Back to top
Publikacja: 12.04.2024
Najnowsze dane Eurostatu: Warszawa i Budapeszt bardzo wysoko w rankingu miejsc o najwyższym odsetku osób wykształconych
Edukacja

Gdzie w Europie mieszka najwięcej osób z wyższym wykształceniem? Według najnowszych danych unijnego urzędu statystycznego najwyższy w Europie odsetek ludności z wykształceniem wyższym ma litewski region Sostinės, otaczający obszar stolicy Wilna. Bardzo wysoko w tym zestawieniu znalazły się również Warszawa (wyższe wykształcenie ma 57 proc. mieszkańców w wieku od 24 do 64 lat) oraz Budapeszt (dyplomem wyższej uczelni może pochwalić się 55,9 proc. mieszkańców węgierskiej stolicy).


Absolwenci wydziałów turystyki i hotelarstwa, inżynierii rolniczej i zasobów ludzkich Uniwersytetu Corvinus w Budapeszcie  podczas uroczystości wręczenia dyplomów. Fot. MTVA/Bizományosi: Imre Faludi


Na pierwszym miejscu w zestawieniu znalazł się litewskie region Sostinės, w którym aż 62,1 proc. mieszkańców w wieku od 25 do 64 lat w 2022 roku mogło się pochwalić dyplomem wyższej uczelni. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajęła Brabancja Walońska – w tym belgijskim regionie wyższe wykształcenie ma 60,7 proc. mieszkańców. Na trzeciej pozycji w rankingu znalazł się Sztokholm. W stolicy Szwecji wykształcenie wyższe w roku 2022 miało 57,5 proc. mieszkańców w wieku od 25 do 64 lat.

Warszawa znalazła się tuż za podium. W stolicy Polski – gdzie swoją siedzibę ma największa i jedna z najstarszych szkół wyższych w Polsce – aż 57 proc. mieszkańców w wieku od 25 do 64 lat może się pochwalić dyplomem wyższej uczelni.

W stolicy Węgier odsetek osób z wyższym wykształceniem wynosi 55,9 proc. To wynik lepszy niż np. w szwajcarskim Zurychu, gdzie osoby z dyplomem wyższej uczelni stanowią 55,5 proc. mieszkańców czy w najbardziej zaludnionym regionie Francji: Île de France. Francuski region zamyka zestawienie dziesięciu miejsc w Europie z najwyższym odsetkiem osób o wyższym wykształceniu z wynikiem 55 proc.  

Eurostat systematycznie analizuje odsetek populacji z wyższym wykształceniem w tzw. regionach NUTS (Nomenclature of territorial units for statistics). w przypadku tego zestawienia unijni statystycy wzięli pod uwagę regiony NUT-2, czyli obszary zamieszkane przez od 800 tys. do 3 milionów osób. W Polsce funkcjonuje 97 jednostek NUTS, w tym 17 jednostek NUTS-2 (to województwa lub ich części).

(J)