Back to top
Publikacja: 13.03.2024
VIII Międzynarodowy Kongres Europa-Christi w Zamościu

„Zielony Ład”, „Międzymorze jako próba upodmiotowienia narodów Europy Środkowo-Wschodniej”, „Religijność młodych w Polsce i na Węgrzech”, „Cyfrowa transformacja a zrównoważony rozwój społeczeństwa polskiego”, „Via Carpatia jako jeden z elementów zrównoważonego rozwoju regionalnego Europy w dziedzinie transportu” oraz „János Esterházy – patron współpracy państw Europy Środkowej, historia i teraźniejszość” – to tylko niektóre tematy wykładów wygłoszonych dzisiaj w Zamojskiej Akademii Kultury w ramach VIII Kongresu Europa-Christi.


Fot. AT


„Nasza większa ojczyzna – Europa – wydaje się być zagrożona zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz. Przez wieki duża część ludów i ziem naszej planety żyła w poczuciu fascynacji naszą cywilizacją, chrześcijańskimi fundamentami, na których została zbudowana, europejską kulturą i ideą. Tymczasem w XX wieku pojawił się nurt całkowicie to odrzucający. A zjawisko to jest jeszcze bardziej dostrzegalne w XXI wieku – niezależnie od tego, czy mówimy o Afryce, Chinach czy państwach Ameryki Łacińskiej” – zauważył w odczytanym w środę w Zamojskiej Akademii Kultury liście dyrektor Instytutu Felczaka Maciej Szymanowski.