Back to top
redakcja2 küldte be 24.10.2023 időpontban
Így fogynak el egyházaink 
Religia

2023 őszén, közel egy időben derült fény Lengyelország és Magyarország népszámlálási eredményeire. A számok megdöbbentőek voltak sokak számára - kiderült ugyanis, hogy még a korábbi évekhez képest is gyorsabban “hagyják el egyházaikat” a két ország lakosai. A hit elhagyása zajlik, vagy az intézményeké? Hogyan alakul az emberek viszonya a hithez és az egyházhoz? Ennek jártunk utána a számok tükrében. 

Magyarországon a római katolikusoknál tapasztalható a legnagyobb visszaesés: a 2001-ben még 5 és fél millió fős közösség most 3 millió fő alá, 29%-ra esett vissza a tavalyi népszámlálás szerint. 2022-ben a reformátusok száma is egymillió fő alá csökkent, a kérdésre nem válaszolók aránya pedig szignifikánsan nőtt, közel 40%-ra a teljes társadalmon belül. Így a magukat valamely valláshoz, illetve felekezethez tartozónak vallók aránya 50% alá csökkent, a magyar keresztények tehát kisebbségbe kerültek. 

Lengyelországban hagyományosan magasabb a vallásos emberek aránya, mint Magyarországon, a csökkenés azonban itt is jelentős: a római katolikus felekezet lélekszáma, amely 2011-ben a társadalom 87,5%-át tette ki, 2021-re több mint 6 millió fővel, közel 71%-ra csökkent. Eközben a kimondottan vallástalanok száma megháromszorozódott (mintegy 7%-ra), és 20% fölé nőtt a vallási hovatartozásukról nem nyilatkozó állampolgárok aránya. Ez több mint 10 millió, vallástalan vagy vallásáról nem nyilatkozó lengyel állampolgárt jelent, vagyis a teljes lakosság között négyből egyet. 

A vallásos hit csökkenése nemcsak Magyarországon vagy Lengyelországban figyelhető meg: a European Values Study (EVS) alapján 1990 és 2018 között szinte valamennyi európai társadalomban csökkent az Istenben hívők, illetve a templomba járók aránya - ideértve a közép-európai országokat is. Kivételt ez alól csak Románia és Bulgária jelent, ahol mind a vallásos hit, mind a vallásgyakorlás emelkedése megfigyelhető volt az elmúlt 30 évben, sőt a társadalom jelentős többsége valamely felekezethez tartozónak is vallja magát. 

 

A fiatalok is erősen távolodnak 

A kutatások azt mutatják, hogy a magyar és a lengyel társadalom alapvetően különbözik egymástól, mégis hasonló folyamatokon megy keresztül. Lengyelországban az emberek többsége saját bevallása szerint keresztény hitű, a társadalom több mint 40%-a pedig rendszeresen templomba jár. Ezzel szemben a magyaroknak csupán szűk kisebbsége gyakorolja a vallás intézményes formáit, az Istenben való hit azonban kis mértékben növekedett a társadalomban a rendszerváltás óta. 

A fiatalokat tekintve Lengyelország ugyan még mindig az élen jár, az idő mégsem a vallásnak kedvez: 2016-ban a 16-29 év közötti lengyelek közel 40%-a legalább hetente vett részt vallási szertartásokon (habár ez az arány a 90-es években még 70% körül volt), és minden második lengyel fiatal hetente gyakorolta az imádságot. Egy 2021-es állami felmérés szerint azonban a templomba járó fiatalok aránya Lengyelországban utóbb 25% alá csökkent, amiben szerepe volt a 2020-as világjárványnak is. 

Ezzel szemben 2016-ban a magyar fiataloknak csupán egyharmada vallotta magát kereszténynek, alig 3%-a rendszeres templomba járónak, és csupán 16% mondta azt, hogy legalább heti rendszerességgel imádkozik. A pandémia hatásáról Magyarországon ráadásul keveset tudunk. 

