Back to top
redakcja2 küldte be 02.11.2022 időpontban
Lengyel repülősök a solymári katonai temetőben
Wojsko

Budapesttől 15 kilométerre, Solymár közelében található egy brit katonai temető és emlékhely, ahol egy fő kivételével 212 olyan szövetséges repülős alussza örök álmát, akik a II. világháború során a Királyi Légierő, vagyis a Royal Air Force (a továbbiakban: RAF) kötelekében harcoltak és Magyarország felett lelték halálukat. 128 angol mellett 6 kanadai, 13 ausztrál, 6 új-zélandi, 1 francia, 20 dél-afrikai, valamint 37 lengyel hőst helyeztek itt végső nyugalomra. Halottak napja alkalmából úgy gondoltuk érdemes lenne utána járnunk és prezentálnunk, hogy hogyan is került ide a 37 lengyel katona.

Lengyelország 1939-es veresége után a lengyel légierő, vagyis a Siły Powietrzne (a továbbiakban: SP) tagjai közül sokan csatlakoztak a brit légierőhöz, hogy folytassák a harcot a németek ellen. A hivatalos adatok szerint 1940 és 1947 között összesen 17 137 lengyel származású katona teljesített különböző beosztásokban szolgálatot a RAF kötelékében. Többnyire külön egységeket állítottak fel belőlük. 1944-ben például a magyarországi célpontokat is támadó 205. Bomber Group (Bombázó Csoport, a továbbiakban BG) alárendeltségébe három olyan egység is tartozott, mely lengyelekből állt, nevesen: a 138. és a 170. Squadron (Repülőszázad), valamint az 1586. Polish Special Duties Flight (Lengyel Különleges Műveleti Század).

A varsói felkelés 1944. augusztus 1-jei kitörése után a nyugati szövetségesek úgy döntöttek, hogy légi úton fegyvert, lőszert és egyéb katonai felszerelést fognak szállítani a felkelőknek, ily módon támogatva őket a német erők elleni harcban. A feladat végrehajtására brit részről a már említett és éppen akkor Olaszországban állomásozó 205. BG kapott utasítást. Az egység parancsnoka, James Thom Durrant vezérőrnagy a 334. Special Operations Wing két Squadronjával (334. Különleges Műveleti Osztály) és 1586. századával kezdte meg az akciót, majd később még a 205. BG további három Squadronját vonta be a műveletbe.

A mi szempontunkból releváns 1586. alakulat ekkor 10 db. Halifax és B-24 Liberator típusú szállítási feladatokra is alkalmas bombázógéppel volt felszerelve. E formációt 1943-ban azzal a céllal állították fel, hogy partizánoknak szállítson ellátmányt, illetve ügynököket dobjon le a németek által megszállt területekre. Az egység tagjai javarészt a legendás 301. Squadron és más, korábban a légi harcokban már bizonyított alakulat veteránnak számító katonáiból kerültek ki, parancsnokuk pedig a varsói akció idején Eugeniusz Arciuszkiewicz őrnagy volt.

Korántsem volt egyszerű Olaszországból Varsóba eljuttatni a felkelőknek szánt eszközöket. A 205. BG bombázógépeinek több mint 2 600 kilométert kellett repülnie oda-vissza éjszaka, javarészt ellenséges terület (pontosabban: Horvátország, Magyarország, Szlovákia és a Német Birodalom) felett, nehéz rakománnyal, ráadásul vadászgépkíséret nélkül. Útjuk során több német éjjeli vadászegységgel (pl.: a 6. Nachtjagdgeschwader III. Gruppéjének 8. Staffeljével) és számos (köztük magyar) légvédelmi üteggel kellett számolniuk.

Az 1586. század bombázói közül már a varsói légifolyó megnyílása előtt le is lőttek egyet Magyarország felett. 1944. augusztus 2-án az egység hat Halifax Mk II srs. 1A típusú bombázója éppen visszatérőben volt az olaszországi állomáshelyére, miután Zurawka mellett található ledobási övezetben 9 tartályt és 12 csomagot dobott le a lengyel Honi Hadsereg számára, amikor Magyarország felett, Szentes közelében a kötelék JP-283-G lajstromszámú gépét vagy egy német éjjeli vadász vagy a magyar légvédelem leszedte. A gép személyzetének 5 tagja ejtőernyővel kiugrott a járműből, viszont a bombázótiszt, Jan Lewandowski tiszthelyettes, valamint a fedélzeti mérnök, Paweł Szejnowski törzsőrmester hősi halált haltak.

