Back to top
redakcja2 küldte be 20.04.2022 időpontban
Hajrá – könyvbemutató a Felczak Intézetben
Pilne

Április 21-én, csütörtökön 13 órakor Varsóban, a Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet székházában, a Goszczyńskiego 12. szám alatt tartunk könyvbemutatót a közelmúltban megjelent  „Hajrá. Magyarország 2010-2022" c. tanulmánykötet megjelenése kapcsán, magyarországi vendégekkel: a Századvég Alapítvány alelnökével Barthel-Rúzsa Zsolttal és Faragó Csaba külügyi igazgatóval. A beszélgetést Andrzej Klarkowski szociológus, a lengyel köztársasági elnök tanácsadója vezeti.Magyarország nemcsak az elmúlt hetekben vált élénk beszédtémává Lengyelországban – sokan érdeklődnek az elmúlt tizenkét év változásai, politikai sikerei, és stratégiája iránt. A magyar politikai életet számos félreértés, téves interpretáció és álhír övezi külföldön, így Lengyelországban is – a Hajrá. Magyarország 2010-2022 c. kötet arra tesz kísérletet, hogy néhány fontos, és sokat kommentált temat kiemelve tényekkel, kutatásokkal alátámasztva világítsa meg a magyar közélet működésének motivációit.

A kötetben szerepelnek történelmi áttekintések, gazdasági, politikai, szociológiai elemzések, rövid kulturális áttekintések találhatók pontosan okadatolt, ugyanakkor közérthető formában: az olvasók megtudhatják, milyen politikai törésvonalak osztják meg a magyar közéletet, hol húzódnak a társadalmi csoportok közti választóvonalak, mely fő mutatók a gazdaságot tekintve. A kötetből nem hiányoznak olyan kérdések sem, mint a sok országban mintának tekintett családpolitika, vagy Magyarország sokat kritizált Oroszország-politikája. Külön fejezetet szentelünk az uniós kérdéseknek is: a Projekt Európa kutatásai világosan rámutatnak a magyar uniós politika alapelveire, és a közép-európai EU-attitűdök indokaira is.

A kötet a Századvég Alapítvánnyal egyűttműködésben készült – a legrégibb magyar think-tank által készített anyagok szerkesztett változatai alkotják a kötet gerincét, amelyet több, külön e célra készült írással egészítettünk ki.