 

Egyéni hitrendszerek 

Árnyalja a képet, hogy az EVS-hez hasonló kutatások alapján a felekezethez tartozás és életmódszerű vallásgyakorlás nincs teljes átfedésben magáról a hitről szóló számokkal. A magyar adatokból például az tűnik ki, hogy habár a keresztény tanoknak egyre kevesebb hitelt adnak az emberek (a pokolban például a válaszadók kevesebb, mint negyede hisz), az Istenben - mint felsőbb létezőben - való hit továbbra is magas, több felmérés szerint is 60% körüli arányt képvisel a magyar társadalomban. 

Tükrözik ezt az elmúlt évtizedek hazai kutatásai is: azokban a felmérésekben, ahol a vallási hovatartozást nemcsak intézményes, egyházi keretben értelmezik, ott jelentősen csökken a magukat valamely felekezetekhez tartozónak vallók, és megnövekszik a “maguk módján vallásosakaránya. Ez a társadalmi csoport – mely 2008-ban a magyarok közel 50%-át tette ki –, a népszámlálási adatokban ma feltehetőleg részben a felekezethez tartozók, részben pedig a nem válaszolók között oszlik meg. 

A maga módján való vallásosság jelenségét Magyarországon a hetvenes évektől kutatják, e társadalmi csoportba tartoznak mindazok, akik - többnyire a kereszténységből merítve - maguk alkotják meg saját hitrendszerüket. Ennek formálásában jelentős szerepe lehet más vallások vagy irányzatok tanításainak, de éppúgy az egyéni élettapasztalatnak is. A maguk módján vallásosak körében mind az egyházakkal való kapcsolat, mind a különböző vallásos elemek jelenléte esetleges, az egyéni meggyőződéstől, illetve életviteltől függően eltérő. 

 

A modern társadalom esete az Egyházzal 

Habár Európa-szerte Lengyelországban csökken leginkább a vallási elkötelezettség az egyes generációk között, az emberek jelentős része itt is fontosnak tartja az egyéni hitét. A Pew Research Center 2019-es felmérése szerint a lengyelek 69%-a szerint Isten “fontos szerepet játszik az életükben”, ami dobogós helyezést jelent az európai népek között. A keresztény tanítások morális oldala azonban háttérbe szorul: a lengyel válaszadóknak kevesebb, mint negyede gondolta úgy, hogy az istenhit szükséges ahhoz, hogy valaki erkölcsös legyen, illetve helyes értékrendet valljon. Ráadásul az így vélekedők aránya a magasan kvalifikált és jobb anyagi helyzetű személyek esetén még a válaszok 30%-át sem éri el. 

A lengyel katolikus egyház megítéléséről a lengyelek bő harmada pozitívan nyilatkozott, de közel ugyanennyi azoknak az aránya is, akik semlegesen, illetve akik kifejezetten negatívan vélekednek róla - vagyis az egyház társadalmi megítélése többségében nem pozitív. A fiatalok ebben a kérdésben kiemelten “rosszul” teljesítettek: a 18-29 év közötti embereknek közel fele kritikus az egyházzal szemben, és csupán 9%-a vélekedik róla pozitívan. Ráadásul az egyes társadalmi intézményekl szóló felmérés azt mutatja, hogy a katolikus egyházba vetett bizalom a teljes társadalomban a 2010-es évek végére lecsökkent, és 10 lengyelből alig 4-en nyilatkoztak úgy, hogy bizalmat táplálnak az egyház iránt. 

 

Elmondhatjuk tehát, hogy mind Magyarországon, mind Lengyelországban visszaszorult a felekezethez tartozás és a rendszeres vallásgyakorlat, amire nemcsak a népszámlálás, de tudományos felmérések is utalnak. Habár a lengyel társadalomban hagyományosan továbbra is magasabb a keresztények aránya, mint a magyaroknál, a folyamatok, különösen a fiatal társadalom körében, mindkét országban a szekularizáció irányba hatnak. 

