Back to top
redakcja2 küldte be 25.01.2023 időpontban
Nagy sikerű haderőfejlesztési konferencia a Felczak Intézetben
Wojsko

Telt házas nemzetközi konferencián vitatták meg Magyarország és Lengyelország haderejének legfontosabb modernizációs kérdéseit Intézetünk épületében

Magyarország haderőfejlesztési programjának lényeges eleme, hogy olyan ütőképes, erős haderőt tudjon felállítani, ami megfelel a NATO elrettentési koncepciójának és képes szavatolni a békét és az állampolgárok biztonságát - mondta dr. Porkoláb Imre dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium védelmi innovációért felelős miniszteri biztosa a „Hasonlóságok, különbségek és együttműködési lehetőségek a magyar és a lengyel haderőfejlesztés terén” címmel megrendezett nemzetközi konferencián január 16-án, Varsóban, a Felczak Intézetben.

A miniszteri biztos előadásában elmondta, hogy Magyarországon egy olyan innovációs rendszer kialakítása van folyamatban, amely elsősorban a nemzeti érdekeket (a Magyar Honvédség modernizációjának támogatását) szolgálja, de szoros együttműködésre törekszik a NATO innovációs ökoszisztémával (DIANA) és globális innovációs központokkal is. Dr. Porkoláb Imre dandártábornok tájékoztatta a konferencia résztvevőit a Honvédelmi Minisztériumban és a Magyar Honvédségnél 2022 második felében lezajlott változásokról és a létrehozott új innovációs szervezetek feladatrendszeréről. A legnagyobb érdeklődést a fókuszterületek bemutatása és a modernizáció (eszközbeszerzések), valamint az innováció (eszközök újszerű felhasználása a hadviselésben) keltette. Ehhez kapcsolódóan a védelmi innovációért felelős miniszteri biztos több kérdésre is válaszolt.

A konferencián elhangzott: Magyarország haderőfejlesztési programjának lényeges eleme, hogy olyan ütőképes, erős haderőt tudjon felállítani, ami megfelel a NATO elrettentési koncepciójának és képes szavatolni a békét és az állampolgárok biztonságát. Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta hazánkban a biztonság az egyik legfőbb érték. Ehhez pedig minden szegmensében meg kell erősíteni a honvédelmet, ezt a célt szolgálja Közép-Európa egyik legjelentősebb haderőfejlesztési programja.

A 2010-es évek közepétől kezdve Lengyelország és Magyarország is haderejének nagyfokú modernizálásába, illetve bővítésébe kezdett. Az Ukrajna elleni közvetlen orosz fegyveres támadás hatására az elmúlt hónapokban ezek a haderőfejlesztési programok tovább bővültek és ütemük is felgyorsult, társadalmi szinten pedig napjaink egyik legaktuálisabb kérdésévé váltak. Szakmai szempontból fokozza a kérdés érdekességét az a tényező, hogy habár mind Lengyelország, mind pedig Magyarország NATO tagállam és modernizációs elképzeléseik bizonyos aspektusokban átfedést mutatnak, a lengyel és a magyar haderőfejlesztési tervek és programok mégis sok tekintetben eltérnek egymástól. Ezen párhuzamok és különbségek feltárására vállalkozott a konferencia.

Keresztes Gáspár, a két ország kapcsolatainak erősítésével foglalkozó Wacław Felczak Lengyel-Magyar EgyüttműködésiIntézet munkatársa, a rendezvény szervezője elmondta: az esemény fő célja az volt, hogy katonai vonalon tovább mélyítsék a lengyel-magyar kapcsolatokat és a két fél kölcsönösen képet kapjon a másik ország haderőfejlesztési programjáról.

Újhelyi János Ábel, a Felczak intézet ösztöndíjas kutatója (Mathias Corvinus Collegium), a másik főszervező kérdésünkre beszámolt arról, hogy a 2014-es esztendő mind Lengyelország, mind hazánk haderőfejlesztési programjában nagy szerepet játszott. Egyrészt akkor szállta meg Oroszország a Krím-félszigetet, a NATO pedig a walesi csúcson megerősítette azt az ajánlását, hogy 2024-ig minden tagország a GPD két százalékát fordítsa védelmi kiadásokra. A párhuzamok sorában említhető, hogy mindkét ország levonta az orosz-ukrán háború katonai tapasztalatait és ezek visszaköszönnek a haderő fejlesztésében is. Felértékelődött például a tüzérség és a drónok alkalmazásának szerepe és fontosabb iránnyá vált a páncélos erők növelése (modern harckocsik és gyalogsági harcjárművek formájában.) Mindkét ország kiemelten kezeli a hadseregek létszámának növelését; a korábbi keleti orientációt és meghatározottságot felváltva a nyugati technológia alkalmazását, valamint a képességek fejlesztését. Ugyancsak fontos szempont, hogy a két nemzet – amennyire ez lehetséges - a hazai hadiipart létesítse előnyben.

A fő különbségekről szólva Újhelyi János Ábel megjegyezte: a lengyel haderőfejlesztési program a magyar programnál három évvel korábban, 2014-ben kezdődött, ugyanakkor lassabban indult. Az orosz-ukrán háború tavalyi kirobbanása azonban jelentősen felgyorsította az eszközbeszerzést. Elég csak a nyáron, Dél-Koreával kötött egyezményükre gondolni: nagy számban rendeltek harckocsikat, önjáró lövegeket és könnyű vadászgépeket az ázsiai országból. Államuk és hadseregük méreteiből adódóan a lengyelek nyilván nagyobb számokban gondolkodnak. (A K2-es harckocsikból például 180 darabot rendeltek, és ez a szám a hazai platformon megkezdett gyártási folyamat végén a tervek szerint majd 980-ra duzzad.) Amíg hazánk főleg Németországgal, Törökországgal és Izraellel kötött megállapodásokat, addig a lengyelek fő partnerei az Amerikai Egyesült Államok és a már előbb említett Dél-Korea.

A konferencián elhangzott, hogy a két országnak a hadiipar és a közös lengyel-magyar történelmi hagyományok őrzése területén is fokoznia érdemes az együttműködést. Ezen túlmenően többen szorgalmazták a közös hadgyakorlatok, kiképzések lehetőségét, valamint a katonai-civil szakértők közötti tapasztalatcserét.

A teltházas konferencián előadást tartott – többek között – dr. Kovács Orsolya Zsuzsanna, Magyarország varsói nagykövete, dr. Demkó Attila, az MCC Geopolitikai Műhely vezetője, Łukasz Kudlicki, a lengyel védelmi miniszter kabinetfőnöke, Michał Wiśniewski, a Lengyel Védelmi Minisztérium államtitkára, Marcin Siudziński ezredes, a lengyel 11. területvédelmi dandár parancsnoka, prof. Sławomir Augustyn ezredes, a varsói Katonai Műszaki Akadémia tanára, valamint Maciej Szymanowski, a Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet igazgatója.

A nagy médiaérdeklődés övezte rendezvényen lengyel, magyar és nemzetközi hadiipari szakemberek mellett számos ország (többek közt az Egyesült Államok, Finnország, Csehország, Szlovákia Moldávia, Indonézia, Dél-Korea, Szerbia, Irán) diplomáciai képviselője katonai attaséja, valamint jelentős számú szakértő, elemző is részt vett.

 

Forrás: honvedelem.hu

A találkozó képei (Újhelyi János Ábel):