Back to top
Publikacja: 08.05.2024
Realizm i wartości. Międzynarodowa konferencjach w Kielcach
Kultura

– Europę Środkową przyjęło się charakteryzować w kategoriach kruchości, małości, nietrwałości, zarówno zjawisk prywatnego życia, jak i bytów politycznych. Takie pesymistyczne rozpoznanie historycznej sytuacji łączono z idealizacją stosunków między jednostkami i grupami oraz podkreślaniem genialności dorobku kulturalnego – zauważył w Kielcach dyrektor Instytutu Felczaka. W przemówieniu otwierającym konferencję pod hasłem „Realizm i wartości”, prof. Maciej Szymanowski przybliżył historię Grupy Wyszehradzkiej i zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie gen autodestrukcji coraz silniej ujawnia się we współpracy wyszehradzkiej.


Prof. Maciej Szymanowski. Fot. MS


W międzynarodowej konferencji w Kielcach biorą udział historycy i politolodzy z krajów Europy Środkowej. 


Spotkanie profesora Arkadiusza Adamczyka ze słowackimi, czeskimi i węgierskimi historykami poświęcone postaci Jánosa Esterhazyego.
Fot. MS


(J)