Back to top
Publikacja: 21.06.2019
Spotkanie bratnich instytucji w Budapeszcie
Pilne


We dniach 17 - 18 czerwca w Budapeszcie odbyło się spotkanie przedstawicieli węgierskiej Fundacji im. Wacława Felczaka i polskiego Instytutu Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Podczas konferencji w dniu 18 czerwca węgierska Podsekretarza Stanu do spraw młodzieży, Illés Boglárka, przypomniała o fenomenie, jakim jest przyjaźń polsko – węgierska. Pani minister wspomniała o powołaniu w marcu ubiegłego roku Fundacji im. Wacława Felczaka, dzięki której młodzi ludzie na Węgrzech mogą poszerzać swoją wiedzę o Polsce. Do tej pory 1600 Węgrów odwiedziło Polskę w ramach działalności Fundacji.

Karol Biernacki, prezes Fundacji, wskazując na cele działania kierowanej przez siebie instytucji powiedział, że młodzi ludzie żyją w świecie poważnego kryzysu moralnego i tożsamościowego. Trzeba pokazać im siłę tradycji, wiary i przeszłości oraz ogromny potencjał intelektualny Europy Środkowej.

Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedstawił kwestię nauczania języka polskiego w węgierskich szkołach na poziomie gimnazjalnym. 35 najlepszych uczniów przyjedzie wkrótce do Warszawy na intensywny kurs językowy. W przyszłym roku planowane jest uruchomienie w analogiczny sposób nauki języka węgierskiego w pięciu polskich liceach. Dyrektor mówił też o dotychczasowej działalności Instytutu, między innymi o współorganizowanym wyścigu kolarskim im Wacława Felczaka.

Poseł na Sejm RP, Piotr Babinetz, przewodniczący Rady Instytutu, powiedział, że Instytut wspiera działalność w różnego rodzaju obszarach, w tym produkcje filmowe, koncerty oraz organizacje spotkań młodych, ale również opracowanie historycznych źródeł. Do tej pory Instytut rozdzielił milion złotych na dofinansowania projektów i stypendia.

 

 

 

 

 

 

 

 

M.B