Back to top
Publikacja: 04.03.2024
Instytut Felczaka na IX Europejskim Kongresie Samorządów
Edukacja

Dyrektor Instytutu Felczaka prof. Maciej Szymanowski wziął udział w dyskusji poświęconej „Roli uniwersytetów w rozwoju regionalnym” podczas trwającego od 4 do 5 marca IX Europejskiego Kongresu Samorządów zorganizowanego przez Instytut Studiów Wschodnich. 


Od lewej: przedstawicielka ds. odrodzenia narodowego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi Alina Koushyk, Prorektor ds. Relacji Międzynarodowych rumuńskiego Uniwersytetu Stefana Wielkiego w Suczawie Stefan Purici oraz dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka Maciej Szymanowski. Fot. EG


W panelu poświęconym między innymi sposobom na kreowanie innowacyjności, transferowi wiedzy do sektora biznesowego, a także integracji Europy Wschodniej poprzez współpracę transgraniczną i wymianę naukową udział wzięli również przedstawicielka ds. odrodzenia narodowego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi Alina Koushyk oraz Prorektor ds. Relacji Międzynarodowych, rumuńskiego Uniwersytetu Stefana Wielkiego w Suczawie Stefan Purici. Paneliści debatowali także o możliwości zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez tworzenie specjalistycznej siły roboczej, dostosowanej do potrzeb Europy Środkowej.

We wtorek 5 marca dyrektor Instytutu Felczaka prof. Maciej Szymanowski weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Między Bałtykiem, Adriatykiem a Morzem Czarnym – o przyszłości współpracy lokalnej i regionalnej w Europie Środkowej”.

Organizowany przez Instytut Studiów Wschodnich Europejski Kongres Samorządów jest już od kilku lat ważnym forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk przedstawicieli różnych sektorów. Tegoroczna, dziewiąta już edycja Kongresu Samorządów jest poświęcona „Przyszłości idei decentralizacji w zmieniającym się świecie”. Podczas dwóch dni zaplanowano ponad 200 paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów i prezentacji.

– Ogromna jest rola samorządów. Namawiamy wszystkie uczelnie, wszystkich rektorów do bliskiej współpracy z samorządami, ale również z biznesem – mówił szef MNiSW Dariusz Wieczorek podczas wtorkowej dyskusji panelowej „Rola samorządu w procesie kształcenia. Wyzwania, oczekiwania, realne możliwości”.

(J)