Back to top
redakcja2 küldte be 24.03.2023 időpontban
Magyar katonák újratemetése Lengyelországban
Historia

Három magyar katona újratemetésére került sor a lengyelországi Kobyłkában március 23-án, csütörtökön. Az újratemetést a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) lengyel partnerszervezete, a Nemzeti Emlékezet Intézete Harc és Mártíromság Emlékét Megörökítő Irodája (Instytut Pamięci Narodowej Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa, IPN BUWiM) szervezte.


Kovács Orsolya Zsuzsanna lengyelországi magyar nagykövet a Vörös Hadsereggel vívott harcokban elesett három magyar katona temetésén március 23-án a kobyłkai plébániai temetőben. Fotó: Mateusz Marek/PAP


Az 1944-ben hősi halált halt három, ismeretlen magyar katona földi maradványainak exhumálását a „Wizna 1939” Egyesület (Stowarzyszenie WIZNA 1939) kezdeményezte. Az ismeretlen katonák a Varsó melletti Zielonkában, a lőtéren található, nyírfakereszttel jelölt erdei sírban nyugodtak. Az egyesület célja az ismeretlen honvédek exhumálása, és a wołomini plébánia temetőjében történő eltemetése volt.

A feltárást 2021 augusztusában a Nemzeti Emlékezet Intézete Harc és Mártíromság Emlékét Megörökítő Irodája (IPN BUWiM) végezte el a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum képviselőinek jelenlétében. Az 1944-ben hősi halált halt magyar katonák magyar szalagokkal és zászlóval jelölt sírhelye az erdőben volt, egy földút mellett. Az exhumált katonák a magyar II. tartalékhadtest kötelékében harcoló 1. lovashadosztályban teljesítettek szolgálatot, és 1944. szeptember 9-10-én a Vörös Hadsereggel vívott, Varsó környéki harcokban estek el. Földi maradványaikat a feltárást is végző lengyel Iroda tárolta az újratemetésig, amelynek helyszíneként a Mazowiecki Vajdasági Hivatal már az exhumálás előtt Kobyłka község a Kalkuttai Teréz Anya plébániahivatal kezelésében levő temetőjét (Kobyłka, Régi Temető) jelölte ki.

Az ismeretlen magyar katonák részére a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tervezett síremléket, amelynek kivitelezése a lengyel engedélyezést követően, 2022 májusában fejeződött be. A lengyel és magyar nyelvű sírfeliraton a következő szöveg olvasható: „Névtelenül nyugszik itt három magyar honvéd, 1944-ben estek el. Isten előtt nem ismeretlenek. Állíttatta Magyarország kormánya, 2023.”

Az újratemetés a három magyar katona emlékének ajánlott szentmisével kezdődött a kobyłkai Szentháromság Római Katolikus Plébánia templomában. A szentmisét Jacek Dębski plébános mutatta be. A liturgiát követően az atya mellett köszöntötte a résztvevőket Adam Siwek, az IPN BUWiM igazgatója is. A vendégek köszöntése után beszédet mondott Karol Polejowski, az IPN elnöke, dr. Kovács Orsolya Zsuzsanna, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Dr. Töll László ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka, Edyta Zbieć, Kobyłka város polgármestere, valamint Renata Wojtyga, a zielonkai Ifjúsági Szocioterápiás Központ munkatársa.

A beszédeket követően az ünnepség résztvevői utolsó útjukra kísérték az ismeretlen magyar katonák földi maradványait. A temetési szertartás végeztével a megemlékezés koszorúit és virágait helyezték el a sírnál Magyarország varsói nagykövetségének képviselői, a HM HIM delegációja, Karol Polejowski, az IPN elnöke, Edyta Zbieć, Kobyłka város polgármestere, a zielonkai Ifjúsági Szocioterápiás Központ képviselői, valamint a WIZNA Egyesület képviselői.

 

Forrás: HM HIM