Back to top
redakcja2 küldte be 22.12.2021 időpontban
Vigyázzállás a stadionban
Kultura

A Prima Primissima díj 2021. évi kitüntetettje magyar irodalom kategóriában, aki történészként is az olvasmányosságra törekszik. Meggyőződése, hogy személyiségünket gazdagítja, ha kapcsolódunk a történelem ­hőseihez és eseményeihez. Kovács Istvánnak nemrégiben jelent meg a Hamis igazolvánnyal Varsó halálgyűrűjében című műfordításkötete is.

 

Költő, író, műfordító, történész és ­polonista, aki volt krakkói főkonzulként is otthonosan mozog a kultúrdiplomáciában. A személyiségéből fakad ez a többszólamúság?

 

Semmiféle tudatosság nem volt ebben. Bár lehetséges, ha nem kezdek verset írni 1965 őszén, harmadéves egyetemista koromban, akkor ma történész sem vagyok. A vers hozta magával a műfordítást, és a műfordítás teremtette nyelvi műhelyből tértem vissza vagy tértem meg a történelemhez. 1969 végén megjelent a Kilencek antológiája Elérhetetlen föld címmel. Nagy László­ írt hozzá előszót, és ő volt az, aki engem beajánlott az Európa Könyvkiadó lengyel irodalmi vezetőjének. Így jelent meg első műfordításom: ­Edward Stachura Szekercelárma, avagy emberek a téli erdőn című regénye, amely tulajdonképpen ritmikus próza, prózaversfolyam. Ezt tekintem első szépirodalmi munkámnak, amely előbb látott napvilágot, mint bemutatkozó, Havon forgó ég című verseskötetem. Majd lefordítottam Marian Brandys Napóleon és a lengyelek című „tény­irodalmi” művét, amely megtanított az esszéírás fortélyaira. Akkor még nem tudtam, milyen nagy hasznát veszem ennek, de 1982-ben megkeresett a Móra Könyvkiadó Így élt sorozatának szerkesztője, hogy „mentsem meg”, mert az, akit megbízott a Bem-életrajz megírásával, felvette az előleget, és eltűnt a kocsmák forgata­gában, a könyvnek pedig pár hónapon belül meg kell jelennie. Marian Brandys szellemi műhelyében pallérozódottan magabiztosan álltam a feladat elébe. (…)

 

A történészcéhen belül szemére vetették valaha a szakzsargon hiányát?

Nyugodtan mondhatom, tanulmányaim szépirodalmi árnyalása tekintélyt is kölcsönzött nekem a történésztársak előtt. Költőként is azonnal befogadtak, mert közben persze tudták, hogy kemény kutatómunkát végzek. Bona Gábor, aki több évtizedes munkával összeállította az 1848/49-es szabadságharc tábornokai­nak, törzstisztjeinek, főtisztjeinek életrajzi lexikonait, éppen az olvasmányosságot emelte ki a „…Mindvégig veletek voltunk” – Lengyelek a magyar szabadságharcban című értekezésem jellemzőjeként. A nyelvi mívességet dicsérte, amely nem sérti a tények szentségét.

 

A fordítottja is igaz, mert a lírája sem mentes a hiteles történelmi forrásoktól.

Történészként megismertem emberi helyzeteket és jellemeket, amelyek rám mint költőre is hatottak. Szépirodalmi megformálásukban segítettek a gyerekkori élmények: az én nemzedékem alaptapasztalata, hogy 1956-ról – a maga valóságában – nem lehetett beszélni, de 1848-ról igen. Mi, akik a személyesen átélt 56 emlékét tudatosan őriztük, ösztönösen éreztük, hogy a két forradalom és szabadságharc áttetszik egymáson. Gyerekkori kedves olvasmányom, Rákosi Viktor regénye is azért volt rám különlegesen nagy hatással, mert a 48-as Hős fiúk mögött ott sorakoztak a pesti srácok. A történelmi ismeretek hozzásegítettek ahhoz, hogy költőként is ki tudjam bontani a gyermekkoromat átszövő élményeket. Számomra nem száraz, utóbb reflektorfénybe került történelmi adalék az, hogy amikor a Budapesti Honvéd 1958. június 18-án Lengyelországban játszott a Ruch Chorzów ellen barátságos mérkőzést, a chorzówi stadion 15 ezer nézője egyperces néma vigyázzban tisztelgett a két nappal korábban kivégzett Nagy Imre és mártírtársai emléke előtt. A nézőközönség minden egyes tagját költőtársamnak érzem azóta is. Ha ezekről az élményekről írok, nyelvileg is igyekszem úgy formálni a mondanivalót, hogy az költészetként hasson a befogadóra. (…)

 

Most milyen témán dolgozik?

A közös lengyel–magyar történelmet írom. Tavasszal megjelenik az első kötet lengyelül: a két nemzet története a kezdetektől Báthory István haláláig. A lengyel–magyar barátság példátlan fenomén a világtörténelemben, amely jól működik drámai történelmi helyzetekben. Hála istennek most békés időszakot élünk, mégsem kellene megfeledkezni a barátságról. Önálló munkáim és fordításaim azért születnek, hogy tudatosítsam a magyar olvasókban, milyen hihetetlen értéke van ennek a barátságnak. Örömmel tölt el, hogy a népi diplomácia kiválóan működik. Olyan eset csak magyar–lengyel viszonylatban történhet meg, hogy kézilabdameccsre jönnek a lengyel szurkolók Veszprémbe, s a hazaiak gőzölgő gulyáskondérokkal fogadják őket. Fontos azonban, hogy ne csak érezzük, de tudjuk is, milyen értéket képviselünk, mi mindenért érdemes egymást becsülni. Nem kis munka árán, apránként a lengyel történelmi tudat ­részévé válik, hogy 1920 augusztusában Piłsudskinak a magyar lőszerszállítmány utolsó pillanatban történő beérkezésével sikerült megállítani a bolsevik ­Vörös Hadsereget és fordítani a háború menetén. A lengyelek az utóbbi évben hálából két egész alakos szobrot állítottak ­Teleki Pálnak. Ebben része van a magyar történészek kutató- és felvilágosítómunkájának is. Fontos a múlt ismerete. Nyugat-Európában már kiiktatták a történelmet a fő tárgyak közül, akárcsak az irodalmat. Nem kell belőlük érettségizni. Ez a módja annak, hogy az emberek észrevétlenül beleolvadjanak a masszába. Én az ellenkezőjére biztatok mindenkit: ha személyes viszony fűz bennünket a történelem hőseihez és eseményei­hez, az gazdagítani fogja a személyiségünket, s megvéd a fájdalommentesen pusztító manipulációtól is.

 

Tóth Ida interjúja teljes terjedelemben a Magyar Nemzetben olvasható