Back to top
Publikacja: 16.04.2024
Zielone światło dla kolejnego odcinka trasy Via Carpatia
Transport

„Rozpoczynamy rozbudowę blisko 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski–Jasionka” – pochwaliła się dzisiaj w mediach społecznościowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wojewoda Podkarpacki wydał bowiem decyzję zezwalającą na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej. „Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych” – podkreśla GDDKiA.


 Droga S19 w okolicy Sokołowa Małopolskiego. Fot. PAP/Darek Delmanowicz


Obecnie ruch między węzłami Sokołów Małopolski i Jasionka odbywa się na trzypasmowej jezdni w układzie 2+1. Po rozbudowie odcinek o długości ok. 13,8 km będzie miał dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. W ramach inwestycji powstaną również m.in. nowe obiekty inżynierskie, w tym dwa wiadukty oraz estakada o długości 155,6 m.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wykonawca – firma Strabag – będzie mógł wejść na plac budowy jeszcze w kwietniu. Wszystkie prace powinny zostać ukończone w czwartym kwartale 2026 roku. Wartość kontraktu wynosi 272 830 814,75 zł.


Źródło: Facebook


Szlak Via Carpatia to korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. W sumie trasa łączy ze sobą obszary zamieszkane łącznie przez około 120 mln osób. W budowę tej kluczowej zwłaszcza dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej międzynarodowej trasy zaangażowało się 11 państw leżących między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Łączna planowana długość korytarza Via Carpatia łączącego Kłajpedę na Litwie z Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Bułgarią oraz Salonikami w Grecji wynosi wraz z odgałęzieniem około 8800 km. 

Na terenie Polski trasa Via Carpatia będzie miała docelowo około 700 km długości. W skład tego szlaku wchodzą odcinki dróg ekspresowych S16, S19 i S61, które biegną przez pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Węgry zakończyły budowę wszystkich segmentów trasy Via Carpatia na swoim terytorium już w 2021 roku. Ten międzynarodowy szlak na Węgrzech liczy około 230 kilometrów. Najdłuższy odcinek tej trasy, liczący ponad 1500 kilometrów, biegnie przez Rumunię. Oficjalnie przyjęte harmonogramy przewidują, że cała trasa Via Carpatia ma zostać ukończona i otwarta dla ruchu do roku 2030.

(J)