Ilyen előzmények után indult 1944. augusztus 4-én az 1586. század első hét gépe Varsó felé és sikeresen el is juttatták szállítmányukat a felkelőknek. Ezután folyamatosan indultak a transzportok egészen szeptember 22-ig. A küldetésben az 1586. század összesen 19 éjszaka 83 géppel vett részt. Pataky Iván, Rozsos László és Sárhidai Gyula kutatásai szerint (melyek a RAF jelentésein alapulnak) a 205. BG-ből az akció során 56 Halifax és B-24 Liberator bombázógép, valamint 402 repülőszemélyzet került veszteséglistára – elsősorban a német éjszakai vadászok támadásai következtében. Ebből 11 gép és 59 hajózószemélyzet tartozott az 1586. század kötelékébe, melyek közül 5 gép és 35 fő Magyarország felett zuhant le.

1944. augusztus 26-án este a JD-362-L és a JN-895-B lajstromszámú Halifax Mk II srs. 1A bombázókat kapták el Bácsbokod és Lajosmizse felett a német éjjeli vadászok, majd szeptember 1-jén Jászfényszarunál a JP-180-V, szeptember 11-én Ruzsánál pedig a JP-288-G jelzésű Halifaxot érte utol a végzete. Az utolsó lengyel bombázót, a KH-101-R jellel repülő B-24J-45-CF Liberator Mk VI-ost, ami a varsói szállítások során Magyarország légterében veszteséglistára került, 1944. szeptember 13-án szedték le a németek Madaras közelében. A lengyel hősöket első körben elesésük helyén temették el.

A háború után azonban a győztes hatalmak úgy döntöttek, hogy az idegen földön elesett katonáikat közös sírkertekbe helyezik. Éppen ezért 1946 végén a magyar Honvédelmi Minisztérium megbízottjai vásároltak egy katasztrális holdnyi földterületet Solymár községtől (pontosabban Majtényi (Milbich) János akkori községi bíró földjéből), majd a briteknek ajándékozták az ingatlant, hogy ott sírkertet létesítsenek. Miért pont Solymárra esett a választás? A Pataky-Rozsos-Sárhidai-féle közlés szerint már 1944 nyarán létesítettek ott egy temetőt 29, a környéken hősi halált halt brit repülős számára. Ezután vidékről, a Balaton és a Duna mellől felhozták az 1944 májusában és júniusában lelőtt gépek személyzetének földi maradványait és ide helyezték őket, ami látható abból, hogy utólag 10-esre egészítették ki a megkezdett sorokat.

A Brit Birodalom Háborús Sírok Bizottsága (Commonwealth War Graves Commission) 1947 elején kezdte el a sírkert kibővítését. Sorra exhumáltatták és szállíttatták oda a Magyarország területén felkutatott, a brit nemzetközösséghez tartozó vagy brit alárendeltségben harcolva hősi halált halt katonákat. Így került oda a 37 lengyel repülős is. A temető ünnepélyes felavatására 1947. május 2-án került sor. Az ünnepségen többek között részt vett Tildy Zoltán köztársasági elnök és Nagy Ferenc miniszterelnök is.

A 3000 m2-es temető négy, szimmetrikusan elhelyezkedő parcellából áll, valamennyi sír fölé többé-kevésbé egységesen kialakított síremlék került, melyekre az ott nyugvó áldozat neve, kora, rangja és nemzetisége lett felvésve. Mind a négy parcellában találhatók lengyel sírok.

A 37 ott nyugvó lengyel katonáról a következő adatokat sikerült összegyűjtenünk elsősorban a Légi háború Magyarország felett című tanulmány, valamint a Niebieska eskadra és a Personal of the Polish Air Force in Great Britain 1940-1947 weboldalak, illetve számos más forrás felhasználásával.

 

Név és szolgálati szám

Rendfokozat

1. a RAF-nál

2. az SP-nél

Beosztás

Repülőgép

Születés helye, ideje

Hősi halál ideje

Kitüntetések

Sírhely

Jan Lewandowski

784040

1. warrant officer (nincs magyar megfelelője, a zászlós és az alhadnagy közötti rendfokozat))

bombázótiszt

Halifax Mk II srs. 1A (JP-283-G)

Rembielin

1920.03.27.

Szentes

1944.08.02.

5. osztályú Virtuti Militari Érdemrend (1x), Vitézségi Kereszt (4x), Légi Érem (2x)

2. blokk

B sor

7. sír

Paweł Szejnowski

784470

1. sergeant (törzsőrmester)

2. plutonowy

(szakaszvezető)

fedélzeti mérnök

Halifax Mk II srs. 1A (JP-283-G)

Tarnowskie Góry

1912.12.16.

