Back to top
Publikacja: 29.02.2024
Przewodniczący parlamentów V4 – Polski, Czech, Słowacji i Węgier – w Pradze: Grupa Wyszehradzka wciąż ma sens
Polityka

Przewodniczący parlamentów Grupy Wyszehradzkiej przyjęli dziś w Pradze wspólne oświadczenie. Mówi ono między innymi, że Grupa V4 „jest ważną platformą konsultacji i koordynacji między państwami Europy Środkowej, w tym na poziomie parlamentów narodowych”. Zgodnie potępili również „w najostrzejszych słowach nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie”, potwierdzili „pełne poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach” oraz poparcie „dla nieodłącznego prawa Ukrainy do samoobrony przed rosyjską agresją i do negocjowania zakończenia wojny na jej warunkach”.


Na zdjęciu (od lewej do prawej): przewodniczący Słowackiej Rady Narodowej Peter Pellegrini, przewodnicząca Senatu Polski Małgorzata Kidawa-Blońska, marszałek polskiego Sejmu Szymon Hołownia, przewodnicząca czeskiej Izby Deputowanych Markéta Pekarová Adamová, przewodniczący czeskiego Senatu Miloš Vystrčil, wiceprzewodniczący Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Csaba Hende i przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Ruslan Stefanchuk po spotkaniu szefów parlamentów Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. Fot. Michal Krumphanzl/PAP/CTK


Do spotkania parlamentarzystów z krajów Grupy Wyszehradzkiej doszło dwa dni po szczycie premierów Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Wspólne oświadczenie na zakończenie czwartkowego szczytu w Pradze podpisali szefowie parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej – marszałek Sejmu Szymon Hołownia, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, przewodnicząca Izby Poselskiej Czech Markéta Pekarová Adamová, przewodniczący Senatu Czech Miloš Vystrčil, przewodniczący Rady Narodowej Słowacji Peter Pellegrini i wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Csaba Hende.

UE i NATO kluczowe dla bezpieczeństwa i dobrobytu

Przewodniczący Parlamentów Grupy Wyszehradzkiej podkreślili oficjalnie znaczenie zbliżającej się 20. rocznicy członkostwa państw V4 w Unii Europejskiej oraz rocznic przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego (trzy państwa należące niegdyś do Układu Warszawskiego: Polska, Czechy oraz Węgry zostały członkami NATO 12 marca 1999 roku; Słowacja dołączyła do Sojuszu 29 marca 2004 roku). „Obie organizacje pozostają kluczowymi filarami stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu dla naszych krajów i całego kontynentu europejskiego” – czytamy w tekście oświadczenia.

Zgodne poparcie dla rozszerzenia

Parlamentarzyści z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier zgodnie potwierdzili swoje „poparcie dla rozszerzenia UE i NATO jako siły napędowej długoterminowej stabilności, pokoju i dobrobytu na całym kontynencie” i zgodzili się, że „wspieranie procesu akcesyjnego zgodnie z ustalonymi zasadami i regułami leży we wspólnym interesie krajów V4”.          

Wsparcie dla technologii i dywersyfikacji dostaw energii

Przewodniczący parlamentów Grupy Wyszehradzkiej we wspólnym oświadczeniu wyrazili także wsparcie dla zrównoważonego ożywienia gospodarczego, które powinno być skoncentrowane na wykorzystaniu nowych technologii i zabezpieczeniu łańcuchów dostaw. Podkreślili także znaczenie innowacji oraz badań dla utrzymania przewagi technologicznej i przewagi konkurencyjnej „w szybko zmieniającym się świecie”.

Parlamentarzyści reprezentujący Polskę, Czechy, Słowację oraz Węgry zgodnie podkreślili także, że celem krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej jest „dywersyfikacja dostaw energii w celu stopniowego uniezależnienia się od Rosji i zwiększenia bezpieczeństwa poszczególnych krajów oraz całego regionu”. Wezwali jednocześnie Komisję Europejską oraz pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej do zwiększenia wysiłków na rzecz wspierania dywersyfikacji źródeł energii, podkreślając znaczenie niskoemisyjnych źródeł energii, w tym energii jądrowej.

Wspólny problem: nielegalne migracja

Przewodniczący parlamentów Grupy V4 zgodnie wyrazili także „zaniepokojenie nieustannym napływem nieregularnych i nielegalnych migrantów do UE” i uznali za konieczne „utrzymanie silnej i ścisłej kontroli nad zewnętrzną granicą UE przy jednoczesnej aktywnej współpracy w celu zajęcia się społeczno-gospodarczymi, związanymi z bezpieczeństwem i środowiskowymi czynnikami powodującymi migrację”.

(J)