Back to top
Publikacja: 25.07.2018
Tydzień Polsko-Węgierski w Budapeszcie

Węgierska Fundacja im. Wacława Felczaka zorganizowała 21 marca 2018  r. uroczystą galę w Fonó  Music Hall w Budapeszcie. Oprawę muzyczną zapewnili  artyści z Polski i Węgier: Kapela Brodów, Chór męski św. Efraima, Júlia Kubinyi, grupa taneczna Istvána Berecza oraz polsko-węgierski duet jazzowy – Kuba Stankiewicz i Kornél Fekete-Kovács. Po części oficjalnej goście wzięli udział w zabawie w polsko-węgierskim Domu Tańca i spróbowali swoich sił w tańcach ludowych obu narodów. 

instytut-budapeszt-lenti-1.jpg

Gala była początkiem całego tygodnia kulturalnych i muzycznych wydarzeń poświęconych Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w którym odbyły się: koncerty muzyki ludowej, jazzowej i popularnej, prezentacje książek, spotkania autorskie, konferencja muzyczna, wykłady i dyskusje panelowe.

Fundacja im. Wacława Felczaka na Węgrzech – bliźniacza instytucja do Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej - to wspólna inicjatywa Polski i Węgier, której celem jest przekazywanie tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej młodszym pokoleniom. Węgierskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich na początku 2018 r. utworzyło Fundację, której nadrzędnym celem jest wspieranie przyjaźni i współpracy między naszymi narodami. Fundacja przyjęła za patrona (podobnie jak nasz Instytut) Wacława Felczaka - jednego z najważniejszych XX-wiecznych postaci w historii stosunków polsko-węgierskich (więcej...).

Węgierska Fundacja im. Wacława Felczaka pod przewodnictwem Karola Biernackiego będzie wspierać rozwój stosunków polsko-węgierskich, w oparciu o kulturę, naukę i rozrywkę. Programy przygotowane przez fundację są skierowane zarówno do tych, którzy interesują się historią przyjaźni polsko-węgierskiej, jak również tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zetknąć się z tym fenomenem.