Back to top

Program stypendialny

Wnioski o przyznanie stypendium można składać od 15.08.2019 do 05.09.2019 roku.

 


   

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka / 2019

OGŁOSZENIE O PRZYZNANIU STYPENDIUM:

 

Działając na podstawie §5 ust. 1 i §8 ust. 1 oraz §4 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2169),  Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, po rozpoznaniu wniosków o przyznanie stypendium w roku 2019 za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej i po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Ekspertów,

przyznaje stypendium:

Panu Łukaszowi Dembskiemu,

Pani Annie Sobczak,

Panu Franciszkowi Jóźwickiemu.

 

 

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Doc. Dr hab. Maciej Szymanowski

 

Programy stypendialny został zakończony.

Link do szablonu wniosku znajduje się poniżej:

Wniosek o stypendium za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej - sierpień 2019