Szentes

1944.08.02.

Vitézségi Kereszt (1x), Légi Érem (2x)

2. blokk

B sor

6. sír

Włodzimierz A. Augustyn

704100

1. sergeant

(törzsőrmester)

2. kapral (tizedes)

navigátor

Halifax Mk II srs. 1A (JN-895-B)

Płock

1921.08.19.

Lajosmizse

1944.08.26.

Légi Érem (1x)

4. blokk

D sor

2-7. sír

Jan Kantowski

703048

1. sergeant (törzsőrmester)

2. kapral (tizedes)

bombázótiszt

Halifax Mk II srs. 1A (JN-895-B)

Katarzynki

1920.09.26.

Lajosmizse

1944.08.26..

Légi Érem

(1x)

4. blokk

D sor

1. sír

Bronisław Klosowski

705642

1. sergeant (törzsőrmester)

2. kapral (tizedes)

lövész

Halifax Mk II srs. 1A (JN-895-B)

Białystok

1913.04.01.

Lajosmizse

1944.08.26.

Légi Érem (1x)

4. blokk

D sor

2-7. sír

R. Majewski

705448

1. sergeant (törzsőrmester)

2. plutonowy

(szakaszvezető)

lövész

Halifax Mk II srs. 1A (JN-895-B)

Stara Wieś

1917.06.10.

Lajosmizse

1944.08.26.

Légi Érem (1x)

4. blokk

D sor

2-7. sír

Alfred Jan Szmigielski

794035

1. sergeant (törzsőrmester)

2. kapral (tizedes)

fedélzeti mérnök

Halifax Mk II srs. 1A (JN-895-B)

Łódź

1916.03.21.

Lajosmizse

1944.08.26.

Légi Érem (2x)

4. blokk

D sor

2-7. sír

Ludwik Wantulok

705049

1. sergeant (törzsőrmester)

2. kapral (tizedes)

rádiós

Halifax Mk II srs. 1A (JN-895-B)

Leszna Dolna

1922.08.30.

Lajosmizse

1944.08.26.

Légi Érem (1x)

4. blokk

D sor

2-7. sír

Józef Henryk Woroch

794986

1. flight sergeant (főtörzsőrmester)

2. plutonowy

(szakaszvezető)

pilóta

Halifax Mk II srs. 1A (JN-895-B)

Bremen

1917.05.28.

Lajosmizse

1944.08.26.

Légi Érem (1x)

4. blokk

D sor

2-7. sír

Edward Jodis

705008

1. flight sergeant (főtörzsőrmester)

2. plutonowy

(szakaszvezető

lövész

Halifax Mk II srs. 1A (JD-362-L)

Słonim

1921.06.08.

Bácsbokod, Schäffer-tanya

1944.08.26.

Légi Érem (1x)

4. blokk

B sor

1-7. sír

 Stefan Gabriel Kleniewski

P-2578 / 703853

1. pilot officer (hadnagy)

2. podporucznik (alhadnagy)

navigátor

Halifax Mk II srs. 1A (JD-362-L)

Cywkowce

1912.10.01.

Bácsbokod, Schäffer-tanya

1944.08.26.

Vitézségi Kereszt (1x), Légi Érem (1x)

4. blokk

B sor

1-7. sír

Tadeusz Ogrodnik

705552

1. flight sergeant (főtörzsőrmester)

2. kapral (tizedes)

lövész

Halifax Mk II srs. 1A (JD-362-L)

Lwów

1917.11.11.

Bácsbokod, Schäffer-tanya

1944.08.26.

-

4. blokk

B sor

1-7. sír

Jan Radwan-Kużelewski

782669

1. warrant officer (nincs magyar megfelelője, a zászlós és az alhadnagy közötti rendfokozat)

2. kapral (tizedes)

pilóta

Halifax Mk II srs. 1A (JD-362-L)

Newark

1919.04.20.

Bácsbokod, Schäffer-tanya

1944.08.26.

Légi Érem (2x)

4. blokk

B sor

1-7. sír

Kazimierz S. Sorówka

P-2245 / 703838

1. flying officier (főhadnagy)

2. porucznik (hadnagy)

bombázótiszt

Halifax Mk II srs. 1A (JD-362-L)

Stryj

1919.01.28.

Bácsbokod, Schäffer-tanya

1944.08.26.

