Back to top
redakcja2 küldte be 04.03.2024 időpontban
Baráti találkozó Scruton emlékére
Kultura

2024. március 3-án délután egy panelbeszélgetés keretében Sir Roger Scruton lengyel és magyar tisztelői emlékeztek meg a kiváló brit filozófus és író, konzervatív gondolkodó alakjáról születésének 80. évfordulója alkalmából egy monstre nemzetközi beszélgetés keretében.

A Przemyśli Kulturális Egyesület székhelyén tartott találkozón fontos közéleti személyiségek, történészek, újságírók, köztük számos közeli ismerőse idézte fel Scruton alakját.

A nézőket Marek Kuchciński volt házelnök, miniszter köszöntötte, aki hosszan méltatta Scrutont és a lengyelek iránti szolgálatait. Előre jelezte, hogy a találkozó egyúttal egy hosszabb beszélgetés-ciklus kezdete lesz.

Waldemar Wiglusz  moderátor először Zdzisław Krasnodębski filozófus-szociológus, EP-képviselőnek adta át a szót. Scruton régi ismerőse megemlékezett a filozófus alakjáról, és azt boncolgatta, miért lehetett olyan fontos Scruton számára, hogy az uralkodó kordivattal és eszmei áramlatokkal szemben oly sokszor Lengyelországba utazzon, és élénk kapcsolatot tartson fenn a lengyel értelmiséggel. Hosszan elemezte, miben állt Scruton gondolkodásának egyedisége, amely sokak szemében ellentmondásos alakká tette őt.

Bejátszottak egy ritka Roger Scrutonnal készült felvételt is, amelyben a filozófus utolsó lengyelországi látogatása idején, 2019-ben a lengyel parlamentben (Közép- és Kelet-európai Parlamenti Csúcstalálkozón (Lengyel Köztársaság Szenátusa, Varsó, 2019. június 4.) beszélt a politikai konzervativizmus lehetőségeiről napjaink Európájában, és az Európai Unió politikai viszonyai között.

A következő megszólaló, Marek Matraszek, a Scruton Örökség Intézet felügyelőbizottságának tagja, Scruton nemzetközi beágyazottságáról mesélt. Felelevenítette Scruton przemysli látogatásait is, hiszen Kuchciński úrnak köszönhetően számos alkalommal érezhette otthon magát e lengyel régióban is. Feltérképezte továbbá a filozófus szellemi hátországát, gondolkodásának forrásvidékét is.

Maciej Szymanowski, intézetünk igazgatója 4 pontban emelte ki a kezdeményezés jelentőségét. Elsőként Scruton antitrivialitásáról, autonóm gondolkodói pozícióját hangsúlyozta, amiért Scruton valóban nagy árat fizetett. Másodszor az angol filozófus esetében az erénnyel, a nemes etikai töltettel kapcsolatos vonásait említette, harmadszor pedig a Közép-Európa iránti elkötelezettségét. A negyedik és legfontosabb tulajdonsága pedig az volt, amit Szymanowski Wyspiański szavaival úgy fogalmazott meg „akart akarni”, vállalva akár a kockázatot is. Röviden számba vette a legelső teendőket is: felvetette, hogy volna még teendő a gondolkodó alakjának népszerűsítésében Lengyelországban és a régióban is.

Piotr Bies szobrász, a Scruton-dombormű alkotója,
 és Marek Kuchciński a Krasiczyni Nyári Egyetemen

Jacek Karnowski, a Sieci folyóirat főszerkesztője Scruton legutóbbi látogatásaival kapcsolatban arra utalt beszédében: az idős beteg filozófus már akkor előre látott – a konzervatív értékrenddel bírók által szeretett világ leépülését, az általuk vallott értékek leépülését. Magánya és elutasítottsága, a civilizáció leépülésére adott válaszai akár jóslatok is lehettek a mai önmagunk számára – fogalmazott, utalva a konzervatizmus mai helyzetére a neomarxizmus és a technológiai fejlődéssel szemben.

Hörcher Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Politikai és Államelméleti Kutatóintézetének vezetője, Scruton egyik legfontosabb tudományos népszerűsítője. A professzor röviden bemutatta Scruton munkásságának hatását Magyarországon elsősorban kötetein és látogatásain keresztül, de bőven kitért a lengyelországi szálak fontosságára is. Felvázolta Scruton emlékezetének magyarországi ápolását is, külön kitérve a Matthias Corvinus Collegium és a Scruton kávézók működésére.

Dr Jan Musiał irodalomtörténész hozzászólásában felidézett egy beszélgetést Roger Scrutonnal, amikoris ő arról beszélt, hogy a konzervativizmus sem nem ideológia, sem nem egy párt politikai színezete, hanem „az apolitikus ember filozófiája”. Ezt Dr Musiał René de Chateaubriand fő gondolatával magyarázta, miszerint míg az érdekalapú moralitás gyorsan változik, a kötelességalapú viszont egy lassú, hosszú folyamat eredménye. Ezutóbbi kategóriába tartozik a konzervativizmus is. Emlékeztetett, hogy Scruton filozófiája is ezen alapul és életével bizonyságot is tett róla. A konzervativizmusnak az a feladata, hogy tudatosítja bennünk a saját magunk felelősségét és kötelességét.

Címlapkép: Wikimedia Commons