Jelen írásban nem beszéltünk az okokról, sem a következményekről. További gondolkodásra ad okot a tény, hogy habár az egyházi intézményektől és a keresztény tanoktól sokan elpártolnak, az Istenbe vetett hit továbbra is fontos szerepet játszik az egyének életében. A lengyel és a magyar társadalomban is legalább 60% körül alakul azoknak az aránya, akiknek jelent még valamit: Isten. 

Katona Illés László

Források: 

 

23. Vallási riport, 1991–2022: Magyarországi trendek nemzetközi összehasonlításban 

https://tarki.hu/sites/default/files/2022-12/457_472TRIP2022_MateTothRosta.pdf  

 Kościół katolicki w Polsce traci miliony wiernych. Nowe dane GUS 

https://noizz.pl/informacyjne/kosciol-katolicki-w-polsce-traci-miliony-wiernych-nowe-dane-gus/csz9trs 

Megduplázódott a muszlimok száma Magyarországon az elmúlt húsz évben, miközben feleződött a katolikusoké 

https://telex.hu/belfold/2023/09/26/ksh-nepszamlalas-vallasok-katolikus-reformatus-muszlim-hit-gyulekezete 

Íme a népszámlálás eredményei: 900 ezer katolikus eltűnt, öregszik a társadalom 

https://hvg.hu/gazdasag/20230926_nepszamlalas_eredmenyek_ksh_vallas_demografia 

Tablice z ostatecznymi danymi w zakresie przynależności narodowo-etnicznej, języka używanego w domu oraz przynależności do wyznania religijnego 

https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-ostateczne/tablice-z-ostatecznymi-danymi-w-zakresie-przynaleznosci-narodowo-etnicznej-jezyka-uzywanego-w-domu-oraz-przynaleznosci-do-wyznania-religijnego,10,1.html 

Wybrane tablice dotyczące przynależności narodowo-etnicznej, języka i wyznania - NSP 2011 

https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/wybrane-tablice-dotyczace-przynaleznosci-narodowo-etnicznej-jezyka-i-wyznania-nsp-2011,8,1.html 

'Christianity as default is gone': the rise of a non-Christian Europe 

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/21/christianity-non-christian-europe-young-people-survey-religion 

Europe’s Young Adults and Religion 

https://www.stmarys.ac.uk/research/centres/benedict-xvi/docs/2018-mar-europe-young-people-report-eng.pdf  

Religious practice declines significantly in Poland, especially among young, finds study 

https://notesfrompoland.com/2021/11/26/religious-practice-declines-significantly-in-poland-especially-among-young-finds-study/  

Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues 

https://www.pewresearch.org/religion/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-on-importance-of-religion-views-of-minorities-and-key-social-issues/ 

Vallásszociológiai perspektívák 

http://epa.oszk.hu/02900/02943/00063/pdf/EPA02943_kapocs_2014_4_55-63.pdf 

Only 9% of young people in Poland view Catholic church positively, finds poll 

https://notesfrompoland.com/2020/11/16/only-9-of-young-people-in-poland-view-catholic-church-positively-finds-poll/ 

Poles face a crisis of faith: not in God, but in the Catholic church 

https://notesfrompoland.com/2023/04/18/poles-face-a-crisis-of-faith-not-in-god-but-in-the-catholic-church/ 

Almost 70% of Poles say God plays important role in their life, the second highest figure in EU 

https://notesfrompoland.com/2020/07/24/almost-70-of-poles-say-god-plays-important-role-in-their-life-the-second-highest-figure-in-eu/ 

Further falls in religious belief and practice in Poland, finds study 

https://notesfrompoland.com/2022/08/24/further-falls-in-religious-belief-and-practice-in-poland-finds-study/ 

 

Borítókép: Sergio Calleja/Flickr

Inside the Catholic Church (Papeete - Tahiti) | Sergio Calleja (Life is a trip) | Flickr