Légi Érem (1x)

4. blokk

B sor

1-7. sír

Karol Wałaszek

705052

1. sergeant (törzsőrmester)

2. kapral (tizedes)

rádiós

Halifax Mk II srs. 1A (JD-362-L)

Sułkowszczyzna

1923.10.09.

Bácsbokod, Schäffer-tanya

1944.08.26.

Légi Érem (1x)

4. blokk

B sor

1-7. sír

Leon Zygmunt Witkowski

784799

1. sergeant (törzsőrmester)

2. sierżant (őrmester)

fedélzeti mérnök

Halifax Mk II srs. 1A (JD-362-L)

Gorzany

1915.02.08.

Bácsbokod, Schäffer-tanya

1944.08.26.

Bronz Érdemkereszt (1x), Légi Érem (2x)

4. blokk

B sor

1-7. sír

Tadeusz Kazimierz Banasik

784923

1. flight sergeant (főtörzsőrmester)

2. sierżant (őrmester)

fedélzeti mérnök

Halifax Mk II srs. 1A (JP-180-V)

Chlewiska

1919.01.26.

Jászfényszaru

1944.09.01.

Vitézségi Kereszt (3x), Légi Érem (2x)

1. blokk

B sor

10. sír

Michał Rudolf Baworowski

P-2254 / 794602

1. pilot officer (hadnagy)

2. podporucznik (alhadnagy)

navigátor

Halifax Mk II srs. 1A (JP-180-V)

Bécs

1916.10.01.

Jászfényszaru

1944.09.01.

Légi Érem (2x)

1. blokk

B sor

10. sír

Wawrzyniec Błażejewski

794417

1. flight sergeant (főtörzsőrmester)

2. kapral (tizedes)

bombázótiszt

Halifax Mk II srs. 1A (JP-180-V)

Rosicz

1916.05.04.

Jászfényszaru

1944.09.01.

Légi Érem (2x)

1. blokk

B sor

10. sír

Mieczysław Lojas

704129

1. sergeant (törzsőrmester)

2. kapral (tizedes)

rádiós

Halifax Mk II srs. 1A (JP-180-V)

Borzow

1924.01.10.

Jászfényszaru

1944.09.01.

Légi Érem (1x)

1. blokk

B sor

10. sír

Stanisław Paetz

784696

1. flight sergeant (főtörzsőrmester)

2. kapral (tizedes)

lövész

Halifax Mk II srs. 1A (JP-180-V)

Dębiec

1916.04.28.

Jászfényszaru

1944.09.01.

Légi Érem (2x)

1. blokk

B sor

10. sír

Ernest Polaczek

780504

1. flight sergeant (főtörzsőrmester)

2. plutonowy

(szakaszvezető)

lövész

Halifax Mk II srs. 1A (JP-180-V)

Gogolin

1919.09.21.

Jászfényszaru

1944.09.01.

Légi Érem (2x)

1. blokk

B sor

10. sír

Mieczysław Walczyk

792242

1. flight sergeant (főtörzsőrmester)

2. plutonowy

(szakaszvezető)

pilóta

Halifax Mk II srs. 1A (JP-180-V)

Rybitwy

1921.03.09.

Jászfényszaru

1944.09.01.

Vitézségi Kereszt (3x), Légi Érem (2x)

1. blokk

B sor

10. sír

Zbigniew Jerzy Kozłowski

P-2489 / 794327

1. pilot officer (hadnagy)

2. podporucznik (alhadnagy)

bombázótiszt

Halifax Mk II srs. 1A (JP-288-G)

-

1916.02.20.

Ruzsa

1944.09.11.

Vitézségi Kereszt (1x), Légi Érem (2x)

1. blokk

B sor

1-2. sír

Tadeusz Lach

P-2630 / 703855

1. pilot officer (hadnagy)

2. podporucznik (másodtiszt)

navigátor

Halifax Mk II srs. 1A (JP-288-G)

Dylągowa

1916.03.28.

Ruzsa

1944.09.11.

Vitézségi Kereszt (1x), Légi Érem (1x)

1. blokk

B sor

1-2. sír

Włodzimierz Sergiusz Fedzinski

793958

1. flight sergeant (főtörzsőrmester)

2. plutonowy

(szakaszvezető)

pilóta

Halifax Mk II srs. 1A (JP 288-G)

Husaków

1924.05.24.

Ruzsa

1944.09.11.

Légi Érem (2x)

1. blokk

B sor

3. sír

Franciszek A. Dziaduła

705431

1. sergeant (törzsőrmester)

2. kapral (tizedes)

lövész

Halifax Mk II srs. 1A (JP-288-G)

Łętowice

1912.02.02.

