - Fotó: Wikipedia

A T-72 M(R)es és M1(R)-es harckocsik esetében hasonló a helyzet. Ebből a típusból Lengyelországon kívül Csehország és Bulgária küldött még több mint 70 darabot Kijevnek. Az Oryx adatai szerint 2024. február 24-ig legalább 75 db. (55 megsemmisült, 11 megsérült, 9 orosz zsákmány lett) került veszteséglistára a T-72 M(R)-es és T-72 M1(R)-es harckocsikból. Mivel Lengyelország kb. 3,5-ször többet szállított belőlük Kijevnek mint a másik két állam együttvéve, feltehetően az elveszett járművek többsége lengyel eredetű.

Nézzük a gyalogsági harcjárműveket. Lengyelország 200 db. Rosomak és legalább 142 db. BWP-1 (a BMP-1 lengyel változata) páncélozott gyalogsági harcjárművet küldött Ukrajnának. Mindkét típusból minimum 4-4 db. veszett oda, ami előbbi esetében 2 %-os, utóbbi esetében 2,8%-os veszteségarányt jelent. A Rosomakok közül három megsemmisült, egy pedig megsérült, a BWP-1-esek közül pedig mind a négy megsemmisült.

Lengyelország AMZ Dzik-2 gyalogsági szállítójárműveket és (az ukrán Dozor-B-ből kifejlesztett) Oncilla páncélozott járműveket is küldött Ukrajnának – nem tudjuk azonban, hogy pontosan mennyit. Mindkettőből legalább 2-2 db. került veszteséglistára a következő felállásban: egy Dzik-2 megsemmisült, egy pedig megsérült és az oroszok kezébe jutott; egy Oncilla megsemmisült, egy pedig megsérült.

Lengyelország számos tüzérségi eszközt is küldött Ukrajnának, egészen pontosan 24 db. 120 mm-es M120 Rak önjáró aknavetőt, 70 db. 122 mm-es 2S1 Gvozdika önjáró löveget, 72 db. 155 mm-es AHS Krab önjáró löveget és több mint 20 db. 120 mm-es BM-21 Grad rakétavetőt. M120-as Rak-ot és AHS Krab-ot csak a lengyelek szállítottak Kijevnek. A Krab önjáró lövegekből 2024. február 24-ig bizonyítottan 27 db. került veszteséglistára (23 megsemmisült, 4 megsérült), vagyis az ukránoknak átadott mennyiség 37,5%-a lett oda. A Rak önjáró aknavetőkből, a rendelkezésre álló források alapján eddig egy sem veszett oda.

2S1 Gvozdika önjáró löveget Bulgária és Csehország is szállított Ukrajnába, ráadásul az ukrán haderő 2022 elején 292 darabbal rendelkezett a típusból, ezért nem állapítható meg, hogy a 70 db. lengyel Gvozdika-ból mennyi esett ki. Annyit tudunk hitelt érdemlően kijelenteni, hogy ebből az eszközből összesen legalább 98 darabot veszített el összesen Ukrajna 2024. február 24-ig – 16 darabot biztosan a lengyel szállítmány beérkezte előtt. A BM-21 Grad rakétavetőkkel hasonló a helyzet: Bulgária is küldött ebből a típusból Kijevnek és az ukrán haderőnek is volt belőle 185 db. 2022 elején. Ukrajna 2024. február 24-ig legalább 41 darabot veszített a típusból és ebből 16 darabot a lengyel Grad-ok beérkezése előtt.

Lengyelország ismeretlen számú Jelcz P882 D53 katonai teherautóval is támogatta Ukrajnát. Ezekből legalább két darab semmisült meg 2024. február 24-ig – mindkét esetben dróntámadás következtében.

Lengyelország számos drónt is juttatott Ukrajnának, többek között WB Electronics FlyEyes felderítő drónokat is. Ez utóbbi eszközből bizonyítottan 2024. február 24-ig 8 db.-ot veszített el Ukrajna (7 megsemmisült, 1 orosz zsákmány lett). Sajnos azonban tudjuk, hogy Varsó mennyit küldött az eszközből Kijevnek, így nem állapítható meg az elszenvedett veszteség aránya.

A Lengyelország által küldött 14 db. MiG-29-es vadászgép sorsának alakulása kapcsán ismét az a probléma jelentkezik, hogy az ukrán légierő is használta ezt a típust, illetve Szlovákia is küldött Ukrajnának ilyen gépeket, így nehéz azt megmondani, hogy a 23 db. Ukrajna által elveszett MiG-29-esből hány volt eredetileg lengyel. Van azonban rá mód, hogy nagyjából meghatározzuk azt. Lengyelország 2023 áprilisában és májusában szállította le a 14 db. vadászgépet. Tehát az ezen időpont előtt megsemmisült vagy megsérült MiG-29-esek között nem lehet a lengyelek által átadott eszköz. 2023 májusáig 14 db. ukrán MiG-29 semmisült meg bizonyíthatóan. Az EurAsian Times orosz forrásokon alapuló értesülései szerint 2023. szeptember 30-ig 2 lengyelek által átadott gép került veszteséglistára, miután azokat orosz dróncsapások érték állomáshelyükön. Azóta több portálon jelentek meg fotók is a két megsemmisült járműről, így ezt a közlést hitelesnek tekinthetjük. 2023 májusa és 2023. szeptember 30. között 7 db. MiG-29-esét vesztette el az ukrán légierő, 2023. szeptember 30. után pedig további kettőt. Ez utóbbi kettőből az egyik bizonyíthatóan nem lengyel eredetű, a másik esetében nem találtam olyan információt, mely a gép származási helyére vonatkozott volna, így végkövetkeztetésként megállapítható, hogy minimum 2, maximum 3 Lengyelországtól kapott MiG-29-est veszített 2024. február 24-ig Ukrajna a nyílt forrásokból elérhető adatok alapján.

Lengyelország 14 db. Mi-24V típusú támadó helikoptert is küldött az ukránok támogatására 2023 nyarán, de a rendelkezésre álló források alapján a lengyel forgószárnyasokban még nem keletkezett veszteség, így azok feltehetően teljes számban állnak az ukrán erők rendelkezésre.

Összességében megállapítható, hogy a Lengyelország által Ukrajnának küldött katonai eszközök közül az önjáró lövegek szenvedték el arányaiban a legnagyobb veszteséget, még a gyalogsági harcjárművek, a szállítójárművek és a repülőgépek tekintetében keletkeztek a legalacsonyabb veszteségek – a helikopterek és az önjáró aknavetők tekintetében pedig nincs bizonyított veszteség.

ÚJÁ

Borítókép: Krabok egy tavalyi gyakorlaton. Fotó: Adam Warżawa/PAP