Ruzsa

1944.09.11.

Légi Érem (2x)

1. blokk

B sor

4-7. sír

Stanisław Józef Mucha

792740

1. sergeant (törzsőrmester)

2. sierżant (őrmester)

fedélzeti mérnök

Halifax Mk II srs. 1A (JP-288-G)

Gosławice

1912.12.24.

Ruzsa

1944.09.11.

Légi Érem (2x)

1. blokk

B sor

47. sír?

Witold Paździor

703538

1. sergeant (törzsőrmester)

2. plutonowy

(szakaszvezető)

rádiós

Halifax Mk II srs. 1A (JP-288-G)

Warszawa

1912.02.28.

Ruzsa

1944.09.11.

Vitézségi Kereszt (1x), Légi Érem (1x)

1. blokk

B sor

4-7. sír

Bolesław Podsiadły

705034

1. sergeant (törzsőrmester)

2. kapral (tizedes)

lövész

Halifax Mk II srs. 1A (JP-288-G)

Piłsudczyzna

1923.04.05.

Ruzsa

1944.09.11.

Vitézségi Kereszt (1x), Légi Érem (1x)

1. blokk

B sor

4. sír

Edmund Rygiel

P-2675 / 781024

1. pilot officer (hadnagy)

2. podporucznik (alhadnagy)

pilóta

 B-24J-45-CF Liberator Mk VI (KH-101-R)

Łódź

1919.10.30.

Madaras, Kiskaszálók-dűlő

1944.09.13.

Vitézségi Kereszt (4x), Légi Érem (3x)

3. blokk

C sor

1-6. sír

Roman Jakub Sikorski

784389

1. warrant officer (nincs magyar megfelelője, a zászlós és az alhadnagy közötti rendfokozat)

2. sierżant (őrmester)

lövész

B-24J-45-CF Liberator Mk VI (KH-101-R)

Gniezno

1919.09.27.

Madaras, Kiskaszálók-dűlő

1944.09.13.

V. osztályú Virtuti Militari Érdemrend (1x), Vitézségi Kereszt (3x), Légi Érem (2x)

3. blokk

C sor

1-6. sír

Bolesław Wawrzak

782847

1. warrant officer (nincs magyar megfelelője, a zászlós és az alhadnagy közötti rendfokozat)

2. sierżant (őrmester)

lövész

B-24J-45-CF Liberator Mk VI (KH-101-R)

Częstochowa

1908.10.22.

Madaras, Kiskaszálók-dűlő

1944.09.13.

V. osztályú Virtuti Militari Érdemrend (1x), Vitézségi Kereszt (2x), Légi Érem (2x)

3. blokk

C sor

1-6. sír

Bernard Weber

703044

1. flight sergeant (főtörzsőrmester)

2. plutonowy

(szakaszvezető)

pilóta

B-24J-45-CF Liberator Mk VI (KH-101-R)

Pieczenia

1920.05.23.

Madaras, Kiskaszálók-dűlő

1944.09.13.

Légi Érem (1x)

3. blokk

C sor

1-6. sír

Edward Weinz

782398

1. warrant officer (nincs magyar megfelelője, a zászlós és az alhadnagy közötti rendfokozat)

2. sierżant (őrmester)

rádiós

B-24J-45-CF Liberator Mk VI (KH-101-R)

Warszawa

1906.09.16.

Madaras, Kiskaszálók-dűlő

1944.09.13.

V. osztályú Virtuti Militari Érdemrend (1x), Vitézségi Kereszt (2x), Légi Érem (2x)

3. blokk

C sor

1-6. sír

Lucjan Piotr Woytanowicz

P-2126 / 794833

1. flying officier (főhadnagy)

2. porucznik (hadnagy)

navigátor

B-24J-45-CF Liberator Mk VI (KH-101-R)

Jarosław

1920.03.13.

Madaras, Kiskaszálók-dűlő

1944.09.13.

V. osztályú Virtuti Militari Érdemrend (1x), Vitézségi Kereszt (2x), Légi Érem (1x)

3. blokk

C sor

1-6. sír

Edmund Zieliński

780928

1. sergeant (törzsőrmester)

2. plutonowy

(szakaszvezető)

fedélzeti mérnök

B-24J-45-CF Liberator Mk VI (KH-101-R)

Bydgoszcz

1920.07.28.

Madaras, Kiskaszálók-dűlő

1944.09.13.

Vitézségi Kereszt (1x), Légi Érem (2x)

3. blokk

C sor

1-6. sír

 

Újhelyi János Ábel